top of page

ผลไม้มงคล 9 อย่าง สำหรับไหว้เสริมสิริมงคล มีอะไรบ้าง?

ผลไม้มงคล เป็นความเชื่อของคนไทยและคนไทยเชื้อสายจีน ที่มักนิยมนำผลไม้ที่มีความหมายเป็นมงคล มาใช้ในการไหว้เจ้า ไหว้ศาล และไหว้เจ้าที่ เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้ชีวิตและครอบครัวสงบสุขร่มเย็น ซึ่งถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ส่วนใหญ่จะนิยมไหว้ด้วยผลไม้มงคล 5 อย่าง, 9 อย่าง หรือ 10 อย่าง ขึ้นอยู่กับว่าต้องการไหว้ในพิธีไหน

.

การนำผลไม้มงคลมาใช้ไหว้ในพิธีต่างๆ ถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ที่ช่วยเสริมขวัญและกำลังใจในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ เพราะผลไม้แต่ละชนิดก็ล้วนแฝงไว้ด้วยความหมายดีๆ ที่มีความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัว.

.

ผลไม้มงคล

ผลไม้มงคล

ความหมาย ผลไม้มงคล

1. ส้มสีทอง เป็นสัญลักษณ์ของความโชคดี ร่ำรวยเงินทอง

2. ทับทิม ชาวจีนนิยมน้ำทับทิมมาแบ่งกันรับประทานในครอบครัวเพราะ เชื่อกันว่าจะทำให้ครอบครัวอบอุ่น ไม่มีขัดแย้งบาดหมางกัน

3. สาลี่ทอง สื่อถึงเงินทอง มีโชคลาภ หากได้รับประทานสามารถดับร้อน แก้ร้อนในได้เพราะเป็นผลไม้ธาตุเย็น

4. แอปเปิลแดง สื่อถึงความสันติสุขปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บ

5. สับปะรด เป็นผลไม้แห่งความโชคดี ในภาษาจีนแต้จิ๋ว ออกเสียง “อั่งไล้” แปลว่า เรียกสีแดงเข้ามา สีแดงหมายถึง ความโชคดีนั่นเอง

6. ลูกพลับ ในความหมายลูกพลับสื่อถึงจิตใจเข้มแข็ง ความหนักแน่นมั่นคง

7. องุ่นแดง ในภาษาจีนแต้จิ๋ว ออกเสียง “ผู่ท้อ” แปลความหมายได้ว่า “งอกงาม” หากนำมาไหว้จะทำให้ชีวิตรุ่งเรือง เติบโต

8. กล้วยหอมหวีใหญ่ กวักโชคลาภเข้ามา สื่อถึงความงอกงาม มีลูกมีหลานสืบสกุล เพราะกล้วยเป็นพืชที่ทนทาน และแพร่ขยายแตกหน่อได้ง่าย นอกจากนี้สีเหลืองทองยังสื่อถึง ร่ำรวยเงินทองอีกด้วย

9. แก้วมังกร คติความเชื่อของชาวจีนจะนับถือมังกรมาช้านาน ดังนั้น แก้วมังกร จึงเป็นผลไม้แห่งอำนาจ ความอุดมสมบูรณ์

.

ผลไม้ชนิดใดไม่ควรนำมาไหว้? ส่วนใหญ่ผลไม้ที่ไม่แนะนำให้นำมาไหว้ในพิธีต่างๆ จะเป็นผลไม้ที่มีชื่อไม่ค่อยเป็นมงคล เพราะเชื่อว่าจะเป็นสัญญาณที่ไม่ดี ในการเริ่มต้นชีวิต ธุรกิจ และการงาน ทำให้พบเจอแต่อุปสรรค และความเหน็ดเหนื่อย เช่น
 1. ระกำ

 2. ลูกท้อ

 3. ลูกชิด-ลูกจาก

 4. ลูกพลับ

 5. ละมุด

 6. ลางสาด

 7. มังคุด

 8. กระท้อน

 9. มะขวิด

 10. มะตูม

 11. น้อยหน่า

 12. พุทรา

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.ajanmay.com

#ความเชอ #ผลไมแหงความโชคด #ซนแสเกงๆ #วนสำคญ #ความหมายผลไมมงคล #ผลไมมงคล #อาจารยเมย

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page