top of page

บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต พลิกชะตาชีวิต ให้กลับร้ายกลายเป็นดี ปลดหนี้ ให้สมหวัง สมดั่งปรารถนาทุกประการ

อัปเดตเมื่อ 12 ก.ค. 2566

บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต

พลิกชะตาชีวิต ให้กลับร้ายกลายเป็นดี ปลดหนี้ ให้สมหวัง สมดั่งปรารถนาทุกประการ

ทั้งหน้าที่การงาน ความรักความสัมพันธ์ การเงิน สุขภาพ จิตใจ

โปรดอ่านอย่างละเอียด เคล็ดลับคือ วิธีการสวด อย่าสวดเพียงแค่ขอหวย ขอให้รวย คาดหวัง อยากได้ หรือสวดเพราะความโลภ จงสวดเพราะศรัทธา สวดด้วยจิตที่ว่างไม่คิดอะไร เมื่อสวดแล้วจะมีพลังแห่งบุญหนุนนำ จะมีเทวดามาร่วมอนุโมทนา เทวดาจะช่วยหนุนนำและส่งเสริม ให้ชีวิตเราดีขึ้นก้าวหน้าในการงาน เมื่อจิตเราดี ทุกๆ อย่างจะดีตาม จะเห็นผลดั่งใจต้องการ ราวกับปาฏิหาริย์ ทำต่อเนื่องให้เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ชีวิตท่านจะมีแต่ความสุขสมหวัง ราบรื่น มีโชคลาภ มีคนสนับสนุนส่งเสริมตลอดไป

“กรรม” คือการกระทำ ทั้งกาย วาจา ใจ กรรมที่ผ่านไปแล้ว นั้นแก้ไม่ได้ โดยตรง แต่เราเจือจาง “กรรม”นั้นได้ด้วย “กำลังบุญ บารมีและความศรัทธา” พร้อมทั้งสะสมกรรมใหม่ นับตั้งแต่บัดนี้ ด้วยการกระทำ “กรรมดี”

บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต
บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต

ขั้นตอนการเปิดดวงชะตา เตรียมเครื่องบูชาพระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดังนี้

1. ข้าวสวย ( หน้าหม้อ ) ที่ยังไม่ผ่านการตักไปรับประทานใส่ถ้วยหรือชาม 1 หรือ 3 ถ้วย ตามกำลัง ใส่ช้อนพร้อมรับประทาน

2. ผลไม้ตามฤดูกาล 5 หรือ 9 อย่าง เช่น สัปปะรด ลำใย ส้ม แก้วมังกร ลิ้นจี่ ไม่ควรใช้ผลไม้ชื่ออวมงคล เช่น มังคุด ระกำ ควรมี กล้วย 1 หวี เป็นกล้วยหอม หรือกล้วยน้ำว้า ก็ได้ รวมอยู่ในผลไม้ 5 หรือ 9 อย่าง นี้แล้ว

3. กับข้าว 1 หรือ 3 อย่าง ไม่ควรมีเนื้อสัตว์

4. มะพร้าว 2 ลูก เปิดปากมะพร้าว นำหลอดดูดน้ำเสียบไว้พร้อมเสริฟ

5. น้ำเปล่า 1 ขวด

6. ของหวาน ขนมมงคล เล็กๆน้อยๆ ตามกำลัง ใส่ช้อนพร้อมรับประทาน

7. ไข่ต้ม 3 ฟอง ใส่ถ้วยหรือจานให้เรียบร้อย ใส่ช้อนพร้อมรับประทาน

8. ดอกไม้ 1 คู่ หรือพวงมาลัยมะลิ 1 พวง ใส่พานหรือจานให้สวยงาม

9. ธูป 16 ดอก

ตั้งของบูชากลางแจ้ง หรือหน้าโต๊ะพระ/หิ้งพระ โดยถ้าไม่มีพระประธานให้หันหน้าคนไหว้ ไปทางทิศตะวันออก หรือทิศเหนือ ถ้ามีพระประธานวางบนโต๊ะบวงสรวง ให้หันหน้าพระประธานไปทางทิศเหนือ หรือตะวันออก / คนไหว้หันหน้าทิศตรงกันข้าม


บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต
บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต
บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต
บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต

บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต

เมื่อเตรียมเรียบร้อยให้จุดธูป แล้วว่าตามดังนี้

(นะโม ๓ จบ )

อิมินาสักกาเรนะ พุทธัง อภิปูชะยามิ อิมินาสักกาเรนะ ธัมมัง อภิปูชะยามิ อิมินาสักกาเรนะ สังฆัง อภิปูชะยามิ (นะโม ๓ จบ )

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต. กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง อะสัญจิจะกัมมัง ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม.

