top of page

บทสวดถวายเทียนพรรษา วันเข้าพรรษา

บทสวดถวายเทียนพรรษา วันเข้าพรรษา

การถวายเทียนพรรษา เพื่อจุดในโบสถ์ตั้งแต่วันเข้าพรรษาจนถึงวันออกพรรษา มีความเชื่อว่าการถวายเทียนพรรษาเป็นการให้ทานด้วยแสงสว่าง ถือเป็นกุศลทานอย่างหนึ่ง จะทำให้เพิ่มพูนปัญญา หูตาสว่างไสว รวมทั้งเป็นการถวายเทียนเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้ใช้ประโยชน์

บทสวดถวายเทียนพรรษา

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ว่า 3 จบ)

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภันเต เอตัง ปะทีปะยุคัง สะปะริวารัง

เตมาสัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ อิมัสสะหมิง อะโปสะถาคาเร

นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง เตมาสัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ

ปะทีปะยุคัสสะ ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ

มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ

คำแปล

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์โปรดรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายเทียนคู่นี้ พร้อมกับของบริวาร ไว้ ณ อุโบสถนี้ เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษา ขออานิสงส์แห่งการถวายคู่เทียน เพื่อเป็นพุทธบูชา ตลอดพรรษานี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ

การถวายเทียนพรรษานี้เป็นโบราณประเพณีที่ทำสืบๆ มาเป็นเวลาช้านาน เมื่อถึงฤดูเข้าพรรษา ภิกษุทั้งปวงต้องจำพรรษาในอาวาสของตน 3 เดือน พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จึงได้จัดทำให้เป็นกุศลพิธีขึ้น เมื่อได้นำเทียนไปถวายพระสงฆ์แล้ว ท่านก็จะได้จุดบูชาต่อหน้าพระประธานในพระอุโบสถ ส่งผลให้ผู้ถวายย่อมได้รับอานิสงส์ คือ

อานิสงส์ของการถวายเทียนพรรษา

 1. ทำให้เกิดปัญญา ทั้งชาตินี้และชาติหน้า เปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียน

 2. ทำให้สว่างไสวรุ่งเรือง ผู้ถวายย่อมทำให้มีความรุ่งเรืองด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ

 3. ทำให้คลี่คลายเรื่องราวต่างๆ ที่มีปัญหาให้ร้ายกลายเป็นดี

 4. เจริญไปด้วยมิตรบริวาร

 5. ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ และเทวดาทั้งหลาย

 6. เมื่อจากโลกนี้ไปย่อมมีกายทิพย์อันสว่างไสว

 7. เมื่อลาลับโลกนี้ไปย่อมไปสู่สุคติสวรรค์

 8. หากบารมีมากพอ ย่อมทำให้เกิดดวงตาจักษุ คือปัญญารู้แจ้งเข้าสู่พระนิพพาน


ลิงค์บทความแนะนำ

บทความแนะนำ

จุดธูปกี่ดอก บอกอะไร จุดยังไงให้เห็นผลทันตา

จุดธูป 1 ดอกหมายถึงอะไร จะไหว้เจ้าทั้งที ต้องจุดธูปกี่ดอก ปัญหาที่ต้องเกิดทุกครั้งเวลาจะจุดธูป เพราะในการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไหว้สิ่งที่เราเชื่อแต่ละอย่างนั้นใช้จำนวนธูปไม่เท่ากัน วันนี้มาไขข้อสงสัยกันเลย

จุดธูปกี่ดอก

จุดธูปกี่ดอก

เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน

ธูป คือ เครื่องหอมชนิดหนึ่ง โดยมักใช้จุดบูชาคู่กับเทียน เป็นสิ่งที่ใช้เป็นเครื่องสักการะบูชาตั้งแต่อดีต โดยหลักฐานเก่าแก่สุดที่พบคือ สมัยอียิปต์โบราณเลยทีเดียว

ส่วนธูปไทยในอดีตผลิตจากไม้หอม มีลักษณะคล้ายธูปจีนโบราณ (คาดว่าได้รับวัฒนธรรมมาจาก การแลกเปลี่ยนและการค้าในอดีต)

จำนวนของการจุดธูป ว่าธูปกี่ดอกบอกอะไร?

