top of page

คาถาบูชาพญานาค เป็นสัตว์กึ่งเทพ อยู่ในตระกูลงู แต่มีลักษณะใหญ่และมีหงอนสีทอง ตาสีแดง

อัปเดตเมื่อ 18 ส.ค. 2566

คาถาบูชาพญานาค
คาถาบูชาพญานาค

คาถาบูชาพญานาค เป็นสัตว์กึ่งเทพ อยู่ในตระกูลงู แต่มีลักษณะใหญ่และมีหงอนสีทอง ตาสีแดง

คาถาบูชาพญานาค
คาถาบูชาพญานาค

พญานาคราช เป็นสัตว์กึ่งเทพ อยู่ในตระกูลงู แต่มีลักษณะใหญ่และมีหงอนสีทอง ตาสีแดง มีเกล็ดเหมือนปลา มีอิทธิฤทธิ์แปลงร่างเป็นมนุษย์ชายหรือหญิงได้ อยู่ในบาดาลหรือบนโลกมนุษย์ได้ ตามความเชื่อแตกต่างกันไปตามภูมิภาค แต่ลักษณะพื้นฐานที่เหมือนกันสามารถแบ่งเป็น 4 ตระกูล ได้แก่ พญานาคในตระกูลวิรูปักษ์ หรือตระกูลสีทอง พญานาคในตระกูลเอราปถ หรือตระกูลสีเขียว พญานาคในตระกูลฉัพพยาปุตตะ หรือตระกูลสีรุ้ง และพญานาคในตระกูลกัณหาโคตมะ หรือตระกูลสีดำ

ใครที่บูชาเชื่อว่าจะช่วยสร้างอำนาจบารมี สามารถดลบันดาลโชคลาภ ความอุดมสมบูรณ์ ครอบครัวร่มเย็นเป็นสุข แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง

คาถาบูชาพญานาค
คาถาบูชาพญานาค

คาถาบูชาพญานาค

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) นะติตัง พญามะ นาคะ อภินัง นาคา สาธุโนภันเต ยะมะ ยะมะ นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) กายะวาจาจิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดี ศรีสุทโธ วิสุทธิเทวา ปูเชมิ (3 จบ)

คาถาบูชาพญานาค
คาถาบูชาพญานาคComments


bottom of page