top of page

ท้าวเวสสุวรรณ พร้อมเคล็ดลับบูชาอย่างไรให้สมหวัง

ท้าวเวสสุวรรณ พร้อมเคล็ดลับบูชาอย่างไรให้สมหวัง

ช่วงที่ผ่านมา คนไทยหลายๆคน เริ่มสนใจบูชากราบไหว้เพื่อขอพรด้านโชคลาภ เเละการเงิน รวมถึงป้องกันภัยอันตรายต่างๆ เพื่อเสริมสิริมงคลให้ชีวิต พี่บิ๊กกี้เลยขอมาเเชร์เกร็ดความรู้ดีๆเกี่ยวกับท้าวเวสฯ ให้ทุกคนกัน

ท้าวเวสฯ เป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ในท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 อธิบดีเเห่งอสูร เป็นเทพผู้ปกป้องพระพุทธศาสนา คุ้มครองโลกมนุษย์เเละเจ้าเเห่งทรัพย์ ที่ชาวจีนนับถือเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภ หรือ ไฉ่ซิงเอี้ย


ท้าวเวสฯ คือใคร

เป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ในท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 อธิบดีเเห่งอสูร เป็นเทพผู้ปกป้องพระพุทธศาสนา คุ้มครองโลกมนุษย์เเละเจ้าเเห่งทรัพย์ ที่ชาวจีนนับถือเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภ หรือ ไฉ่ซิงเอี้ย

ถูกเรียกต่างกันในเเต่ละศาสนา อย่างในภาษาพราหมณ์เรียกว่า ท้าวกุเวร ในพุทธศาสนาเรียกท้าวไพสพ ซึ่งเป็นอธิบดีแห่งอสูร เจ้าแห่งภูตผีปีศาจนั่นเอง

ท้าวเวสสุวรรณ

ท้าวเวสสุวรรณ

ตำนาน

ตำนานหนึ่งเชื่อว่าในอดีต เป็นพราหมณ์เปิดโรงงานขายหีบอ้อย ค้าขายอย่างร่ำรวยเเละนำเงินไปบริจาคให้กับผู้ยากไร้ ด้วยผลบุญนี้ท้าวเวสฯ จึงได้รับพรจาก พระพรหม เเละ พระอิศวร ให้ท้าวเวสสุวรรณเป็นอมตะ เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติของทั้งปฐพี เทพแห่งความร่ำรวยเงินทอง ผู้คนจึงนิยม บูชาท้าวเวสฯ เพื่อความมั่งคังนั่นเอง จึงเหมือนกันชื่อของท่าน คือ ท้าวเวสฯ ซึ่ง เวส แปลว่าพ่อค้า หมายถึง พ่อค้าอันมีทรัพย์นั่นเอง

อีกตำนานหนึ่ง เชื่อว่า ท้าวเวสฯ เดิมที่ชื่อกุเวรพราหมณ์ ในชาติก่อนได้ทำบุญทำกุศลไว้มาก ส่งผลให้ชาติถัดมาได้เกิดเป็นกษัตริย์เเห่งกรุงราชคฤห์ มีพระนามว่า พระเจ้าพิมพิสาร ซึ่งเป็นสหายกับเจ้าชายสิทธัตถะ เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ทรงเสร็จมาโปรดพระเจ้าพิมพิมพิสารจนบรรลุโสดาบัน พระเจ้าพิมพิสารได้ถวายพระเวฬุวันมหาวิหารให้พระพุทธเจ้าประทับ จึงเป็นอานิสงค์ให้ได้วิมานที่สวยงาม พระเจ้าพิมพิสานทำทานบ่อย ทำให้มีทิพยสมบัติมากมาย เเละเมื่อทรงเป็นเทวดาที่มีอำมาจมาก

รูปร่างหน้าตา ที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี จะเป็นรูปยักษ์ถือกระบองขนาดใหญ่ เพราะท่านเป็นเจ้าแห่งอสูร รากษก รวมถึงภูติผีปีศาจ คนสมัยก่อนนิยมเเขวนรูป ไว้เหนือเปลนอนเด็ก เพราะเชื่อว่า ภูติผีปีศาจจะไม่กล้าเข้ามารบกวนเด็กเล็ก เพราะมีท้าวเวสฯ คุ้มครองอยู่

ท้าวเวสสุวรรณ 

ท้าวเวสสุวรรณ

การบูชา

การบูชานิยมใช้ธูป 9 ดอก เเละดอกกุหลาบ 9 ดอก

พร้อมระลึงถึงคุณพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ตั้งนะโม 3 จบ

ท้าวเวสสุวรรณ

ท้าวเวสสุวรรณ

บทสวดบูชา

อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโมพุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต เวส สะ พุ สะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโมพุ ทธายะ

คนไทยนิยมไหว้บูชา เพื่อขอพรด้านการเงิน เเละโชคลาภ ความเจริญรุ่งเรื่องในหน้าที่การงาน เเละกันภัย ป้องกันวิญญาณร้ายนั่นเอง

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Kommentare


bottom of page