top of page

ทางสามแพร่ง 6 เคล็ดลับแก้ฮวงจุ้ยช่วยได้ จากร้ายกลายเป็นดี

ทางสามแพร่ง
ทางสามแพร่ง

ทางสามแพร่ง

ทางสามแพร่ง 8 เคล็ดลับแก้ฮวงจุ้ยช่วยได้ จากร้ายกลายเป็นดี

ทางสามแพร่ง
ทางสามแพร่ง

ทางสามแพร่ง ตามความเชื่อที่มาแต่ครั้งอดีต “ทางสามแพร่ง” นั้นจัดว่าเป็นสิ่งที่อัปมงคล เป็นที่ชุมนุมของดวงวิญญาณ หรือสัมภเวสีต่างๆ ที่ให้โทษแก่คนธรรมดา ส่วนตามหลักฮวงจุ้ยนั้นทางสามแพร่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่ไม่ดี ผู้คนที่อยู่ในบ้านบริเวณทางสามแพร่งจะไม่มีความสงบสุข แต่ หลักฮวงจุ้ยสามารถช่วยบรรเทาเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีได้ ลองดูว่าสามารถแก้เคล็ดทางสามแพร่งได้อย่างไรบ้าง

ทางสามแพร่ง
ทางสามแพร่ง

1. แขวนโมบายฮวงจุ้ย นกคุ้ม

สำหรับบ้านที่อยู่บริเวณทางสามแพร่งนั้น ปกป้องคุ้มกันภัย, แก้ฮวงจุ้ยเสีย, ปีชง, สุขภาพ, ปัดเป๋าสิ่งไม่ดี, เสาไฟฟ้า และยังสามารถกระจายพลังงานไม่ดีให้สลายกลายเป็นพลังงานที่ดีได้ ดังนั้นการติดตั้ง โมบายฮวงจุ้ยนกคุ้มไว้บริเวณหน้าบ้านที่อยู่ติดทางสามแพร่งก็เป็นการแก้เคล็ดเพื่อเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดี

ทางสามแพร่ง
ทางสามแพร่ง

2. ปลูกต้นไม้สูงหน้าบ้าน

การปลูกต้นไม้สูงหน้าบ้านในที่นี้หมายถึงปลูกต้นไม้ตามบริเวณแนวรั้วให้สูงกว่าตัวบ้าน ซึ่งตามหลักฮวงจุ้ยนั้นต้นไม้ถือว่าเป็นธาตุไม้ มีความสามารถในการคุ้มครองป้องกันคนในบ้านจากพลังงานไม่ดีต่างๆ ได้ ดังนั้นการปลูกต้นไม้สูงหน้าบ้านจึงเป็นการให้ต้นไม้ช่วยสะท้อนพลังงานไม่ดีออกไป และคุ้มครองผู้อาศัยภายในบ้านจากพลังงานที่ไม่ดีนั่นเอง

นอกจากนั้นการปลูกต้นไม้สูงบริเวณรั้วบ้านด้านที่ติดกับทางสามาแพร่งยังช่วยให้บ้านมีเสียงรบกวนน้อยลง เนื่องจากต้นไม้เหล่านั้นจะทำหน้าที่สะท้อน และดูดซับเสียงรบกวนต่างๆ จากภายนอกไม่ให้เข้ามารบกวนผู้พักอาศัยภายในบ้านนั่นเอง

ทางสามแพร่ง
ทางสามแพร่ง

3. จัดสวนบริเวณหน้าบ้าน

การแก้เคล็ดทางสามแพร่งวิธีการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือการใช้ธาตุไม้ การจัดสวนบริเวณหน้าบ้านที่ติดทางสามแพร่งจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถใช้แก้เคล็ดทางสามแพร่งได้ และการมีพื้นที่จัดสวนหน้าบ้านจะเป็นการทำให้มีพื้นที่ว่างระหว่างหน้าบ้านที่เป็นทางสามแพร่งกับตัวบ้าน เมื่อมีพลังงานไม่ดีเข้ามาจะเจอกับสวนที่เป็นธาตุไม้คอยสะท้อนออกไป นอกจากนี้ระยะห่างระหว่างทางสามแพร่งกับตัวบ้านก็จะช่วยให้พลังงานไม่ดีเข้ามาในบ้านได้น้อยลงอีกด้วย ซึ่งระยะห่างที่เหมาะสมนั้นควรมีระยะประมาณ 3 – 4 เมตร

ทางสามแพร่ง
ทางสามแพร่ง

4. สร้างรั้วให้สูงมากกว่าปกติ

การสร้างรั้วให้สูงมากกว่าปกติในบริเวณที่ติดกับทางสามแพร่งนั้นถือว่าเป็นการช่วยป้องกันพลังงานไม่ดีไม่ให้เข้ามาภายในบ้านได้เหมือนการปลูกต้นไม้ ดังนั้นถ้าไม่สะดวกในการปลูกต้นก็สามารถที่จะสร้างรั้วให้สูงก็ได้ ซึ่งการสร้างรั้วสูงนอกจากจะเป็นการช่วยสะท้อนพลังงานไม่ดีไม่ให้เข้ามารบกวนผู้พักอาศัยภายในบ้านแล้ว ความสูงของรั้วยังช่วยป้องกันอันตราย และสิ่งรบกวนจากภายนอกได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นแสงไฟของรถที่สัญจรไปมา หรือการมองเข้ามาภายในบ้านจากบุคคลที่ผ่านไปผ่านมา

