top of page

จัดโต๊ะหมู่บูชา พระ ไหว้พระในบ้าน และเคล็ดลับที่ควรทราบ

จัดโต๊ะหมู่บูชา ไหว้พระในบ้าน และเคล็ดลับที่ควรทราบ

ชาวพุทธเชื่อกันว่า การจัดโต๊ะหมู่บูชาพระในบ้านนั้นจะช่วยป้องกันภยันตรายและเสริมสิริมงคลให้กับผู้คนในบ้าน แต่ทั้งนี้ก็ต้องจัดอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วย ไม่ว่าจะเรื่องชั้นที่จัด ทิศทาง ตำแหน่ง ไปจนถึงการจัดลำดับพระ ที่นี่เรามีคำแนะนำดี ๆ พร้อมวิธีจัดโต๊ะหมู่บูชาพระและเคล็ดลับเสริมสิริมงคลที่คุณไม่ควรพลาด

จัดโต๊ะหมู่บูชาพระ

องค์ประกอบและรูปแบบ จัดโต๊ะหมู่บูชา พระ

จัดโต๊ะหมู่บูชาพระ ไหว้พระในบ้าน นิยมใช้วางโต๊ะขนาดเล็กที่มีความสูงลดหลั่นกันไปบนโต๊ะฐาน และบูชาพระด้วยกระถางธูป 1 กระถาง เชิงเทียนอย่างน้อย 1 คู่ แจกันอย่างน้อย 1 คู่ และพานดอกไม้หรือพานพุ่มอย่างน้อย 1 พาน โดยรูปแบบโต๊ะหมู่บูชาพระที่นิยมจัดในบ้านมีดังนี้

โต๊ะหมู่บูชาหมู่ 3

เป็นโต๊ะหมู่บูชาขนาดเล็กแบบประยุกต์สำหรับบ้านที่มีพื้นที่น้อย โดยประกอบด้วยโต๊ะฐาน 1 ตัว โต๊ะเล็ก 3 ตัวสำหรับวางกระถางธูป เชิงเทียน พานดอกไม้ แจกัน และพระพุทธรูป

โต๊ะหมู่บูชาหมู่ 4

เป็นโต๊ะหมู่บูชาขนาดเล็กที่ประกอบด้วยโต๊ะฐาน 1 ตัว โต๊ะเล็ก 4 ตัวสำหรับวางเหมือนโต๊ะหมู่บูชาหมู่ 3 แต่อาจใช้พานดอกไม้ที่ใหญ่กว่าและวางกระทงเจิมด้วยก็ได้

โต๊ะหมู่บูชาหมู่ 5

โต๊ะแบบนี้เป็นขนาดกลางที่ประกอบด้วยโต๊ะฐาน 1 ตัว โต๊ะเล็ก 5 ตัว โดยสิ่งที่เพิ่มจากโต๊ะหมู่บูชาหมู่ 4 คือ พานพุ่ม โดยอาจวางพานดอกไม้ 3 พาน และพานพุ่ม 2 หรือ 4 พาน

โต๊ะหมู่บูชาหมู่ 7

โต๊ะแบบนี้เป็นขนาดใหญ่สำหรับบ้าน โดยประกอบด้วยโต๊ะฐาน 1 ตัว โต๊ะเล็ก 7 ตัว นิยมวางพระพุทธรูป องค์พระสงฆ์ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือ วางพานพุ่ม และ/หรือพานดอกไม้เพิ่มเติมจากโต๊ะหมู่บูชาหมู่ 5

โต๊ะหมู่บูชาหมู่ 9

โต๊ะแบบนี้เป็นขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยโต๊ะฐาน 1 ตัว โต๊ะเล็ก 9 ตัว โดยมักวางพระพุทธรูป องค์พระสงฆ์ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือ เชิงเทียน พานพุ่ม และ/หรือพานดอกไม้เพิ่มเติมจากโต๊ะหมู่บูชาหมู่ 7

ข้อควรปฏิบัติในการจัดโต๊ะหมู่บูชาพระ

 1. โต๊ะหมู่บูชาพระควรอยู่ในห้องชั้นบนสุดของบ้าน

 2. หากไม่มีชุดโต๊ะหมู่บูชาพระอย่างในข้างต้น ก็สามารถใช้โต๊ะหรือตั่งที่มีลักษณะและขนาดที่เหมาะสมแทนได้

 3. ควรจัดเครื่องสักการะบูชาให้ครบองค์ประกอบ โดยใช้วัสดุอย่างดี เช่น เครื่องแก้ว เครื่องกระเบื้อง เครื่องโลหะ รวมทั้งจัดให้เป็นระเบียบ สะอาด และสวยงาม

 4. ต้องมีพระพุทธรูปเป็นพระประธาน ซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า และบูชาที่ตำแหน่งสูงสุดของโต๊ะหมู่บูชาพระ

 5. ควรจัดลำดับองค์พระอื่น ๆ ตามลำดับบารมี คือ องค์พระอรหันต์ เช่น พระสารีบุตร พระอานนท์ พระสิวลี ควรอยู่สูงกว่าองค์พระอริยสงฆ์ เช่น หลวงปู่ทวด หลวงปู่โต หากบูชาพระอริยสงฆ์หลายองค์ ควรจัดลำดับตามความอาวุโส ทั้งนี้ ให้วางองค์พระลำดับจากซ้ายมายังขวาของพระประธาน

