top of page

คาถาเรียกลูกค้าเข้าร้าน จาก หลวงพ่อเสือดำ

อัปเดตเมื่อ 19 ส.ค.


คาถาเรียกลูกค้าเข้าร้าน จากหลวงพ่อเสือดำ
คาถาเรียกลูกค้าเข้าร้าน จากหลวงพ่อเสือดำ

คาถาเรียกลูกค้าเข้าร้าน จาก หลวงพ่อเสือดำ

ตั้งนะโม 3 จบ


นะฤาชา กุติยะ ปัญจะลือ โสภะกัญจะ สะวะรัง วะรัง

ฤามะหันตา นะมามิหัง กรินิ อักขรานิ ชาตานิ


อุณาโลนาถัง เพชรตังโหติ อะสังวิสุโลปุสะพุภะ สัตถุโน พุทโธ

จงเป็นที่นิยมของประชาชน

อิทะคะมะ อิทิเตตะโส คันหัง คันหาหิ ทามะสา สัตถาเทวะ

ราชาจงเห็นหน้าแม่ค้า สานังพุทโธ ภะคะวาติ


Tips : ให้สวดภาวนาพร้อมกับน้ำสะอาด หลังจากนั้นนำน้ำพรมทั่วร้านค้า ถือเป็นการเสริมสิริมงคล ให้ค้าขายดี


คาถาเรียกลูกค้าเข้าร้าน จากหลวงพ่อเสือดำ
คาถาเรียกลูกค้าเข้าร้าน จากหลวงพ่อเสือดำ

คาถาเรียกลูกค้าเข้าร้าน เสริมดวง

ตั้งนะโม 3 จบ อมเฐิบฯ มะ หา เฐิบฯ สาระพัดเฐิบฯ สะ วา หะฯ (“เฐิบ” เป็นคำโบราณ อ่านว่า “เถิบ”)

Tips : ถ้าสวดคาถาเรียกลูกค้าเสกน้ำ 108 จบ แล้วนำมาพรมสินค้าที่ขาย หรือใช้บูชาแม่นางกวัก จะยิ่งเสริมดวง ช่วยเรียกลูกค้าเข้าร้านได้มากยิ่งขึ้น

ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page