ทางสามแพร่ง
ทางสามแพร่ง

5. กำหนดตำแหน่งประตู

ถ้าจำเป็นต้องสร้างบ้านในบริเวณทางสามแพร่ง ให้ดูว่าทางสามแพร่งนั้นพุ่งเข้ามาหาบ้านในทิศทางไหน เมื่อรู้จุดแล้วให้ออกแบบ หรือแก้ไขแบบบ้านไม่ให้ประตูตรงกับทางสามแพร่งที่พุ่งเข้ามา เพื่อเป็นการปิดกั้นไม่ให้พลังงานไม่ดีนั้นเข้ามาภายในบ้านได้ และไม่ควรเปิดประตูบ้านทิ้งไว้ ควรเปิดเฉพาะเข้าออกเท่านั้น

ทางสามแพร่ง
ทางสามแพร่ง

6. เพิ่มทางเท้าหน้าบ้าน

การเพิ่มทางเท้าหน้าบ้านนั้นเปรียบเสมือนการเพิ่มกำแพง และเพิ่มระยะห่างระหว่างบริเวณบ้านกับทางสามแพร่ง ซึ่งตามหลักฮวงจุ้ยกำแพง และระยะห่างจะช่วยป้องกันพลังงานที่ไม่ดีไม่ให้เข้ามาภายในบ้านได้โดยง่ายนั่นเอง โดยทางเท้านั้นอาจจะทำเป็นเพียงทางเท้าเล็กภายในอาณาเขตบ้านของตัวเองโดยร่นระยะกำแพงเข้ามาเล็กน้อย จากนั้นให้นำกระถางต้นไม้มาวางแล้วปลูกต้นไม้ไว้ก็จะช่วยแก้เคล็ดทางสามแพร่งได้

  1. วิธีเสริมดวงรับทรัพย์

  2. เสาไฟหน้าบ้าน อย่ามองข้าม

  3. กระเป๋าดูดทรัพย์ รีวิวกระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์ อาจารย์เมย์

  4. สื่อเรียนรู้ฮวงจุ้ย

จะเห็นได้ว่าการแก้เคล็ดทางสามแพร่งให้จากร้ายกลายเป็นดีตามหลักฮวงจุ้ยนั้นสามารถทำได้หลากหลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีก็เหมาะกับบ้านที่มีรูปแบบ และความเหมาะสมแตกต่างกันออกไป การเลือกใช้หลักฮวงจุ้ยในการแก้เคล็ดทางสามแพร่งนั้นเป็นความเชื่อที่อิงหลักเหตุผล เมื่อลองนำไปทำตามก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอน

ทางสามแพร่ง
ทางสามแพร่ง

1. เจ้ากรรมบ้านอยู่สามแพร่งแก้อย่างไร

บ้านอยู่สามแพร่งแก้อย่างไร ทางสามแพร่งถือเป็นจุดอัปมงคล ฮวงจุ้ยบ้านที่ไม่ดีที่หลายคนอาจเคยได้ผู้เฒ่าผู้แก่พูดอยู่บ่อย ๆ เนื่องจากทางสามแพร่งนั้นเปรียบเสมือนจุดผีผ่าน อาจเพราะเป็นแหล่งรวมพลังงานทั้งดีและไม่ดีไว้ด้วยกัน

ดังนั้น หากมีบ้านตั้งอยู่บริเวณนี้ เชื่อกันว่าจะทำมาค้าขายไม่ขึ้น สำหรับคำถามที่ว่า บ้านอยู่สามแพร่งแก้อย่างไรนั้น คำตอบที่สามารถแก้ไขตามศาสตร์ฮวงจุ้ยได้ง่าย ๆ ก็คือ ติดกระจกแปดเหลี่ยมหรือกระจกนูนหน้าบ้าน นอกจากจะสะท้อนสิ่งไม่ดีออกไปแล้ว ยังอาจนำสิ่งดี เงินทองกลับเข้ามาด้วย อีกวิธีคือทำกำแพงรั้วบ้านแบบสูง หรือปลูกต้นไม้สูงกว่าร้้วบริเวณหน้าบ้าน


2. ตำแหน่งบ้านอยู่บริเวณทางโค้ง

แม้จะได้คำตอบว่าบ้านอยู่สามแพร่งแก้อย่างไรกันแล้ว แต่ตำแหน่งบ้านอีกอย่างที่ว่ากันว่าบ้านใครถูกปักหมุดอยู่บริเวณทางโค้งพอดี และเป็นลักษณะตั้งอยู่บริเวณฝั่งโค้งด้านนอก หรือตรงกับส่วนโค้งพอดี ถือว่าเป็นฮวงจุ้ยบ้านที่ไม่ดี