หากข้าพระพุทธเจ้า ได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย คุณพ่อคุณแม่ ครูบาอาจารย์ทุกท่าน ผู้มีพระคุณทั้งหลายในชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ด้วยทางกายก็ดี ทางวาจาก็ดี ทางใจก็ดี และมีเจตนาก็ดี ไม่มีเจตนาก็ดี ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี

ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย คุณพ่อคุณแม่ ครูบาอาจารย์ทุกท่าน ผู้มีพระคุณทุกท่าน ได้โปรดยกโทษ อโหสิกรรมให้แก่ข้าพระพุทธเจ้า นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ


บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต
บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต

บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต
บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต

อัญเชิญเทวดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์

สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ ฯ ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา (นะโม ๓ จบ )

.

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ พุทธะบูชา มหาเตชะวันโต ธัมมะบูชา มหาปัญโญ ปัจเจกะพุทธะบูชา มหาลาโภ สังฆะบูชา มหาโภคะสะโห ติโลกะนาถัง อภิปูชะยามิฯ สัพพะพุทธัง อาราธนานัง สัพพะธัมมัง อาราธนานัง สัพพะสังฆัง อาราธนานัง คุณบิดามารดา อาราธนานัง คุณครูอุปัชฌาย์ อาราธนานัง สัพพะเทวา สัพพะพรหมมา อาราธนานัง สัพพะพุทธัง ประสิทธิเม สัพพะธัมมัง ประสิทธิเม สัพพะสังฆัง ประสิทธิเม คุณบิดามารดา ประสิทธิเม คุณครูอุปัชฌาย์ ประสิทธิ เม สัพพะเทวา สัพพะพรหมา ประสิทธิ เมฯ


บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต
บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต

เสร็จแล้วให้กล่าวอัญเชิญว่า

ข้าพเจ้าชื่อ….นามสกุล ….อยู่บ้านเลขที่ (บอกชื่อคนไหว้ หรือคนในบ้านก็ได้) ขอตั้งจิตอธิษฐานและอัญเชิญบารมีแห่ง องค์พระรัตนตรัย อันมีสมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วทั้ง 3 โลก ที่ข้าพเจ้าเคยกราบไหว้เคารพบูชาทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาติ

ขออัญเชิญพระแม่ธรณี พระแม่คงคา พระเพลิง พระพาย พระพิรุณ พระยายมราช ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 บารมีปู่ฤาษี 108 บารมีพระโพธิสัตว์ทั่วทั้ง 3 โลกบารมีองค์นาคาธิบดีและบริวารทั้งหลาย พยาครุฑและบริวารทั้งหลาย..ขออัญเชิญบารมีของพระอรหันตสาวก บารมีของหลวงพ่อโสธร หลวงพ่อโต หลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ หลวงพ่อจรัญ บารมีของพระอริยะบุคคลทุกท่าน..ขออัญเชิญบารมีคุณพ่อคุณแม่ ครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิประสาทวิชาทั้งโลกธรรมและโลกมนุษย์

ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องบวงสรวงบูชาเหล่านี้อันได้แก่ (ให้บอกของที่ถวายไล่ไปทีละอัน ทุกอย่าง ) ขอท่านทั้งหลายได้โปรดเมตตารับเครื่องบวงสรวงบูชาเหล่านี้ด้วยเถิด และขอบารมีท่านทั้งหลาย โปรดเมตตาประธานพร ส่งเสริมให้ข้าพเจ้าและครอบครัว นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

จงมีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง มีความสำเร็จ ความรุ่งเรือง ช่วยเปิดดวง เปิดทาง ให้ข้าพเจ้า ทำมาค้าขึ้น มีผลกำไรงอกงาม คิดหวังสิ่งใดกิจการใดเป็นไปโดยชอบ มีประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมขอให้สำเร็จง่ายดาย ทุกประการ มีโชคลาภ เฮงๆรวยๆ เฮงๆรวยๆ เฮงๆรวยๆ

และช่วยเรื่อง………….( หากมีเรื่องที่ต้องการให้ท่านช่วยด่วน เลือก 1 เรื่องเท่านั้น ) จากนั้นกล่าวว่า….ขอให้เกิดขึ้นโดยเร็วพลันทันตา สาธุ


บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต
บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต

คำกล่าวลาของมารับประทาน

เมื่อธูปหมดลาของไหว้มาทานได้เลยเสสัง มังคะลา ยาจามิ ข้าพเจ้าขอลา นำอาหารคาวหวานอันเป็นมงคล เป็นอาหารทิพย์นี้ไปรับประทาน เพื่อประโยชน์แแก่สุขภาพร่างกายและจิตใจของข้าพเจ้า เพื่อรักษาโรค…………… ในกายข้าพเจ้า ให้หมดไป นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สาธุ


บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต
บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต

คาถาเมตตามหานิยม

( ตั้งนะโม 3 จบ ) นะ เมตตา โม กะรุณา พุทธ ปราณี ธา ยินดี ยะ เอ็นดู สารพัดศัตรู วินาสสันตุ อิติปิโส ภะคะวา เห็นหน้า เจรจา เมตตาเอ็นดูด้วย นะโม พุทธายะ ( ว่าคาถานี้ 9 จบ )

หากมีเรื่องเฉพาะกิจต้องการขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้กลั้นหายใจ ( อธิฐานขอพร 1 อย่าง ที่ต้องการให้ช่วยเหลือด่วน ) จากนั้นให้ลงมือเจรจาด้วยจิตมุ่งมั่น ขอได้ทุกเรื่องที่ต้องการ ( ใช้ภาวนาก่อนออกจากบ้าน และก่อนนอน จะทำให้คนที่พบเจอมีความรู้สึกที่ดี การติดต่อใดๆก็จะราบรื่นไม่ติดขัด )

อิทะ คะมะ อิธิ เจ ตะโส คันหาหิ ถามะสา สัตถาเทวะ มึงเห็นหน้ากูทุกคน สานัง พุทโธ ภัคคะวาติ ( ว่าคาถานี้ 3 จบ )

(ตั้งนะโม 3 จบ) นะโมพุทธัสสะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย

พุทธัสสะ เอหิ มะมะ เอหิ มะมะ เอหิ มานี่มา ลาภะ ลาภะ มาหาข้าพเจ้ามา นะปลดหนี้ โมปลดหนี้ พุทธปลดหนี้ ธาปลดหนี้ ยะปลดหนี้ มีสินมีทรัพย์ ด้วยนะโมโพธิสัตโต

อาคันติมายะ อิติภะคะวา ยะธาพุทโมนะ

นะโมพุทธายะ สิทธัง นะชาลีติ ประสิทธิลาภา ปะสันตะ จิตตา ศรัทธา ปิยังมะมะ สัพเพชะนา พะหูชะนา สัพเพทิสา สะมาคะตา กาละโภชนา วิกาละโภชนา อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ ปิยังมะมะ สีวะลีจะมหาเถโร สัพพะลาโภ นิรันตะรัง ตะมะหัง สังฆัง สิระสา นะมามิ ( สวดครั้งแรก ให้สวดเกินอายุไป 1 จบ เช่นอายุ 50 ปี ให้สวด 51 ปี สวดครั้งต่อๆไป ให้สวดครั้งละ 3 หรือ 9 จบ)


บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต
บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต

คาถาเศรษฐีเงินล้าน

(ตั้งนะโม 3 จบ) สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโมพรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ (คาถาปัดอุปสรรค) พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม (คาถาเงินแสน) มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม (คาถาลาภไม่ขาดสาย)

มิเตพาหุหะติ (คาถาเงินล้าน) พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม (คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า) สัมปะติจฉามิ (คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น) เพ็งๆ พาๆ หาๆ ฤาๆ ( สวด 9 จบ )


บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต
บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต

สวดครั้งต่อๆไป ให้สวดครั้งละ 3 หรือ 9 จบ หรือสวดเรื่อยๆทั้งวัน ให้เป็นเหมือนการภาวนา

บอกชื่อ-นามสกุล ขอพรตามที่ต้องการ พร้อมขอให้เจ้ากรรมนายเวรเวร จงเปิดและหลีกทางให้กับเรา จากนั้นใส่กระเป๋าสตางค์พร้อมพูดว่า “เฮงๆ รวยๆ “ พร้อมตบกระเป๋า ให้ทำแบบนี้ทุกเช้าก่อนออกไปทำงาน จะพลิกดวงชะตาจากยากจน ตกต่ำให้กลายเป็นคนมั่งมี มั่งคั่ง ด้วยลาภ ยศ เงินทอง ข้าวของ สมบัติ บริวาร สติปัญญา มีกิน มีใช้ ไม่รู้หมด ไม่มีคำว่าจน ร่ำรวยไม่มีที่สิ้นสุด เงินทองไม่มีวันหมด ท่องไปเรื่อยๆทุกวัน จนหมดหนี้ หรือจนมีเงินทองตามที่ต้องการ


บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต
บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต

เคล็ดลับ : หมั่นทำสิ่งเหล่านี้บ่อยๆๆ บุญจะหนุนนำ ให้ชีวิตดีขึ้นอย่างรวดเร็วสวดมนต์ นั่งสมาธิ กรวดน้ำ ( ด้วยน้ำ ) ปล่อยสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่า ร่วมสร้างศาสนสถาน โบสถ์ ศาลา ห้องน้ำ โรงทาน โรงพยาบาล แล้วอุทิศบุญให้คุณพ่อ คุณแม่ คุณครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณ เจ้าที่เจ้าทาง เทวดาที่คุ้มครองตัวเรา เจ้ากรรมนายเวร

คาถาบูชา เทพทันใจ (นะโม ๓ จบ ) ระลึกถึงเทพทันใจ เอหิ สักกะ มหานัทโป๊ะโป๊ะจีโปตะถ่องสิทธิมัตถุ อิทังพะลัง เอตัสสะมิงรัตตะนัง พุทธัง ธัมมัง สังฆัง เทวานัง ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจัง วันทามิสัพพะทา สวาโหม


บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต
บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต

คาถาเจ้านายเมตตา / ลูกค้า ผู้สนับสนุนเรา เมตตา ปัญจะมังสิระสังขาตัง นาหาย นะกาโร โหติ สัมภะโว อิสวาสุ (ให้สวดท่องภาวนา ๓ จบ ก่อนออกจากบ้าน แล้วเจ้านายจะเมตตา)


บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต
บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต

คาถาขุนแผน เอหิมะมะ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ (ใช้ท่องกับของใช้ส่วนตัวอะไรก็ได้แล้วจะทำให้มีเสน่ห์เป็นที่หลงไหล)


บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต
บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต

คาถาสมัครงาน / สอบ / แข่งขัน / เสนอราคา ให้เค้าเลือกเรา พุทธัสสาหัง นิยยาเทมิ สะริรัญ ชีวิตัญวิทัง นะโมมิตตามนุสสาจะ นะเมตตา โมกรุณา (ใช้ท่องก่อนออกจากบ้านไปสัมภาษณ์หรือสมัครงานจะทำให้มีเสน่ห์เป็นที่ประทับใจ)


บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต
บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต

คาถาค้าขายดี / การงานดี โอมอิติพุททัตสะ สุวันนัง วารัชชะคัง วามะนีวาวัตตัง วาพัพพะยัน ละเอหิคาคัชวันติ (ให้เอาใบไม้แช่น้ำใส่ขันไว้แล้วสวดภาวนา เลร็จแล้วนำน้ำไปประพรมให้ทั่วร้าน จะทำให้ขายคล่อง)


บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต
บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต

คาถาการเจรจา นะโมพุทธายะ มะอะอุ ยะธาพุทโมนะ อุอะอะ อิสวาสุ สัพพะทัสสะ อะสังวิสุ โลปุสะพุภะ (ใช้ภาวนากับน้ำล้างหน้าตอนเช้าก่อนออกจากบ้านไปติดต่อเจรจาเรื่องสำคัญ จะทำให้สำเร็จในสิ่งที่หวังไว้)


บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต
บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต

คาถามหาเสน่ห์ จันโทอะภกันตะโร ปิติ ปิโย เทวะมนุสสานัง อิตภิโยปุริ โสมะ อะ อุ อุ มะ อะ อิสวาสุ อิกะวิติ (ให้ภาวนาคาถานี้ ๓ จบก่อนออกไปพบคน จะทำให้คนที่ต้องไปพบเกิดความรักใคร่)


บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต
บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต

คาถามัดใจ พุทธัง รัตตะนัง ธัมมัง รัตตะนัง สังฆัง รัตตะนัง นะผูก โมมัด พุทรัด ธารึง ยะกรึงคะเร โอมสวาหะ (ใช้สวดภาวนาก่อนนอน ทำให้คนรักคิดถึง) จากนั้นให้ขอพรตามความต้องการ ……….. ขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จเถิด นิพพานัง ปัจจะโย โหตุ


บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต
บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต

บทสวดแผ่ส่วนบุญส่วนกุศล

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้มีความสุขเถิดอะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์

อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีเวร

อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทเบียดเบียน

อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิฯ ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญฯ

อิทัง เม มาตาปิตุนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดา บิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดา บิดาของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเวรี ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ


บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต
บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต

บทอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล

“อิทัง ปุญญะผะลัง”ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้ว ณ โอกาสนี้้

ข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ที่เคยล่วงเกินมาแล้ว แต่ชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลนี้ ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานและ ข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้า และเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพ และพระยายมราช

ขอเทพเจ้าทั้งหลายและพระยายมราชจงโมทนาส่วนกุศลนี้ ขอจงเป็นสักขีพยาน ในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิด และ ขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้ว ที่เสวยความสุขอยู่ก็ดี เสวยความทุกข์อยู่ก็ดี เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติก็ดี ขอท่านทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลนี้ พึงได้รับประโยชน์ ความสุข เช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับ ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด

ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้ว ณ โอกาสนี้ ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เถิด

** กรณีที่มีทุกข์ หรืออุปสรรค ในชีวิต ต้องการปัดเป่าโดยด่วน ให้สวดบทเหล่านี้เพิ่ม ติดต่อกันทุกวัน จนปัญหา อุปสรรคหมดไป **


บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต
บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต

บทชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ( ๓ จบ )

พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ

พุทธคุณ

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติฯ

ธรรมคุณ

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติฯ

สังฆคุณ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติฯ


บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต
บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต

พุทธชัยมงคลคาถา คาถาพาหุง (ถวายพรพระ)

พาหุงสะหัส สะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลัง อุทิตะโฆ ระสะเสนะมารัง ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

มาราติเร กะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

กัตตะวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะยะกายะมัชเฌ สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกาวาทะเกตุง วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฉฐะคาถา โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ

มหาการุณิโก

มะหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลังฯ

ชะยันโต โพธิยา มูเล สักยานัง นันทิวัฑฒะโน เอวัง ตวัง วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล อะปะราชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร อะภิเสเก สัพพะ พุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติฯ สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัมหมะจาริสุ ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะณิธีเต ปะทักขิณา ปะทักขิณานิ กัตวานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณฯ

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เตฯ ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เตฯ ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต

กรณียเมตตะสุตตัง

กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ

สักโก อุชู จะ สุหุชู จะ สุวะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมานี

สันตุสสะโก จะ สุภะโร จะ อัปปะกิจโจ จะ สัลละหุกะวุตติ

สันตินทริโย จะ นิปะโก จะ อัปปะคัพโภ กุเลสุ อะนะนุคิทโธ

นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กิญจิ เยนะ วิญญู ปะเร อุปะวะเทยยุง

สุขิโน วา เขมิโน โหตุ สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา

เย เกจิ ปาณะภูตัตถิ ตะสา วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา

ทีฆา วา เย มะหันตา วา มัชฌิยา รัสสะกา อะณุกะถูลา

ทิฏฐา วา เย จะ อะทิฏฐา เย จะ ทูเร วะสันติ อะวิทูเร

ภูตา วา สัมภะเวสี วา สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา

นะ ปะโร ปะรัง นิกุพเพถะ นาติมัญเญถะ กัตถะจิ นัง กิญจิ

พยาโรสะนา ปะฏีฆะสัญญา นาญญะมัญญัสสะ ทุกขะมิจเฉยยะ

มาตา ยะถา นิยัง ปุตตัง อายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเข

เอวัมปิ สัพพะภุเตสุ มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง

เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง

อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง

ติฏฐัญจะรัง นิสินโน วา สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ

เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ พรัหมะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ

ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีละวา ทัสสะเนนะ สัมปันโน

กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ ฯ


บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต
บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต

พระคาถาชินบัญชร

( นะโม ๓ จบ ) ชะยาสะนาคะตา พุทธา เชตะวา มารัง สะวาหะนัง จะตุสัจจา สะภังระสัง เย ปิวิงสุ นะราสะภาตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเก เต มุนิสสะรา

สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร

หะทะเย เม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะ ทักขิเณ โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะ วามะเก

ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะราหุลา กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะ โสตะเก

เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโย วะ ปะภังกะโร นิสินโน สิริสัมปันโน โสภิโต มุนิ ปุงคะโว

กุมาระกัสสะโป เถโร มะเหสี จิตตะวาทะโก โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง ปะติฏฐาสิ คุณากะโร

ปุณโณ อังคุลิมาโล จะ อุปาลี นันทะสีวะลี เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา นะลาเต ติละกา มะมะ

เสสาสีติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสาวะกา เอตาสีติ มะหาเถรา ชิตะวันโต ชิโนระสา

ชะลันตา สีละเตเชนะ อังคะมังเคสุ สัณฐิตา ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง

ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะสุตตะกัง

อากาเส ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะสัณฐิตา ชินาณา วะระสังยุตตา สัตตะปาการะลังกะตา

วาตะปิตตา ทิสัญชาตา พาหิรัช ฌัตตุปัททะวา อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะ ชินะเตชะสา

วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะปัญชะเร ชินะปัญชะระ มัชฌัมหิ วิหะรันตัง มะฮีตะเล

สะทาปาเลนตุ มัง สัพเพ เต มะหาปุริสาสะกา อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข ชินานุภาเวนะ ชิตูปัททะโว

ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย สัมธัมมานุภาวะ ปาลิโต จะรามิ ชินะปัญชะเรติ ฯ


บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต
บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

๑.

อิติปิ โส ภะคะวา อะนุตตะโร วะตะ โส ภะคะวา. อิติปิ โส ภะคะวา ปุริสะทัมมะสาระถิ วะตะ โส ภะคะวา. อิติปิ โส ภะคะวา สัตถา เทวะมะนุสสานัง วะตะ โส ภะคะวา. อิติปิ โส ภะคะวา พุทโธ วะตะ โส ภะคะวา. อะนุตตะรัง สะระณัง คัจฉามิ. อะนุตตะรัง สิระสา นะมามิ. ปุริสะทัมมะสาระถิ สะระณัง คัจฉามิ. ปุริสะทัมมะสาระถิ สิระสา นะมามิ. สัตถา เทวะมะนุสสานัง สะระณัง คัจฉามิ. สัตถา เทวะมะนุสสานัง สิระสา นะมามิ. พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ. พุทธัง สิระสา นะมามิ. อิติปิ โส ภะคะวา ฯ

๒.

อิติปิ โส ภะคะวา รูปะขันโธ อะนิจจะลักขะณะปาระมิ จะ สัมปันโน. อิติปิ โส ภะคะวา เวทะนาขันโธ อะนิจจะลักขะณะปาระมิ จะ สัมปันโน. อิติปิ โส ภะคะวา สัญญาขันโธ อะนิจจะลักขะณะ ปาระมิ จะ สัมปันโน. อิติปิ โส ภะคะวา สังขาระขันโธ อะนิจจะลักขะณะปารมิ จะ สัมปันโน. อิติปิ โส ภะคะวา วิญญาณะขันโธ อะนิจจะลักขะณะปาระมิ จะสัมปันโน.

.

อิติปิ โส ภะคะวา ปะฐะวีธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ โส ภะคะวา อาโปธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ โส ภะคะวา เตโชธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ โส ภะคะวา วาโยธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ โส ภะคะวา อากาสะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิโส ภะคะวา วิญญาณะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ โส ภะคะวา จักกะวาฬะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.

๔.

อิติปิ โส ภะคะวา จาตุมมะหาราชิกา ธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ โส ภะคะวา ตาวะติงสาธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ โส ภะคะวา ยามาธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ โส ภะคะวา ตุสิตาธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ โส ภะคะวา นิมมานะระตีธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ โส ภะคะวา ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ โส ภะคะวา กามาวะจะระธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ โส ภะคะวา รูปาวะจะระธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ โส ภะคะวา อะรูปาวะจะระธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ โส ภะคะวา โลกุตตะระธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.

๕.

อิติปิ โส ภะคะวา ปะฐะมะฌานะธาตุสะมาธิ-ญาณะสัมปันโน. อิติปิ โส ภะคะวา ทุติยะฌานะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ โส ภะคะวา ตะติยะฌานะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ โส ภะคะวา จะตุตถะฌานะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ โส ภะคะวา ปัญจะมะฌานะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.

๖.

