top of page

ผลบุญจากการปล่อยสัตว์ ผลบุญจากการปล่อยสัตว์

ผลบุญจากการปล่อยสัตว์ ผลบุญจากการปล่อยสัตว์

ผลบุญจากการปล่อยสัตว์

ผลบุญจากการปล่อยสัตว์

วิธีการปล่อยสัตว์ ปล่อยปลา ที่ถูกต้อง เชื่อว่าหลายคนคงเคยปล่อยสัตว์ เช่น นก ปลา หรือโค กระบือ การเลือกปล่อยสัตว์ให้ได้บุญเต็มที่นั้น

ควรปล่อยสัตว์ที่กำลังตกอยู่ในความลำบากถึงที่ชีวิต และควรหาซื้อในตลาดที่กำลังจะโดนฆ่า และการปล่อยสัตว์ไม่จำเป็นต้องไปปล่อยที่วัดให้ปล่อยที่ใดก็ได้ขอเพียงให้เป็นสถานที่ที่สัตว์สามารถดำรงชีวิตอยู่รอดไปได้

แหล่งที่ควรปล่อยสัตว์ต่างๆ มีดังนี้

– เต่า

ควรปล่อยในที่ที่มีน้ำค่อนข้างนิ่ง ดินแฉะๆ เพราะเต่าไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในกระแสน้ำแรงๆ เท่ากับเราทำบาปมากกว่าทำบุญ

– ปลาไหล

ควรปล่อยลงแม่น้ำที่มีดินเฉอะแฉะและน้ำไหลไม่แรงหรือตามบริเวณห้วย ท้องสวน ท้องนา

– ปลาดุก-ปลาช่อน

ควรปล่อยในแม่น้ำคลองที่มีกระแสน้ำไม่แรง ค่อยๆปล่อยเพื่อให้ปลาคุ้นน้ำ

– หอยโข่ง-หอยขม-กบ

ควรปล่อยชายแม่น้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง ค่อยๆปล่อย ไม่ควรโยนไปกลางน้ำ เพราะจะทำให้หอยตายได้

******************************************

อานิสงส์การปลดปล่อยชีวิตสัตว์เพื่อสงเคราะห์

– ปล่อยโค-กระบือ

เป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาตนเอง จะมีอายุยืนแคล้วคลาด ปราศจากโรคภัย หรือหมดเคราะห์กรรม

– ปล่อยนก

จะทำให้โชคลาภเพิ่มพูน เพื่อสะเดาะเคราะห์ให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรือง และพ้นจากทุกข์ภัยต่างๆ

– ปล่อยหอยโข่ง

จะช่วยให้ดำเนินชีวิตสะดวกสบาย เป็นผู้นำคนมีบริวารมาก

– ปล่อยหอยขม

เป็นการสะเดาะเคราะห์ให้หมดทุกข์หมดโศก สามารถช่วยปลดปล่อยเรื่องขมขื่นความทุกข์โศกทั้งหลาย

– ปล่อยเต่า

เพื่อสะเดาะเคราะห์ให้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยหายวันหายคืนและมีอายุยืน

– ปล่อยตะพาบ

จะทำให้ไม่มีเภทภัยมาคุกคาม คนที่ป่วยเป็นอัมพาตจะมีอาการทุเลา

– ปล่อยกบ 2 ตัว

เพื่อให้เคราะห์กรรมที่เกิดจากคู่ครองได้หมดสิ้น

– ปล่อยกบ 5 ตัว

เป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร ช่วยให้พ้นวิบากกรรมเก่า

– ปล่อยปลาทั่วไป

เพื่อสะเดาะเคราะห์ปรับดวงที่หม่นหมองมัวให้สดใสรุ่งเรือง อยู่เย็นเป็นสุข

-ปล่อยปลาไหล

ช่วยการดำเนินชีวิตทุกอย่างราบรื่น ทั้งการงาน การเงิน พ้นจากอุปสรรคสู่จุดมุ่งหมายได้อย่างรวดเร็ว

– ปล่อยปลาดุก

จะทำให้ศัตรูหรือคู่แข่งพ่ายแพ้

-ปล่อยปลาช่อน

ช่วยช้อนเงิน ช้อนทอง และเพื่อปรับดวงให้หมดเคราะห์หมดภัย

– ปล่อยปลาหมอ

เพื่อสุขภาพดี แข็งแรง จะทุเลาจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่เป็นอยู่

– ปล่อยปลาตะเพียน

จะขยันหมั่นเพียรและหาเงินได้มากขึ้น

– ปล่อยปลาบู่

เพื่อทดแทนบุญคุณบิดามารดา ผู้มีพระคุณ

– ปล่อยปลากราย

ช่วยให้เคราะห์ร้ายกลายเป็นดี

– ปล่อยปลาใน

จะเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่

– ปล่อยปลาซิว

จะทำให้รอดพ้นจากคดีความต่างๆ

*************************************

การปล่อยสัตว์ นิยมปล่อยตามกำลังวัน ดังนี้

– วันอาทิตย์ ปล่อยจำนวน 6-9 ชีวิต

– วันจันทร์ ปล่อยจำนวน 15 ชีวิต

– วันอังคาร ปล่อยจำนวน 8 ชีวิต

– วันพุธกลางวัน ปล่อยจำนวน 17 ชีวิต

– วันพุธกลางคืน ปล่อยจำนวน 12 ชีวิต

– วันพฤหัสบดี ปล่อยจำนวน 12 ชีวิต

– วันศุกร์ ปล่อยจำนวน 21 ชีวิต

– วันเสาร์ ปล่อยจำนวน 10 ชีวิต

คำอธิฐานในการปล่อยปลา

ข้าพเจ้าชื่อ………..นามสกุล………ลูกขอตั้งจิตถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสากลโลก วันนี้ลูกตั้งจิตเป็นมหากุศลในการให้ทานชีวิตสัตว์คือ……………….

วันนี้ลูกขอปล่อยท่านทั้งหลายให้เป็นอิสระให้ชีวิตท่าน หากลูกมีเคราะห์ขอให้ไปกับสรรพสัตว์ ขอบุญกุศลนี้ส่งผลให้ข้าพเจ้ามีชีวิตที่ดีขึ้น พ้นเคราะห์ พ้นโศก พ้นโรค พ้นภัย สิ่งไม่ดีทั้งหลายให้ออกไปจากตัวลูกด้วยเถอะ สาธุ

ขอขอบคุณ sanook.com

#เสรมดวง #ajanmayfanclub #ผลบญจากการปลอยสตว #ความเชอ #ซนแสเกงๆ #ผลบญ #อานสงส #ดวง #ฮวงจย #กระเปาสตางคเรยกทรพย #ทำบญ #อาจารยเมย #เรยกทรพย #ปลอยสตว #โมบายฮวงจย

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page