top of page

ขอพรท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี

ขอพรท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี

ขอพร “ท้าวเวสสุวรรณ” วัดจุฬามณี รู้หรือไม่ว่าที่นี่มีท้าวเวสสุวรรณกี่ปาง เเละแต่ละปางช่วยให้ปังเรื่องอะไรบ้าง?

ขอพรท้าวเวสสุวรรณ

ขอพร “ท้าวเวสสุรรณ” วัดจุฬามณี จะเปิดอย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 1 มิ.ย.65 นี้ ทั้งทางบกและทางน้ำ อย่างเต็มรูป จัดพิธีบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณในวันแรกที่กลับมาเปิดวัดอีกครั้ง พร้อมด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์มหาสมัยสูตรและถวายมหาสังฆทาน เนื่องในวาระมงคลด้วย

การบูชาท้าวเวสสุวรรณ หลายคนจะนึกถึงที่วัดจุฬามณีเป็นที่แรก ๆ เพราะการสร้างท้าวเวสสุวรรณวัดจุฬามณีนั้นดูจะไม่เหมือนใคร ทำให้ท้าวเวสสุวรรณแห่งวัดจุฬามณี ได้รับแรงศรัทธาจากผู้คนล้นหลาม กลิ่นธูปควันเทียนและเสียงสวดคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณจากคนทั่วทุกสารทิศจึงมาอบอวลอยู่ที่วัดจุฬามณีแห่งนี้

ท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามี ปางอื่น ๆ ที่ไม่ใช่แค่ที่เป็นยักษ์ถึง 4 ปาง

 1. ปางพรหมาสูติเทพ เป็นเทพอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหม รูปกายสีทอง สวมใส่ภูษาสีทองเช่นกัน อำนวยชัยให้พรแก่ผู้ที่มาขอในเรื่องโชคลาภเงินทอง

 2. ปางเทพบุตรสูติเทพ เป็นเทพบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ รูปกายสีทอง สวมใส่ภูษาสีแดง อำนวยชัยให้พรแก่ผู้ที่มาขอในเรื่องความรัก คู่ครองความปรารถนาต่าง ๆ

 3. ปางจาตุมมหาราช เป็นยักษ์ร่างใหญ่ รูปกายองค์สีเขียวออกดำ สวมใส่ภูษาสีเขียว อำนวยชัยให้พรแก่ผู้ที่มาขอการในเรื่องปกป้องคุ้มครองให้ชีวิตมีแต่ความปลอดภัยจากสิ่งไม่ดี และสิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ

 4. ปางมนุษย์ อำนวยชัยให้พรแก่ผู้ที่มาขอในเรื่องการดำเนินชีวิตที่ราบรื่น ทำสิ่งใดก็ไม่มีอุปสรรค

ข้อมูล : วัตถุมงคล วัดจุฬามณี

เคล็ดลับขอพร “ท้าวเวสสุวรรณ” วัดจุฬามณี

สายมูมารวมกันตรงนี้ “วัดจุฬามณี” เตรียมเปิดให้สักการะ “ท้าวเวสสุวรรณ” ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.นี้ ทั้งทางบกและทางน้ำ อย่างเต็มรูป จัดพิธีบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณในวันแรกที่กลับมาเปิดวัดอีกครั้ง พร้อมด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์มหาสมัยสูตรและถวายมหาสังฆทาน เนื่องในวาระมงคลด้วย

ขอพรอะไรบ้าง ขอพร“ท้าวเวสสุวรรณ”

 1. ตามความเชื่อ “ท้าวเวสสุวรรณ” หรือที่ภาษาพราหมณ์เรียก “ท้าวกุเวร” มีลักษณะเป็นยักษ์และถือตะบองไว้ในมือ และเป็นหนึ่งในท้าวโลกบาลผู้รักษาคุ้มครองโลกทั้ง 4 ทิศ ทั้งยังคอยคุ้มครองดูแลโลกมนุษย์ไม่ให้ยักษ์และสิ่งชั่วร้ายมารังควาน

 2. ถือว่าท่านเป็นเทพที่คุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัย ขจัดสิ่งชั่วร้าย รวมถึงให้พรเรื่องโชคลาภและความมั่งคั่งร่ำรวย

แต่ก่อนไปขอพรท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี มาดูกันว่ามีเคล็ดลับอะไร พร้อมบทคาถาบูชาไหว้ท้าวสุวรรณที่ถูกต้องมีเนื้อหาอย่างไร เพื่อให้การขอพรของทุกคนเป็นไปอย่างราบรื่น

เคล็ดลับขอพร “ท้าวเวสสุวรรณ” วัดจุฬามณี

วิธีบูชา

 1. จุดสักการะธูป 9 เล่ม และถวายดอกกุหลาบ 9 ดอก ผลไม้ 5 อย่าง อาจเลือกเป็นผลไม้ดังต่อไปนี้ได้

 2. กล้วย หมายถึง การมีลูกหลานมีบริวารมากมาย

 3. สับปะรด หมายถึง มีความรอบรู้และสายตากว้างไกล

 4. ส้ม หมายถึง มีโชคมีลาภ ทำสิ่งใดก็ราบรื่น

 5. องุ่น หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองงอกงาม

 6. แอปเปิ้ล หมายถึง มีอายุยืนยาว และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

 7. ผลไม้ที่สามารถใช้ทดแทนได้เช่นกัน นั่นคือ สาลี่, ลําไย, ลิ้นจี่, ทับทิม, ทุเรียน, ขนุน, แก้วมังกร, เกาลัด, มะม่วง

เคล็ดลับขอพร “ท้าวเวสสุวรรณ” วัดจุฬามณี สายมูเตรียมตัวให้พร้อม 1 มิ.ย.นี้

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี

 1. ตั้งนะโม 3 จบ

(ระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดามารดา ครูอาจารย์)

ปุตตะ กาโม ละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง อัตถิกาเย กายะยายะ เทวานัง ปิยะตัง สุตวาฯ

อิติปิโส ภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณังสุขัง อะหังสุคะโต นะโม พุทธายะฯ

ท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมหาราชาชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อรหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะฯ

ขอบคุณภาพ : วัดจุฬามณี ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ขอพรท้าวเวสสุวรรณ

คาถาบูชาท้าวเวส
 1. เสาไฟหน้าบ้าน อย่ามองข้าม

 2. กระเป๋าดูดทรัพย์ รีวิวกระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์ อาจารย์เมย์

 3. สื่อเรียนรู้ฮวงจุ้ย

 4. Shope

#เสรมดวง #ajanmayfanclub #ขอพรทาวเวส #ความเชอ #ซนแสเกงๆ #ดวง #ทาวเวสสวรรณ #ฮวงจย #กระเปาสตางคเรยกทรพย #อาจารยเมย #คาถาบชาทาวเวสสวรรณ #เรยกทรพย #โมบายฮวงจย

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page