อิติปิ โส ภะคะวา อากาสานัญจายะตะนะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ โส ภะคะวา วิญญานัญจายะตะนะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ โส ภะคะวา อากิญจัญญายะตะนะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ โส ภะคะวา เนวะสัญญานาสัญญายะตะนะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.

.

อิติปิ โส ภะคะวา โสตาปัตติมัคคะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ โส ภะคะวา สะกิทาคามิมัคคะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ โส ภะคะวา อะนาคามิมัคคะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัตตะมัคคะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ โส ภะคะวา โสตาปัตติผะละธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ โส ภะคะวา สะกิทาคามิผะละธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ โส ภะคะวา อะนาคามิผะละธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัตตะผะละธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.

๘.

กุสะลา ธัมมา อิติปิ โส ภะคะวา อะอา ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ชัมพู ทีปัญจะ อิสสะโร กุสะลา ธัมมา นะโม พุทธายะนะโม ธัมมายะ นะโม สังฆายะ ปัญจะ พุทธา นะมามิหัง อา ปา มะ จุ ปะ, ที มะ สัง อัง ขุ, สัง วิ ธา ปุ กะ ยะ ปะ, อุปะสะชะสะเห ปาสายะโส ฯ

โส โส สะ สะ อะ อะ อะ อะ นิ เต ชะ สุ เน มะ ภู จะ นา วิ เว อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ พุ ภะ อิสวาสุ สุสวาอิ กุสะลา ธัมมา จิตติวิอัตถิ.

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง อะอา ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ สาโพธิปัญ จะ อิสสะโร ธัมมา. กุสะลา ธัมมา นันทะวิวังโก อิติ สัมมาสัมพุทโธ สุคะลาโน ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.

๙.

จาตุมมะหาราชิกา อิสสะโร กุสะลา ธัมมา อิติ วิชชาจะระณะสัมปันโน อุอุ ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ. ตาวะติงสา อิสสะโร กุสะลา ธัมมา นันทะ ปัญจะ สุคะโต โลกะวิทู มะหาเอโอ ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ. ยามา อิสสะโร กุสะลา ธัมมา พรหมาสัททะ ปัญจะสัตตะ สัตตาปาระมี อะนุตตะโร ยะมะกะขะ ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.

ตุสิตา อิสสะโร กุสะลา ธัมมา ปุยะปะกะ ปุริสะทัมมะสาระถิ ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ. นิมมานะระตี อิสสะโร กุสะลา ธัมมา เหตุโปวะ สัตถา เทวะมะนุสสานัง ตะถา ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ. ปะระนิมมิตะวะสะวัตตี อิสสะโร กุสะลา ธัมมา สังขาระขันโธ ทุกขัง ภะคะวะตา ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ ฯ พรหมา อิสสะโร กุสะลา ธัมมา นัตถิปัจจะยา วินะปัญจะ ภะคะวะตา ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ.

๑๐.

นะโม พุทธัสสะ นะโม ธัมมัสสะ นะโม สังฆัสสะ พุทธิลาโภกะลา กะระกะนา เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหนตุ หุลู หุลู หุลู สะวาหายะ.

. นะโม พุทธัสสะ นะโม ธัมมัสสะ นะโม สังฆัสสะ วิตติ วิตติ วิตติ มิตติ มิตติ มิตติ จิตติ จิตติ วัตติ วัตติ มะยะสุ สุวัตถิ โหนตุ หุลู หุลู หุลู สะวาหายะ. อินทะสาวัง มะหาอินทะสาวัง พรหมะสาวัง มะหาพรหมะสาวัง จักกะวัตติสาวัง มะหาจักกะวัตติ-สาวัง เทวาสาวัง มะหาเทวาสาวัง

อิสีสาวัง มะหาอิสีสาวัง มุนีสาวัง มหามุนีสาวัง สัปปุริสะสาวัง มหาสัปปุริสะสาวัง พุทธะสาวัง ปัจเจกะพุทธะสาวัง อะระหัตตะสาวัง สัพพะสิทธิวิชชาธะรานังสาวัง สัพพะโลกาอิริยานังสาวัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหนตุ.

สาวัง คุณัง วะชะ พะลัง เตชัง วิริยัง สิทธิกัมมัง ธัมมัง สัจจัง นิพพานัง โมกขัง คุยหะกัง ทานัง สีลัง ปัญญา นิกขัง ปุญญัง ภาคะยัง ยะสัง ตัปปัง สุขัง สิริ รูปัง จะตุวีสะติเทสะนัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหนตุ หุลู หุลู หุลู สะวาหายะ ฯ

๑๑.

