top of page

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ (ฉบับย่อ)

อัปเดตเมื่อ 18 ส.ค.

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ
คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ (ฉบับย่อ)

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ
คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

ท้าวเวสสุวรรณ หรือท้าวกุเวร เป็นหนึ่งในบรรดาท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ อยู่ในฐานะอธิบดีแห่งอสูรหรือยักษ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลโลกมนุษย์ ปกครองเหล่ายักษ์และภูตผีปีศาจ รวมถึงช่วยปกป้องพระพุทธศาสนา รูปลักษณ์มี 2 องค์ คือ มีองค์เป็นยักษ์และมนุษย์

ใครที่บูชาเชื่อว่าจะมีโชคลาภ ทำมาค้าขายดี ร่ำรวยเงินทอง อายุยืนยาว ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ภยันตรายไม่แผ้วพาน

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ
คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ (ฉบับย่อ)

“อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะ พันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ”

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ (ฉบับเต็ม)

“ปุตตะ กาโม ละเภปุตตัง ธะนะกาโม ละเภธะนัง อัตถิกาเย กายะญายะ เทวานัง ปิยะตังสุตตะวาฯ อิติ ปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะฯ ท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมหาราชิกา ยักขะพันตา ภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อรหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะฯ”

ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเทพอีกหนึ่งองค์ที่หลายคนนิยมเดินทางไปสักการะ และบางคนก็อยากจะอัญเชิญท้าเวสสุวรรณมาบูชาที่บ้านด้วย แต่ไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรดี วันนี้กระปุกดอทคอมเลยรวบรวมข้อมูลวิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณที่บ้านมาฝากกัน ตั้งแต่การจัดหิ้งหรือโต๊ะหมู่บูชา วิธีไหว้ท้าวเวสสุวรรณ บทสวดบูชาท้าวเวสสุวรรณ รวมไปถึงการบูชาวัตถุมงคลต่าง ๆ เกี่ยวกับท้าวเวสสุวรรณสำหรับอยากพกติดตัว เช่น ใส่กระเป๋าสตางค์หรือนำไปวางบูชาในรถ

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ
คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ


ท้าวเวสสุวรรณ ประวัติและตำนาน 

ประวัติของท้าวเวสสุวรรณในทางศาสนาพุทธมีตำนานว่า ในอดีตชาติก่อนสมัยพระพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติ มีพราหมณ์ชื่อ กุเวร มีอาชีพทำไร่อ้อยและบีบน้ำอ้อยจากหีบยนต์ขายเลี้ยงตัวเองครอบครัว ต่อมาเมื่อกิจการเจริญรุ่งเรือง และเป็นเจ้าของหีบยนต์ถึง 7 เครื่อง ก็ได้ทำการสร้างที่พักสำหรับนักเดินทางและบริจาคน้ำอ้อยเป็นทานให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา และด้วยบุญกุศลที่ทำมาก็ส่งให้ไปเกิดเป็นเทพบุตร มีนามว่า กุเวรเทพบุตร ก่อนจะได้เทวาภิเษกเป็นผู้ปกครองดูแลพระนครด้านทิศเหนือ พร้อมเปลี่ยนพระนามเป็น “ท้าวเวสสุวรรณ”

โดย ท้าวกุเวร หรือ ท้าวเวสสุวรรณ ยังเป็นหนึ่งในบรรดาท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ อยู่ในฐานะอธิบดีแห่งอสูรหรือยักษ์ หรือเป็นเจ้าแห่งผี ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลโลกมนุษย์ รักษาสมบัติเทวโลก ปกครองเหล่ายักษ์ภูตผีปีศาจ รวมถึงช่วยปกปักรักษาพระพุทธศาสนา พร้อมกันนี้ยังมีความเชื่อกันอีกว่า ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเทพแห่งขุมทรัพย์ และ มหาเทพแห่งความร่ำรวยมั่งคั่ง เหมาะแก่การบูชาเสริมดวง อำนาจบารมี ทรัพย์สินเงินทอง และความเจริญก้าวหน้า อีกทั้งชาวจีนยังเคารพนับถือท้าวเวสสุวรรณเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภหรือ ไฉ่ซิงเอี้ย อีกด้วย

ท้าวเวสสุวรรณองค์แรกในไทย

ท้าวเวสสุวรรณองค์แรกของไทย ประดิษฐานอยู่ในวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) จ.พิษณุโลก เป็นท้าวเวสสุวรรณปางประทับนั่ง ถือกระบองวิเศษเป็นอาวุธ สถิตถวายการอภิบาลที่ฐานชุกชี รัตนบัลลังก์ เบื้องพระหัตถ์ซ้ายขององค์หลวงพ่อพระพุทธชินราช หล่อด้วยโลหะสำริดโบราณ ลงรักปิดทองมาตั้งแต่สมัยอยุธยา

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ
คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

ท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี

อีกหนึ่งแห่งที่มีชื่อเสียงไม่แพ้กันนั่นก็คือ ท้าวเวสสุวรรณที่ประดิษฐานอยู่ ณ วัดจุฬามณี หรือชื่อเดิมว่า วัดแม่ย่าทิพย์ จ.สมุทรสงคราม วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททองสมัยอยุธยา ซึ่งองค์ท้าวเวสสุวรรณของวัดแห่งนี้ นอกจากจะรูปปั้นยักษ์อย่างที่เคยเห็นกันแล้ว ยังมีท้าวเวสสุวรรณอีก 4 ปาง ได้แก่

  1. ปางพรหมาสูติเทพ มีรูปกายสีทอง ภูษาสีทอง

  2. ปางเทพบุตรสูติเทพ มีรูปกายสีทอง ภูษาสีแดง

  3. ปางจาตุมหาราช มีรูปกายสีเขียวหรือดำ ภูษาสีเขียว

  4. ปางมนุษย์


คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ
คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page