top of page

ฤกษ์ปลอดภัย 2566 พฤษภาคม

อัปเดตเมื่อ 23 พ.ค. 2566

ฤกษ์ปลอดภัย ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

หลายท่านที่ต้องการฤกษ์ เร่งด่วน ทุบ รื้อ ขึ้นบ้านใหม่, ใช้สำหรับ ทุบ รื้อ ก่อสร้าง ขุด ย้าย หรือในกรณีจำเป็น เร่งด่วน โดยเฉพาะ..ผู้ที่ไม่รู้ทิศในการดำเนินการที่แน่นอน ไม่รู้วันเกิด หรือต้องกระทบ กระทำในหลายทิศ เช่น ก่อสร้างที่มีการลงเสาเข็มหลายๆจุด ขุดบ่อ ทำภูเขา ตัดถนนใหม่ ก่อสร้างอาคารใหม่ ทุบทิ้งอาคารเดิม ทำให้เปลี่ยนรูปร่างไป

กรณีที่ทราบทิศ วันเดือนปีเกิด หรือทำพิธีมงคล ควรเลือกใช้ฤกษ์มงคล จะดีกว่า


ฤกษ์ปลอดภัย เดือน พฤษภาคม 2566


การหาฤกษ์แบ่งได้เป็น 2 ประเภท


1. การหาฤกษ์ทางโลก

ฤกษ์ในทางโลกจะดูจากวันที่มีส่วนดีมากที่สุด และมีส่วนที่ไม่ดีน้อยที่สุด โดยวิธีการดูว่าวันไหนเป็นวันที่มีส่วนประกอบดีจะดูได้จาก เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี ราชาฤกษ์ เทวีฤกษ์ มหัทธโนฤกษ์ เป็นต้น ส่วนประกอบที่ไม่ดีสามารถดูได้จาก วันอุบาทว์ วันโลกาวินาศ กาลกรรณี อริ มรณะและวันวินาศ ซึ่งต้องเอาทั้ง 2 ส่วนนี้มาเปรียบเทียบกันว่าส่วนดีมีมากกว่าส่วนไม่ดีหรือไม่ ถ้าส่วนดีมีมากกว่าและส่วนเสียนิดเดียว ก็จะถือเอาวันนั้นเป็นฤกษ์ที่เหมาะกับการประกอบพิธีมงคลต่างๆ


2. การหาฤกษ์ในทางธรรม

ฤกษ์ประเภทนี้จะอิงจากคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลัก โดยยึดการทำความดีเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการทำความดีทั้งทางกาย วาจา และใจ เมื่อนั้นชีวิตก็จะเกิดความเจริญรุ่งเรือง

ดู 118 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


bottom of page