นะโม พุทธัสสะ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา รูปะขันโธ เวทะนาขันโธ สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ นะโม อิติปิโส ภะคะวา.

นะโม ธัมมัสสะ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา รูปะขันโธ เวทะนาขันโธ สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ นะโม สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม.

. นะโม สังฆัสสะ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา รูปะขันโธ เวทะนาขันโธ สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ นะโม สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ วาหะปะริตตัง.

นะโม พุทธายะ มะอะอุ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา ยาวะ ตัสสะ หาโย นะโม อุอะมะ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา อุ อะมะ อาวันทา นะโม พุทธายะ นะ อะ กะ ติ นิ สะ ระ นะ อา ระ ปะ ขุ ธัง มะ อะ อุ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา ฯ(กราบ ๓ ครั้ง)


บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต
บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต

บทกรวดน้ำยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก “ อิมินา ปุญญะกัมเมนะ”

ด้วยเดชะผลบุญของข้าพเจ้าได้สวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกนี้ ขอให้ค้ำชูอุดหนุนคุณบิดามารดาของข้าพเจ้าในทุกภพชาติ ทั้งอดีตกาล ปัจจุบันและอนาคตกาล รวมถึงผู้ซึ่งเป็น บุตร ผู้มีพระคุณ ญาติและบรรพบุรุษ บุคคลที่ข้าพเจ้ารัก บุคคลที่รักและหวังดีกับข้าพเจ้า เจ้ากรรมนายเวร ของข้าพเจ้าในทุกภพชาติ พระภูมิเจ้าที่ เจ้ากรุงพาลี แม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระโพสพ พญายมราช นายนิริยบาล ท้าวจะตุโลกะบาลทั้งสี่ ศิริคุตอำมาตย์ ชั้นจาตุมมะหาราชิกาเบื้องบน สูงสุดจนถึงภวัคคะพรหม และเบื้องล่างต่ำสุดตั้งแต่โลกันตมหานรกและอเวจีขึ้นมา จนถึงโลกมนุษย์ สุดรอบขอบจักรวาล อนันตจักรวาล คุณพระศรีรัตนตรัย และเทพยดาทั้งหลาย ตลอดทั้งอินทร์พรหม ยมยักษ์ คนธรรพ์ นาคา พระเพลิง พระพาย พระพิรุณ ท่านยมบาลท่านทั้งหลายที่ต้องทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ ท่านทั้งหลายที่ได้สุขขอให้ได้สุขยิ่งๆขึ้นไป

ด้วยเดชะผลบุญแห่งข้าพเจ้า

อุทิศให้ไปนี้ จงเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ถึงพระนิพพาน ในปัจจุบันและอนาคตกาลเบื้องหน้า

หากข้าพเจ้ายังไม่ถึงพระนิพพาน ขอให้ในทุกชาติภพ ได้ไปเกิดในชาติตระกูลที่ดี มีคู่ครองที่ดี มีบุตรที่ดี มีธรรมะบริสุทธิ์ เป็นที่รักของทุกคน มีเหตุผล มีธรรมะ มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี มีกำลังกายและกำลังทรัพย์ที่จะช่วยเหลือทำบุญให้ทานกับผู้ที่ลำบากตกทุกข์ได้ยาก รวมถึงการสร้างประโยชน์สร้างปัจจัยเพื่อศาสนา มีจิตเป็นกุศล มีเมตตากรุณา ไม่เอนเอียงไปทางอบายมุขหรือทางเสื่อมใดๆ ยังคงหมั่นทำบุญ

และอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกันในทุกชาติ ขอให้ตัวข้าพเจ้า ครอบครัว รวมไปถึงผู้มีพระคุณต่อข้าพเจ้า ในทุกภพชาติ ไม่พบเจอกับภยันตรายหรือภัยพิบัติใดๆ เหตุการณ์ร้ายให้ กลายเป็นแคล้วคลาด ไม่มีศัตรูและไม่คิดพยาบาทผู้ใด ใฝ่บุญใฝ่กุศล มีโอกาสทำบุญอยู่เสมอ จิตใจสงบและเข้าถึงธรรมได้โดยง่าย ด้วยเทอญ ฯ

พุทธัง อะนันตัง ธัมมัง จักกะวาลัง สังฆัง นิพพานะปัจจะโย โหนตุ


บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต
บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต

ลิงค์ข่าวแนะนำ


Comments


bottom of page