top of page

ดาวอาทิตย์ย้าย 2566

อัปเดตเมื่อ 25 มิ.ย.

ดาวอาทิตย์จะสถิตอยู่ราศีละประมาณ 30 วัน และไม่มีการโคจรพักร (ถอยหลัง) เหมือนดาวอื่น ๆ นั่นหมายความว่า อาทิตย์จะเคลื่อนไปข้างหน้าและย้ายราศีไปทุกเดือน โดยในปี 2566 จะยกเข้าราศีต่าง ๆ ดังนี้ดาวอาทิตย์ย้าย 2566
ดาวอาทิตย์ย้าย 2566

 • วันที่ 15 มกราคม 2566 เข้าสู่ราศีมกร

 • วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เข้าสู่ราศีกุมภ์ (ได้ตำแหน่งประ)

 • วันที่ 15 มีนาคม 2566 เข้าสู่ราศีมีน (ได้ตำแหน่งอุจจาวิลาศ)

 • วันที่ 14 เมษายน 2566 เข้าสู่ราศีเมษ (ได้ตำแหน่งมหาอุจ)

 • วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เข้าสู่ราศีพฤษภ

 • วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เข้าสู่ราศีมิถุน (ได้ตำแหน่งราชาโชค)

 • วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เข้าสู่ราศีกรกฎ (ได้ตำแหน่งมหาจักร)

 • วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เข้าสู่ราศีสิงห์ (ได้ตำแหน่งเกษตร)

 • วันที่ 18 กันยายน 2566 เข้าสู่ราศีกันย์

 • วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เข้าสู่ราศีตุลย์ (ได้ตำแหน่งนิจ)

 • วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เข้าสู่ราศีพิจิก

 • วันที่ 17 ธันวาคม 2566 เข้าสู่ราศีธนู


ดาวอาทิตย์ย้าย 2566
ดาวอาทิตย์ย้าย 2566

ดาวอาทิตย์ย้าย 2566

ดาวอาทิตย์ย้าย 2566
ดาวอาทิตย์ย้าย 2566

ดาวอาทิตย์ย้าย 2566
ดาวอาทิตย์ย้าย 2566

ดาวอาทิตย์ย้าย 2566
ดาวอาทิตย์ย้าย 2566

ดาวอาทิตย์ย้าย 2566
ดาวอาทิตย์ย้าย 2566

ดาวอาทิตย์ย้าย 2566
ดาวอาทิตย์ย้าย 2566

ดาวอาทิตย์ย้าย 2566
ดาวอาทิตย์ย้าย 2566

ดาวอาทิตย์ย้าย 2566
ดาวอาทิตย์ย้าย 2566

ดาวอาทิตย์ย้าย 2566
ดาวอาทิตย์ย้าย 2566

ดาวอาทิตย์ย้าย 2566
ดาวอาทิตย์ย้าย 2566

ดาวอาทิตย์ย้าย 2566
ดาวอาทิตย์ย้าย 2566

ดู 342 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page