top of page

จัดร้านใหม่ให้พร้อมรับทรัพย์ แนะนำ 7 เคล็ดลับรวย

จัดร้านใหม่ให้พร้อมรับทรัพย์

จัดร้านใหม่ให้พร้อมรับทรัพย์ แนะนำ 7 เคล็ดลับรวย

1. เครื่องเก็บเงินต้องไม่ขวางการมองเห็นขณะลูกค้าเข้าออกภายในร้าน เครื่องเก็บเงิน ต้องตั้งอยู่ในตำแหน่ง ที่จะทำให้พนักงานเก็บเงินหรือแคชเชียร์สามารถมองเห็นประตูทางเข้าได้ดี และแคชเชียร์จะต้องไม่อยู่ในตำแหน่งที่หันหลังให้กับประตูทางเข้า และด้านหลังแคชเชียร์ควรเป็นผนังที่ทึบตัน

2. เครื่องเก็บเงินห้ามอยู่ใต้คาน เครื่องเก็บเงินและแคชเชียร์ ต้องไม่อยู่ใต้คาน ใต้แอร์ ใต้ห้องน้ำ ใต้บันได เพราะจะทำให้เกิดอุปสรรค ในด้านการเงิน จะทำให้แคชเชียร์ทำงานผิดพลาด

3. เครื่องเก็บเงินต้องไม่ถูกเหลี่ยมมุมต่างๆ เล็งเข้าใส่ เพราะจะทำให้โชคร้าย เงินเข้าไม่สม่ำเสมอ เครื่องเก็บเงิน ต้องไม่ตรงกับ ประตูห้องครัว ประตูห้องน้ำ และบันได ทางขึ้น-ลง เพราะจะทำให้เงินทองรั่วไหล

4. ตั้งแจกันที่เป็นแก้วเจียระไน ประดับด้วยดอกไม้แดง พร้อมกับผูกริบบิ้นแดงเอาไว้ข้าง ๆ หรือด้านบนเครื่องเก็บเงิน เพื่อชวยให้มีลูกค้าสม่ำเสมอและกลับมาใช้บริการอีก

5. แขวนลูกแก้วคริสตัล เอาไว้ที่เพดาน เหนือหัว แคชเชียร์ เพื่อความคิด ที่สร้างสรรค์ผลงาน และวิสัยทัศน์ที่ดี

6. ใส่เหรียญจีนโบราณ 3 เหรียญ มัดด้วยด้ายแดง และหงายด้านหยางขึ้น (ด้านที่เป็น ภาษจีน) เอาไว้ในลิ้นชักเก็บเงิน สามารถมองเห็นได้ทุกครั้งที่เปิดลิ้นชักและอีก 3 เหรียญ เอาไว้บนเครื่องเก็บเงินโดยอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ จะเป็นเคล็ดว่า เงินทองไหลมา เทมา ทำมาค้าคล่อง

7.ใส่ก้อนทอง ไว้ในเครื่องเก็บเงิน เป็นเคล็ดว่า มีเงิน มีทองมากมาย เป็นเงินทองก้อนใหญ่ ๆ


#เสรมดวง #ajanmayfanclub #ความเชอ #ซนแสเกงๆ #ดวง #จดรานใหมใหพรอมรบทรพย #ฮวงจย #กระเปาสตางคเรยกทรพย #อาจารยเมย #เรยกทรพย #โมบายฮวงจย

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page