top of page

คาถาขอหวย ขอให้ถูกหวย เรียกโชคก่อนหวยออก

คาถาขอหวย ขอให้ถูกหวย เรียกโชคก่อนหวยออก คาถาขอหวย ขอให้ถูกหวย ไว้สวดขอพรก่อนหวยออก เพิ่มความสบายใจในการซื้อมากขึ้น แต่ที่สำคัญควรซื้อลอตเตอรีกันแบบพอดี และไม่ซื้อจนทำให้ตัวเองต้องเป็นทุกข์กันนะคะ

  1. 3 ข้อห้าม ห้ามทำในวันหวยออก หากอยากถูกหวย!

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน

คาถาขอให้ถูกหวย คาถาโชคลาภ เรียกโชคก่อนหวยออก

คาถาขอให้ถูกหวย (ภาวนาก่อนหวยออก 3 วัน)

อุเย อะเย อุอากะสะ

คาถาโชคลาภ

โพธิ มะหิสะกะ อิถิพุนะ อิถิสัตโต อิถีวาโย

เอหิ มะ มะ นะกาโร โหติ สัมภะโว

คาถาสมปรารถนา พระครูวิชัยสารคุณ (หนุน สุวิชโย)

ตั้งนะโม 3 จบ

อุปัทเทรยยะ อาจาริยะ สุวิชโย วิสุทธิเทวา ประสิทธิเม มหาพรหมมา มหาเทวา รักขะตุ สัพพะทา

หลังจากสวดแล้ว แนะนำควรนั่งสมาธิ กำหนดจิตให้มีสมาธิ เพื่อรับโชคในวันนั้นๆ


#เสรมดวง #ajanmayfanclub #ความเชอ #ซนแสเกงๆ #คาถาขอหวย #ดวง #ฮวงจย #กระเปาสตางคเรยกทรพย #อาจารยเมย #เรยกทรพย #โมบายฮวงจย

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page