โดยในทางศาสตร์ฮวงจุ้ยเชื่อกันว่าเปรียบเสมือนมุมแหลมคม ทำให้มักเกิดเรื่องไม่ดีแก่สมาชิกครอบครัว และถ้าหากประกอบการค้า ก็จะไม่รุ่งเรือง ค้าขายไม่ขึ้น วิธีแก้ให้นำกระจกนูนมาติดตามที่ซินแสแนะนำ


3. บ้านตั้งตรงปากทางน้ำพอดี

หากบ้านใครตั้งอยู่ริมแม่น้ำ บริเวณปากน้ำพอดี แม้ว่าจะได้วิวบรรยากาศเหมาะแก่การพักผ่อน แต่บริเวณดังกล่าวนอกจากจะถูกน้ำกัดเซาะได้ง่ายแล้ว ทางความเชื่อแล้วถือว่าเป็นฮวงจุ้ยบ้านที่ไม่ดี จะทำให้เงินทอง ชื่อเสียง เกียรติยศ พัดผ่านไปกับน้ำ


4. ต้นไม้รกหน้าบ้าน

พื้นที่หน้าบ้าน ตามศาสตร์ฮวงจุ้ยเปรียบเสมือนจุดพักพลังงาน ดังนั้นการที่บางบ้านต้องการปลูกต้นไม้ให้สวยงาม จำเป็นต้องตัด แต่ง กิ่ง ให้ดูสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ เพราะถ้าปล่อยให้รก นอกจากจะเป็นที่พักพิงของสัตว์มีพิษแล้ว ยังถือว่าเป็นฮวงจุ้ยบ้านที่ไม่ดี เชื่อว่าจะส่งผลด้านสุขภาพแก่ญาติผู้ใหญ่หรือเด็กในบ้าน ลองหาต้นไม้มงคลปลูกในบ้านดังนี้


ชนิดต้นไม้ฮวงจุ้ยที่ช่วยเสริมต้นโป๊ยเซียนมั่งคั่งร่ำรวย โชคดีมีชัย แคล้วคลาดปลอดภัย อายุมั่นขวัญยืน เป็นที่รักใคร่ชื่นชม มีดีที่ภาษา ปลอดศัตรูมีแต่ผู้นิยม มีสุขภาพดีปลอดจากโรคภัยต้นทับทิมมีบุตรที่ดี มีลูกหลานเต็มบ้าน มีเงินทองมั่งคั่ง และมีพลังปัดเป่าเคราะห์ภัยทั้งหลายต้นโบตั๋นหรือต้นพุดตานเสริมดวงเสน่ห์ ส่งเสริมเมตตา และเสริมสร้างความมั่งมีศรีสุขต้นไผ่สีสุกเป็นสิริมงคล มีความมั่งมีศรีสุขต้นมะยมคนนิยมชมชอบ รักใคร่ มีชื่อเสียง ไม่มีคนคิดร้าย หรือเป็นศัตรู

5. กองขยะเต็มหน้าบ้าน

เมื่อเอ่ยถึงกองขยะ กลิ่นเหม็นมักโชยมาทันที และเป็นปฏิกูลที่ไม่ควรนำมาวางไว้หน้าบ้าน เหตุนี้เองจึงถูกบัญญัติในตำราศาสตร์ฮวงจุ้ย โดยกล่าวถึงขยะนั้นเปรียบเสมือนพลังงานด้านลบ นั้นหากบ้านไหนมีกองขยะหน้าบ้าน นอกจากจะส่งกลิ่นเหม็นแล้ว ยังเชื่อกันว่าจะพบแต่สิ่งไม่ดี ส่งผลร้ายต่อสุขภาพสมาชิกในครอบครัว รวมถึงสภาวะทางการเงิน


6. ประตูหน้าบ้านหันชนกับด้านในบ้าน

หลานคนคงเคยได้ยินผู้เฒ่า ผู้แก่ มักเตือนเกี่ยวกับประตูหน้าบ้านไม่ให้ตั้งตรงกันกับประตูด้านใน เพราะเป็นฮวงจุ้ยบ้านที่ไม่ดี นอกจากจะทำให้เงินทองรั่วไหลได้ง่ายแล้ว ยังทำให้คนในครอบครัวพบเจอแต่ความขัดแย้ง ดังนั้นทางที่ดีจึงควรหาตู้หรือฉากกั้นเพื่อไม่ให้ตรงกัน หรืออาจนำภาพวาด กระจกเงา และกระดิ่งมาแขวนในบริเวณดังกล่าว เพื่อช่วยกระจายพลังงานดีให้เข้ามาในบ้าน

ทางสามแพร่ง
ทางสามแพร่ง

ทางสามแพร่ง
ทางสามแพร่ง

ของมงคลแก้ฮวงจุ้ยดู 10 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page