 6. หากบูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุ ควรจัดพระบรมสารีริกธาตุให้อยู่ถัดจากหรืออยู่ตำแหน่งรองจากพระพุทธรูป สำหรับพระธาตุนั้น ให้จัดตามลำดับบารมีเช่นกัน โดยบูชาถัดจากหรืออยู่ตำแหน่งรองจากองค์พระของพระธาตุนั้น เช่น วางพระธาตุพระสิวลีไว้ถัดจากองค์พระสิวลี

 7. ห้ามวางพานดอกไม้ พานพุ่ม เชิงเทียน และกระถางธูปสูงกว่าองค์พระ

 8. หากบ้านเป็นคอนโดหรืออพาร์ทเมนต์ ควรทำฉากหรือผ้าม่านกั้นมุมโต๊ะหมู่บูชาพระให้เป็นสัดส่วน

จัดโต๊ะหมู่บูชาพระ

เคล็ดลับที่ในการจัดโต๊ะหมู่บูชาพระเพื่อเสริมมงคล

 1. ตำแหน่งของโต๊ะหมู่บูชาพระควรอยู่ทางทิศเหนือหรือตะวันออกของบ้านและหันหน้าออกหน้าบ้าน ไม่ควรอยู่ที่ตำแหน่งทิศตะวันตก

 2. พระประทานควรเป็นพระพุทธรูปปางประจำวันเกิดของเจ้าบ้าน หรือจะตั้งพระแก้วมรกต พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ เป็นพระประทาน และตั้งพระประจำวันเกิดเป็นลำดับรองลงมาก็ได้

 3. ไม่ควรวางโต๊ะหมู่บูชาพระหันไปตรงกับประตู

 4. ห้ามวางเตียงโดยหันปลายเตียงไปทางห้องพระ

 5. ห้ามจัดห้องพระติดกับห้องน้ำ เพราะเชื่อว่าจะทำให้เงินทองรั่วไหลได้ หากจำเป็น ให้หาตู้มาพิงผนังห้องน้ำ และจัดโต๊ะหมู่บูชาพระให้หันหน้าไปทางอื่น

 6. ควรตั้งโต๊ะหมู่บูชาพระในตำแหน่งทิศมนตรีของเจ้าบ้าน เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพลังเกื้อหนุนได้เต็มที่

 7. ไม่ควรตั้งโต๊ะหมู่บูชาพระที่ทิศกาลีของเจ้าบ้าน เพราะทิศนี้เป็นทิศเสื่อมของเจ้าบ้าน

วันเกิด——พระพุทธรูปประจำวันเกิด——ทิศมนตรี——ทิศกาลี

 1. วันอาทิตย์——ปางถวายเนตร——ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ——ทิศเหนือ

 2. วันจันทร์——ปางห้ามญาติ——ทิศเหนือ——ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

 3. วันอังคาร——ปางไสยาสน์——ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ——ทิศตะวันออก

 4. วันพุธกลางวัน——ปางอุ้มบาตร——ทิศตะวันออก——ทิศตะวันออกเฉียงใต้

 5. วันพุธกลางคืน——ปางป่าเลไลย์——ทิศตะวันตกเฉียงใต้——ทิศตะวันตก

 6. วันพฤหัสบดี ——ปางสมาธิ——ทิศใต้——ทิศตะวันตกเฉียงใต้

 7. วันศุกร์——ปางรำพึง——ทิศตะวันตก——ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

 8. วันเสาร์——ปางนาคปรก——ทิศตะวันออกเฉียงใต้——ทิศใต้

เพื่อให้การจัดโต๊ะหมู่บูชาพระเป็นไปอย่างดีที่สุดนั้น ควรเริ่มจากการเลือกบ้านที่มีห้องและพื้นที่ใช้สอยที่เหมาะสมเป็นอันดับแรก ก่อนซื้อบ้าน จึงขอให้ใช้ข้อมูลข้างต้นในการพิจารณาประกอบด้วย

*ขอขอบคุณ ddproperty

 1. วิธีเสริมดวงรับทรัพย์

 2. เสาไฟหน้าบ้าน อย่ามองข้าม

 3. กระเป๋าดูดทรัพย์ รีวิวกระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์ อาจารย์เมย์

 4. สื่อเรียนรู้ฮวงจุ้ย

.

#เสรมดวง #จดโตะหมบชาพระ #ajanmayfanclub #โตะหมบชา #หงพระ #หมอฮวงจย #โตะหม #ความเชอ #ไหวพระในบาน #ซนแสเกงๆ #หมอดฮวงจยเกงๆ #ดวง #ซนแสฮวงจยดๆ #ผลงานอาจารยเมย #แกดวง #บชา #ฮวงจยแกดวง #ซนแสฮวงจยเกงๆ #ซนแสฮวงจยบาน #อเมยฮวงจย #บชาพระ #อาจารยเมย

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page