top of page

ของไหว้ท้าวเวสสุวรรณ ที่ควรเตรียมไว้สักการบูชา

ของไหว้ท้าวเวสสุวรรณ
ของไหว้ท้าวเวสสุวรรณ
ของไหว้ท้าวเวสสุวรรณ
ของไหว้ท้าวเวสสุวรรณ

ของไหว้ท้าวเวสสุวรรณ ที่ควรเตรียมไว้สักการบูชา

  1. เทียน 1 เล่ม

  2. ธูป 9 ดอก

  3. ดอกกุหลาบ 9 ดอก

  4. บางสถานที่แนะนำให้เตรียมผลไม้มงคล 5 อย่าง เช่น ส้ม, กล้วย, องุ่น, แอปเปิลแดง, สับปะรด (สามารถใช้ผลไม้ชนิดอื่นๆ ที่มีสีแดงทดแทนได้ เช่น แก้วมังกร หรือทับทิม เป็นต้น)

ของไหว้ท้าวเวสสุวรรณ
ของไหว้ท้าวเวสสุวรรณ

ของไหว้ท้าวเวสสุวรรณ

วิธีไหว้ท้าวเวสสุวรรณเพื่อเรียกทรัพย์ หลังจากสวดคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีเคล็ดลับสำหรับผู้ที่ต้องการสิริมงคลด้านโชคลาภและความร่ำรวย ให้นำกระเป๋าสตางค์ที่ใช้ใส่เงินของตัวเอง ไปวนขวารอบกระบองของท้าวเวสสุวรรณ จำนวน 9 รอบ หลังจากนั้นจึงอธิษฐานในสิ่งที่ปรารถนา

"คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ" เสริมวาสนา เรียกทรัพย์ ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย
ของไหว้ท้าวเวสสุวรรณ
ของไหว้ท้าวเวสสุวรรณ

สวดคาถาท้าวเวสสุวรรณ มีข้อห้ามอะไรบ้าง?

ผู้ที่ต้องการนับถือท้าวเวสสุวรรณ นอกจากการสวดคาถาบูชาเป็นประจำแล้ว ต้องประพฤติตนอยู่ในสัมมาอาชีพ ควบคู่ไปกับการรักษาศีล 5 ได้แก่ ไม่ฆ่าสัตว์, ไม่ลักทรัพย์, ไม่ประพฤติผิดในกาม, ไม่พูดเท็จ, ไม่ดื่มสุราและของมึนเมา จึงจะถือว่าเป็นผู้ที่มีความศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ของท้าวเวสสุวรรณอย่างแท้จริง เพราะเชื่อว่าท้าวเวสสุวรรณจะเมตตาและให้พรแก่ผู้ที่ปฏิบัติดี


ของไหว้ท้าวเวสสุวรรณ
ของไหว้ท้าวเวสสุวรรณ
Opmerkingen


bottom of page