top of page

ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อย่างไรให้ได้ผล!

ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อย่างไรให้ได้ผล!

ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์

การขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะให้ผลดีนั้นจึงเริ่มจากความเชื่อ ความศรัทธา ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะขอพร รวมถึงมีสมาธิ มีสติในการขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอยู่กับเราเสมอ เมื่อเราทำดี พูดดี และคิดดี ฉะนั้น หากเราขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยในสิ่งที่ผิดหรือไม่ดี

ผลที่ได้อาจจะไม่สมปรารถนา หรืออาจจะกลายเป็นสิ่งร้ายๆ ดังนั้น ก่อนที่เราจะขอพร หรือขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือ เราจะต้องมีสติ สมาธิ มีจิตใจที่บริสุทธิ์อย่างที่กล่าวข้างต้นคือ คิดดี ทำดี และพูดดี ต่อไปก็เป็นขั้นที่สองคือ การขอพร

การขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้ผลนั้น แบ่งเป็น 3 ข้อให้ถือไปปฏิบัติง่ายๆ คือ ขอในสิ่งดี, ไม่เบียดเบียนผู้อื่น, ได้แล้วต้องแบ่งปัน

1. ขอในสิ่งดี คือ ขอในสิ่งที่ถูกต้อง ขอในสิ่งที่สุจริต ขอในสิ่งที่เป็นบุญ เช่น ขอให้พ่อกับแม่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ขอให้ลูกเป็นคนดี ขอให้สามีหายป่วยจากโรคร้าย บางคนขอแล้วมีสิ่งแลกเปลี่ยน

หรืออาจจะเรียกว่า “การบนบาน” แต่จะเป็นคนละอย่างกับการขอพร เพราะการบนบาน มักจะมีข้อแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของ เครื่องเซ่นไหว เมื่อสมปรารถนา ในสิ่งที่ขอเป็นต้น

2. ไม่เบียดเบียนผู้อื่น แม้จะเป็นแค่ความคิด หรือการขอพรที่ไม่ได้กระทำการอันใดลงไป แต่เป็นความคิด หรือการขอพรที่เป็นการคิดร้าย หรือปองร้ายแก่ผู้อื่นก็ถือว่าเป็นการเบียดเบียนเขา เราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราขอนั้นเป็นบาปหรือเป็นความผิดหรือไม่

ถ้าผิด เราก็ไม่ต้องขอ เพราะจะเป็นการเบียดเบียนคนอื่นการขอพรที่เบียนเบียนผู้อื่น ดังกล่าว จะไม่เรียกว่าเป็นการขอพร (แต่อาจจะเรียกว่าเป็นการสาปแช่ง ซึ่งแน่นอนว่าผลร้ายจะเกิดกับเราตัวไม่หนีไปไหน)

3. ได้แล้วต้องรู้จักแบ่งบัน เมื่อเราขอพรที่เป็นบุญไปแล้ว ผลดีจะเกิดกับเรา สิ่งที่ไม่ควรลืมคือ การแบ่งปัน อุทิศส่วนบุญที่ตนได้รับแก่บุคคลต่างๆ ที่เราอยากให้เขาได้รับ ไม่ว่าจะเป็นเทวดาประจำตัว บรรพบุรุษ บิดา-มรดา ญาติพี่น้อง เจ้ากรรมนายเวร หรือวิญญาณ สรรพสัตว์ สรรพวิญญาณก็ได้

การอุทิศบุญดังกล่าว ไม่จำเป็น จะอุทิศให้แค่คนที่ได้จากเราไปในพบภูมิต่างกันเท่านั้น คนที่อยู่โดยเฉพาะ พ่อ แม่ ผู้ให้กำเนิดก็เป็นบุคล ที่เราต้องอุทิศบุญให้เสมอ แล้วพรที่ขอก็จะสมหวังดังปรารถนา

การขอพรให้ได้ผล จึงมีหลักการง่ายๆ ที่เราสามารถปฏิบัติได้ หากทำตามคำแนะนำตั้งแต่การคิดดี ทำดี จิตบริสุทธิ์ ขอในสิ่งดี ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และได้แล้วแบ่งบันแก่ผู้อื่น

เพียงเท่านี้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก็จะทราบถึงความปรารถนาของท่าน ส่งผลให้ท่านประสบกับสิ่งดี และสมหวัง รวมถึงได้บุญและมีจิตสมาธิที่ดี ตามกันมา สาธุ….

ขอขอบคุณ sanook.com

#เสรมดวง #ajanmayfanclub #ความเชอ #ซนแสเกงๆ #ดวง #ขอพรสงศกดสทธ #ฮวงจย #กระเปาสตางคเรยกทรพย #อาจารยเมย #เรยกทรพย #โมบายฮวงจย

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page