top of page

บทสวดมนต์ขอพรเจ้าแม่กวนอิม เสิรมสิริมงคลแก่ชีวิต ในช่วงเทศกาลกินเจ

บทสวดมนต์ขอพรเจ้าแม่กวนอิม เสิรมสิริมงคลแก่ชีวิต ในช่วงเทศกาลกินเจ

เทศกาลกินเจ เราจะงดเนื้อสัตว์ เพื่อละเว้นชีวิตแล้ว เรายังต้องถือศีล เพื่อเสริมบุญบารมี เสริมโชค และเป็นการฝึกสมาธิ ทำจิตใจให้บริสุทธิ์อีกด้วย การสวดมนต์ ถือเป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่ง ทำให้จิตใจเราสงบ และความหมายของบทสวด ช่วยเสริมบุญบารมีให้การทำบุญละเว้นบาปของเราในครั้งนี้ ยิ่งสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น ขอให้ช่วงเทศกาลกินเจปีนี้ได้บุญกันถ้วนหน้านะคะ

บทสวดมนต์ขอพรเจ้าแม่กวนอิม

บทสวดมนต์ขอพรเจ้าแม่กวนอิม

บทสวดไต๋ซือ ไต๋ปุย ขอพรพระแม่กวนอิม

นำโม ไต่ชือ ไต่ปุย กิวโคว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก๊ำ กวงสีอิมผู่สัก ( กราบ ) นำโม ไต่ชือ ไต่ปุย กิวโคว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก๊ำ กวงสีอิมผู่สัก ( กราบ ) นำโม ไต่ชือ ไต่ปุย กิวโคว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก๊ำ กวงสีอิมผู่สัก ( กราบ )

นำโมฮุ๊ก นำโมฮวบ นำโมเจ็ง นำโมกิวโค่ว กิวหลั่ง กวงสี่อิมผู่สัก ถั่งจี้โต โอม เกียล้อฮวดโต เกียลอฮวดโต เกียลอฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ซาผ่อออ เทียงล้อซิ้ง ตี่ล้อซิ้ง นั้งลี่หลั่ง หลั่งลี้ซิ้ง เจ็กเฉียก ไจเอียงฮวยอุ่ยติ้ง นำโม ม่อออ ปวกเยี่ยะ ปอล่อบิ๊ก ( กราบ )

(ยิ่งภาวนาวันละหลายจบยิ่งมีอานิสงส์มาก )

บทสวดมนต์ขอพรเจ้าแม่กวนอิม

คำแปล บทสวด ไต๋ซือ ไต๋ปุย

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ พระผู้เปี่ยมล้นด้วยพระมหาเมตตา พระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ไพศาล ขอได้โปรดบำบัดทุกข์โศก โรคภัยอันตรายทั้งปวง ข้าพเจ้าขอน้อมถึง พุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ ขอได้โปรดขจัดปัดเป่าทุกข์โศก โรคภัยทั้งปวงให้หมดสิ้นไป ขอความสุข สมปรารถนาทุกประการ จงมีแด่ข้าพเจ้า ขอเทพเจ้าเบื้องบน และเทพเจ้าเบื้องล่างทั้งหมด ได้โปรดปัดเป่า ให้เวรกรรม และสรรพเคราะห์ทั้งมวล จงหมดสิ้นไป

เสริมฮวงจุ้ยบ้าน
  1. เสาไฟหน้าบ้าน อย่ามองข้าม

  2. กระเป๋าดูดทรัพย์ รีวิวกระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์ อาจารย์เมย์

  3. สื่อเรียนรู้ฮวงจุ้ย

#เสรมดวง #ajanmayfanclub #ความเชอ #ซนแสเกงๆ #ดวง #ขอพร #เคลดลบบชาเจาแมกวนอม #ฮวงจย #กระเปาสตางคเรยกทรพย #กวนอม #พระคาถา #อาจารยเมย #เรยกทรพย #โมบายฮวงจย

ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page