top of page

ถอนคำสาปแช่ง บทสวดขอขมากรรม คำสาบานทุกประการ

อัปเดตเมื่อ 2 ต.ค.


ถอนคำสาปแช่ง
ถอนคำสาปแช่ง

ถอนคำสาปแช่ง บทสวดขอขมากรรม คำสาบานทุกประการ

การขอขมากรรม เพื่อให้ชาตินี้และชาติหน้าชีวิตเกิดแต่ความสุขไร้ความทุกข์ เจ้ากรรมนายเวรหมดสิ้นทั้งปวง เราควรพึงระวังตัวเอาไว้ทุกกรรมล้วนเกิดขึ้นจากการกระทำของตัวเอง ถ้าท่านทำกรรมดีมีแต่ความดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ชีวิตต่อให้พบเจอสิ่งกีดความมากมายก็ผ่านไปได้ทั้งสิ้น เช่นกันถ้าท่านทำแต่กรรมชั่วจิตใจมัวหมอง หลุ่มหลง หลงผิดในสิ่งไม่ดี ชีวิตนั้นก็มักจะเจอแต่ความทุกข์ ยากแค้น ทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จ ไม่มีความสุขทั้งสิ้น ฉะนั้นจงมุ่งมั่นสร้างแต่กรรมดี ส่วนใครที่ยังหลงผิดหาทางออกไม่ได้อยู่ก็จงตั้งสติ ไตร่ตรองให้แน่ใจ อย่าท้อ และมั่นให้กำลังแก่ตัวเอง บัดนี้ถึงเวลาอันสมควรแล้ว ตั้งจิตให้ามั่น อธิษฐานขอขมากรรมเพื่อขออโหสิกรรมแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งปวง

ถอนคำสาปแช่ง
ถอนคำสาปแช่ง

บทสวดขอขมากรรม

อุกาสะ อัจจะโยโนภันเต อัจจะขมา ยะถาพาเล ยะถามูลเห ยะถาอะกุศเลเยมะ ยังกะรัมหา เอวังภันเต อัจจะโยโน ปะฏิคัณหะถะ อายะติง สังวะเรยยามะ อิมัง สัจจะวาจัง มิจฉาทิฏฐิ อะธิฏฐานัง ปัจจุทธะรามิ ทุติยัมปิ อิมัง สัจจะวาจัง มิจฉาทิฏฐิ อะธิฏฐานัง ปัจจุทธะรามิ ตะติยัมปิ อิมัง สัจจะวาจัง มิจฉาทิฏฐิ อะธิฏฐานัง ปัจจุทธะรามิ นะถอน โมถอน พุทถอน ธาถอน ยะถอน ต้องคำสาป ให้ม้วยมรณ์ ถอนด้วยนะโม พุทธายะ ยะธา พุทโมนะฯ นะสูญ โมสูญ พุทสูญ ธาสูญ ยะสูญ ต้องคำสาปทั้งมูล สูญด้วยนะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะฯ


ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐาน

ขอขมากรรม ที่ได้กระทำความผิดอกุศลเข้าสิงจิตให้กระทำผิด พูดผิด คิดผิด ด้วยกายวาจาใจ

เคยลบหลู่พระพุทธ พระธรรม พระอริยสงฆ์ สมมติสงฆ์ พระโพธิสัตว์ ลบหลู่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณทุกท่าน

ลบหลู่เทพทรงองค์เทพ และองค์พรหมทั้งหลาย ลบหลู่พระธรณีแม่พระคงคา พระแม่โพสพ พระเพลิงพระพาย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในหมื่นโลกธาตุในแสนโกฏิจักรวาล

ในอนันตจักรวาลไม่ละลายบาปไม่เกรงกลัวต่อบาปซุบซิบนินทาใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นชอบเพ่งโทษแล้วโยนความผิดให้ผู้อื่น ยุยงส่งเสริมให้แตกความสามัคคี


วิบากกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าเคยติดสินบนไว้ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เทพเจ้าเหล่าเซียนพระองค์ใดภูตผีปิศาจอสุรกายยักษ์มารเหล่าใด เทพพรหมทุกชั้นฟ้า เจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าที่เจ้าทาง ผีสางในไม้ท่านใด ได้ไปแก้บนแล้วก็ดี หรือลืม ไม่ได้แก้บนก็ดี เจตนาหรือไม่เจตนาก็ดีเป็นหนี้ผูกพันกันมาในอดีตชาติเป็นร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติ


บัดนี้ข้าพเจ้าขอสำนึกผิด ในการกระทำทั้งปวง ด้วยกายวาจาใจขอให้ท่านทุกรูปทุกนามทุกจิตทุกวิญญาณทุกภพทุกภูมิ โปรดงดโทษอโหสิกรรมให้เป็นอภัยทานให้ขาดจากกันในชาตินี้

ข้าพเจ้าจะสำรวมระวังไม่ขอติดสินบนอีกต่อไป จะกราบขอพรเพียงอย่างเดียว

ข้าพเจ้า ชื่อ ..... นามสกุล ......

ขอถอนคำอธิษฐานที่ผิดและคำสาปแช่งทุกชนิด ด้วยจิตริษยา อาฆาตพยาบาทด้วยความโลภ ความโกรธ ความหลงจองล้างจองผลาญเบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายวาจาใจมีอวิชชา ตัณหา อุปาทาน มานะทิฏฐิ กิเลส โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ชอบอธิษฐานในสิ่งที่ผิดๆ ข้าพเจ้าขอถอน ณ บัดนี้


ก่อนจากลาทั้งสิ้น เรื่องราวความเชื่อต่อจากนี้ขอให้เป็นวิทยาทาน คำบอกเล่าถึงประสบการณ์ที่พบเจอมาสู่กันฟังและขอให้ทุกท่านฟังอย่างมีสติ ไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล ไม่ลบหลู่ความเชื่อส่วนตัวของคนแต่ละบุคคล อย่างไรก็ดี เนื่องจากสิ่งนี้เคยเกิดขึ้นกับตัวเอง มันเริ่มจากการที่ทุกครั้งเวลาหลับตาล้มหัวนอนเสื่อ ขณะที่รับก็มักจะฝันถึงเหตุการณ์ต่างๆมากมาย ในฝันนั้นมีตนคอยวิ่งหนีอยู่ตลอดพร้อมทั้งมีคนไล่ล่าตามมาทุกครั้ง ซึ่งทุกความฝันนั้นมีลักษณะคล้ายๆกันคือการต้องวิ่งหนีและก็สะดุ้งตื่น ก็ได้แต่สงสัยว่าการฝันแบบนี้มันสื่อถึงอะไรหรือเพราะเป็นเจ้ากรรมนายเวรมาแต่ชาติก่อน ส่วนตัวไม่ได้คิดมากนัก แต่ก็ลองหาบทสวดเพื่อช่วยให้ตนรู้สึกสบายใจจนมาเจอบทสวดนี้ จึงได้เริ่มสวดทุกคืนก่อนนอนเพื่อคลายความกังวลใจมาเรื่อยๆ เหมือนเป็งสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจอีกสิ่งหนึ่ง จากนี้ก็หวังว่าทุกท่านที่กำลังประสบพบเจอกับปัญหาอะไรก็ตามแต่ ต่อจากนี้หลังจากที่ท่านท่องสวดจนจบก็ขอให้ชีวิตพบเจอแต่ความสุข ไร้ซึ่งความทุกข์ทั้งปวง ทำแต่กรรมดี ไม่ทำกรรมชั่ว


ขอบคุณแหล่งที่มา https://intrend.trueid.net/

ดู 18 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page