 1. ธูป 1 ดอก : หมายถึงไหว้เจ้าที่เจ้าทาง ผีบ้านผีเรือน วิญญาณทั่วไป ไม่ได้ชั้นเทพ

 2. ธูป 2 ดอก : บูชาเจ้าที่ ปักบนอาหารเครื่องเซ่นไหว้

 3. ธูป 3 ดอก : จุดบูชาพระรัตนตรัย อันหมายถึง บูชา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

 4. ธูป 4 ดอก : หมายถึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับธาตุสี่ ใช้ในการสวดเสริมดวงชะตาราศี

 5. ธูป 5 ดอก : เป็นการจุดธูปบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พ่อแม่และครูบาอาจารย์ แทนทิศทั้ง 5 แล้วก็มีตามความเชื่อของคนจีน ที่จุดไหว้ตี่จู่เอี้ย

 6. ธูป 6 ดอก : จุดธูปไหว้เสริมดวงชะตาตามกำลังไฟของพระอาทิตย์ ของคนที่เกิดวันอาทิตย์

 7. ธูป 7 ดอก : เป็นการจุดบูชาจิตวิญญาณตามศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ และครูบาอาจารย์ที่เสียชีวิตแล้ว

 8. ธูป 8 ดอก : จุดไหว้เทพเจ้าชั้นสูงในความเชื่อของฮินดู รวมถึงเป็นการเสริมดวงชะตา ตามกำลังพระอังคาร และตามจำนวนอัฎฐเคราะห์

 9. ธูป 9 ดอก : เป็นการจุดธูปบูชาผู้มีพระคุณ พระภูมิเจ้าที่ เทพ เจ้าป่า เจ้าเขา รุกขเทวดา ศาลพระภูมิ ศาลเทพ พระเกตุ กำลัง 9 ประการ สังเกตว่าจะใช้ไหว้สิ่งศักดิ์เพราะถือว่าเลข 9 เป็นเลขมงคล เจ้าแม่กวนอิมก็นิยมจุดธูป 9 ดอกเช่นกัน

 10. ธูป 10 ดอก : เกี่ยวข้องกับธาตุไฟ ตามกำลังของพระเสาร์ มีกำลัง ๑๐ เพื่อใช้ในการสวดเสริมดวงชะตา คนจีนบางกลุ่มใช้ไหว้เชิญวิญญาณบรรพบุรุษให้มาพร้อมหน้า

 11. ธูป 11 ดอก : ใช้บูชาเทวดาชั้นสูง

 12. ธูป 12 ดอก : ในการบูชาตามกำลังพระราหู ใช้ในการสวดเสริมดวงชะตา คนที่เกิดวันพุธกลางคืน

 13. ธูป 13 ดอก : เป็นเลขไม่เป็นมงคล จึงไม่นิยมจุดบูชา

 14. ธูป 14 ดอก : ใช้จุดธูปบูชารูปปั้นพระสงฆ์ (เป็นการบูชาคุณพระสงฆ์)

 15. ธูป 15 ดอก : ใช้สวดบูชาดวงชะตา เกี่ยวข้องกับธาตุ ตามกำลังของพระจันทร์

 16. ธูป 16 ดอก : ใช้เป็นการจุดธูปบูชาเทพชั้นสูง บูชาเทพชั้นครู หรือ พิธีกลางแจ้ง ที่มีการอัญเชิญเทวดา ที่สำคัญหมายถึงสวรรค์ 16 ชั้น

 17. ธูป 17 ดอก : จุดใช้ในการเสริมดวงชะตา บูชาตามกำลังพระพุทธ มีกำลัง 17 สวดเสริมดวงชะตาของคนเกิดวันพุธ(กลางวัน)

 18. ธูป 18 ดอก : ไม่นิยมจุดบูชา

 19. ธูป 19 ดอก : จุดไหว้บูชาเทวดาทั้ง 10 ทิศ เสริมชะตาคนเกิดวันพฤหัสบดี

 20. ธูป 21 ดอก : บูชาพระคุณของพ่อ จุดไหว้บูชาแม่พระธรณี เสริมดวงชะตาคนที่เกิดวันศุกร์

 21. ธูป 32 ดอก : จุดใช้สวดชุมนุมเทวดาทั้ง 4 ทิศ การไหว้ 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดินและ 1 โลกมนุษย์

 22. ธูป 39 ดอก : การบูชาพระแม่โพสพ

 23. ธูป 56 ดอก : ใช้จุดไหว้บูชาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบูชาคุณพระพุทธเจ้า

 24. ธูป 108 ดอก : บูชาสิ่งสูงสุดทั่วทั้งโลกทุกชั้นฟ้า

การจุดธูปตามจำนวนถือว่าเป็นอีกสิ่งที่สังคมไทยค่อนข้างให้ความสำคัญตามความเชื่อ บางคนเชื่อว่าหากจุดจำนวนธูปผิดก็อาจจะทำให้สิ่งไม่ดีเข้ามาแทน ปัจจุบันการจุดธูปเราก็พบเห็นได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการไหว้ บูชา ขอพร บนบานต่างๆ แต่ส่วนใหญ่ตามสถานที่สำคัญหรือมีการจุดธูปจะมีป้ายหรือคนบอกอยู่แล้ว สำคัญที่สุดของทุกอย่างคือการคิดดี ทำดี ไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น
ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


bottom of page