top of page

การขอพร 5 วิธีเตรียมตัวอย่างไรให้สำริดผลทันตา

การขอพร

ในส่วนของการขอพรนั้น คือ การที่เราไปไหว้ ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อขอพร ขอบุญบารมี เป็นการบอกกล่าวขอโมทนาคุณความดีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ปกป้องคุ้มครองและอวยพรให้เราสำเร็จตามความตั้งใจ จะใช้เพียงอามิสบูชาตามหลักศาสนา เช่น ธูป เทียน ดอกไม้ ในการไหว้ขอพระเท่านั้น ซึ่งวิธีขอพรให้ได้ผลที่ดี จะสามารถแบ่งเป็นข้อให้ถือไปปฏิบัติง่าย ๆ ดังนี้

การขอพร
การขอพร
การขอพร
การขอพร

  • ควรเป็นการกระทำด้วยกายและใจที่บริสุทธิ์ ไม่ควรนำเครื่องเซ่นไปถวาย ยกเว้นสิ่งของอามิสบูชาอย่างธูป เทียน ดอกไม้

  • ขอในสิ่งดี ขอในสิ่งที่ถูกต้อง ขอในสิ่งที่สุจริต ขอในสิ่งที่เป็นบุญ เช่น ขอให้พ่อกับแม่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง, ขอให้ลูกเป็นคนดี, ขอให้สามีหายป่วยจากโรคร้าย เป็นการขอพรที่ไม่ต้องให้ข้อแลกเปลี่ยนใด ๆ

  • ขอพรอย่างมีสติ รวมถึงหมั่นสร้างกรรมดีด้วยตัวเอง รู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ พลังบุญเหล่านั้นก็จะส่งเสริมให้เราประสบแต่สิ่งที่ดีและสามารถประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจเอาไว้

  • ขอพรที่ไม่เบียดเบียน ไม่คิดร้าย หรือปองร้ายแก่ผู้อื่น ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นการสาปแช่ง ซึ่งอาจเกิดผลร้ายต่อผู้ตนได้

  • เมื่อเราขอพรได้ผลดีแล้ว ควรแบ่งปัน อุทิศส่วนบุญที่ตนได้รับแก่บุคคลต่าง ๆ ที่เราอยากให้เขาได้รับ ไม่ว่าจะเป็นเทวดาประจำตัว บรรพบุรุษ บิดา-มารดา ญาติพี่น้อง เจ้ากรรมนายเวร หรือวิญญาณ สรรพสัตว์ สรรพวิญญาณก็ได้


จะเห็นได้ว่า การขอพรนั้น เป็นการบอกกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ทราบถึงความปรารถนาของผู้ขอ ส่งผลให้ผู้ขอประสบกับสิ่งดี และสมหวังนั่นเอง

Comments


bottom of page