top of page

กลอนวันแม่ สุดซึ้ง ทดแทนพระคุณหรือยัง

กลอนวันแม่ สุดซึ้ง ทดแทนพระคุณหรือยัง

อัน พระคุณแม่นับคณา เกินกว่า ยากหา ไหน พสุธา ที่กว้างไกล ยังไม่ เท่าแม่นี้ รวมแผ่นฟ้า มหานที


กลอนวันแม่
กลอนวันแม่

พระคุณ แม่นี้ มากเสีย ยิ่งกว่า ยามแม่อุ้มท้อง แสนทรมา เมื่อลูกเกิดมา แม่นั้น ยินดี

ยามหนาวลูกนอนแม่ซ่อนอกไว้ ยามร้อนผิวกายแม่ใช้พัดวี ยามหิวคราใดแม่ให้ห่วงหา

ป้อนน้ำข้าวปลาลูกแสนเปรมปรีดิ์ พระคุณ แม่นั้น อนันต์ เหลือที่ ผู้ใด จะมี เสมอเหมือนได้ แม่ทนอ่อนล้า เลี้ยงมาจนใหญ่ แม่ยอมเหนื่อยกาย หาเงินส่งเสียให้เรียน


จงอย่าลืมคิดทดแทน คุณท่าน ก่อนบั้นปลาย แม่ เปรียบดัง เหมือนร่มไทร ใบแก่ แผ่เหนือเศียร วัยผ่านพ้น สักวันคงเปลี่ยน คอยหมั่นเพียร เยี่ยมเยียนเมื่อท่านชรา

แม่คงชะแง้ อยากแล เห็นหน้า แม้ลูกไม่มา แม่คง เจ็บช้ำฤดี

อย่าทิ้งให้แม่ได้แต่หงอยเหงา

มองหาลูกเต้าสักคนไม่มี


อย่าคิดลืมแม่เมื่อแก่ชรา

ท่านเลี้ยงเรามาช่วยชุบชีวี

เลือดใน อกนั้น กลั่นจนล้นปรี่

น้ำนม แม่นี้ มีค่านับอนันต์

ผู้คนหมื่นแสน ทั่วแดนนับล้าน

แต่ว่าแม่นั้น เห็นมีอยู่แค่คนเดียว


กลอนวันแม่

ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page