top of page

คาถาขอโชคลาภ ประจำวันเกิด

คาถาขอโชคลาภ ประจำวันเกิด

สวัสดีค่าทุกท่าน วันนี้ อาจารย์เมย์ มีคาถามาฝาก สำหรับใครที่อยากได้เคล็ดเสริมโชคลาภก่อนออกจากบ้าน ให้เฮงๆ โชคดีทั้งวัน ถ้าใครรีบ สวดไม่ทัน จดไว้ใส่กระเป๋า สวดตอนรถติดก่อนถึงที่ทำงานก็ได้เหมือนกันนะคะ

คาถาขอโชคลาภ

คาถาขอโชคลาภ

เสริมดวงการเงิน รับทรัพย์ร่ำรวยกันตั้งแต่ต้นปีกับ “คาถาเสริมโชคลาภประจำวันเกิด” เกิดวันไหนเลือกกันได้เลยค่ะ

เกิดวันอาทิตย์ – สวดในวันอาทิตย์ 6 จบ

ฉิมพะลี จะมะหานามัง สัพพะลาภัง ภะวิสสะติ เถรัสสานุภา เวนะ สะทาโหนติ ปิยังมะมะฯ

เกิดวันจันทร์ – สวดในวันจันทร์ 15 จบ

ยังยัง ปุริโสวา อิตถีวา ทูเรหิวา สะมิเปหิวา เถรัสสานุภาเวนะ สะทา โหนติ ปิยังมะมะฯ

เกิดวันอังคาร – สวดในวันอังคาร 8 จบ

ฉิมพลี จะ มะหาเถโร โสระโหปัจจะยาทิมหิ ไชยยะลาโภ มะหาลาโภ สัพพะลาภา ภะวันตุ สัพพะทาฯ

เกิดวันพุธ – สวดในวันพุธ 17 จบ

ทัตติถะภะเวราชา ปิยาจะ คะระตุเม เย สะรัตติ นิรันตะรัง สัพพะสุขาวะหาฯ

เกิดวันพฤหัส – สวดในวันพฤหัสบดี 19 จบ

ฉิมพะลี จะ มหาเถโร ยักเขเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ สัพพะทาฯ

เกิดวันศุกร์ – สวดในวันศุกร์ 21 จบ

ฉิมพะลี จะ มหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ มะหาลาภัง กะโรเนตุ เม ลาเภนะ อุตตะโม โหติ สัพพะ ลาเภ ภะวันตุ สัพพะทาฯ

เกิดวันเสาร์ – สวดในวันเสาร์ 10 จบ

ฉิมพะลี จะ มะหานามัง อินทราพรหมา จะปูชิตัง สัพพะ ลาภัง ประสิทธิเม เถรัสสานุภาเวนะ สะทา สุขี ปิยังมะมะฯ

สวดมนต์กราบพระทุกวันก่อนออกจากบ้านเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่ตน ตื่นแต่เช้าสวดมนต์ประจำวันอานิสงส์คือสมาธิแน่วแน่ สติมั่นคงจิตใจบริสุทธิ์ผุดผ่อง สวดเป็นประจำ จะประสบโชคลาภ…

ขอขอบคุณ myhora.com

#เสรมดวง #ajanmayfanclub #ความเชอ #ซนแสเกงๆ #คาถาขอโชคลาภ #ดวง #โชคลาภ #ฮวงจย #กระเปาสตางคเรยกทรพย #อาจารยเมย #เรยกทรพย #โมบายฮวงจย

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page