top of page

ฤกษ์มงคล พฤษภาคม 2566 วันไหนเป็นมงคล ไปดูกันเลย..

อัปเดตเมื่อ 24 มิ.ย. 2566

ฤกษ์มงคล 2566

ฤกษ์มงคล วันดีปี 2566 ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม มีวันฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ที่เหมาะกับการเป็นฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2566 หรือประกอบพิธีมงคลต่าง ๆ อาทิ การทำบุญบ้าน ปลูกบ้าน หรือสร้างบ้าน อยู่หลายวัน


มีวันไหนบ้าง อยากให้ทุกคนทำความเข้าใจในด้านความหมายของฤกษ์นั้น ๆ เพื่อจะได้เลือกอย่างเหมาะสม ตรงกับความต้องการของตนเอง โดยทั่วไปแล้ว “ฤกษ์” คือ เวลา ตามความเชื่อทางโหราศาสตร์ไทยการทำสิ่งใดก็ตามภายใต้ฤกษ์ที่ดีย่อมส่งผลเชิงบวก เป็นสิริมงคล ซึ่งบูรณะฤกษ์ หรือฤกษ์สำหรับงานมงคลจะแบ่งออกได้ 4 ฤกษ์


 1. มหัทธโณฤกษ์ คือ ฤกษ์ที่เหมาะกับการจัดงานมงคล เช่น งานแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ ลงเสาเอก ปลูกสร้างอาคาร เปิดร้าน เปิดธุรกิจ จะช่วยให้เกิดความก้าวหน้า รุ่งเรือง มีเงินทองไหลมาเทมาแบบไม่ขาดมือ

 2. ภูมิปาโลฤกษ์ คือ ฤกษ์ที่เหมาะกับการจัดงานมงคลสำหรับคนที่อยากได้ความมั่นคงทั้งการอยู่อาศัย การทำงาน ทำธุรกิจต่าง ๆ เช่น การปลูกสร้างอาคาร การยกศาลพระภูมิ เปิดตัวสินค้า เปิดธุรกิจ การทำบุญให้กับที่ดิน ที่การเกษตร

 3. เทวีฤกษ์ คือ ฤกษ์ที่เหมาะในการเข้าหาผู้ใหญ่ เข้าหาผู้มีอำนาจบารมี รวมถึงการแต่งงาน หมั้นหมาย เปิดตัวร้านค้า เปิดตัวสินค้าในกลุ่มความหรูหรา ความสวยความงาม ขึ้นบ้านใหม่ เชื่อว่าจะช่วยเพิ่มเสน่ห์ มีคนรักใคร่ โชคลาภเข้าหา

 4. ราชาฤกษ์ คือ ฤกษ์ที่เหมาะในการทำพระราชพิธี การเมือง หรือถ้าคนทั่วไปก็สามารถใช้ฤกษ์นี้เพื่อขึ้นบ้านใหม่ งานแต่ง งานหมั้น การเข้าหาผู้ใหญ่ เชื่อว่าจะทำให้เกิดบารมีมหาศาล มีอำนาจวาสนาในการทำสิ่งต่าง ๆ ให้สำเร็จ

.


ฤกษ์มงคล
ฤกษ์มงคล2566

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เดือนพฤษภาคม

1. วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566

 • เวลา 05.38 – 06.33 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

 • เวลา 07.20 – 08.23 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

 • เวลา 09.36 – 10.31 น. เป็นเทวีฤกษ์

 • เวลา 11.21 – 12.11 น. เป็นราชาฤกษ์

 • เวลา 14.05 – 15.00 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

 • เวลา 15.54 – 16.44 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้ฤกษ์มงคล อาจารย์เมย์
ฤกษ์มงคล

2. วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566

 • เวลา 08.36 – 09.27 น. เป็นราชาฤกษ์

 • เวลา 11.20 – 12.15 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

 • เวลา 13.05 – 13.54 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

 • เวลา 14.44 – 15.34 น. เป็นเทวีฤกษ์

 • เวลา 16.24 – 17.14 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธ (กลางคืน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้ฤกษ์มงคล2566
ฤกษ์มงคล

3. วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566

 • เวลา 07.57 – 08.47 น. เป็นราชาฤกษ์

 • เวลา 10.27 – 11.22 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

 • เวลา 12.12 – 13.02 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

 • เวลา 13.57 – 14.47 น. เป็นเทวีฤกษ์

 • เวลา 15.37 – 16.27 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้ฤกษ์มงคล2566
ฤกษ์มงคล2566

4. วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566

 • เวลา 07.54 – 08.44 น. เป็นราชฤกษ์

 • เวลา 10.24 – 11.19 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

 • เวลา 13.09 – 13.59 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

 • เวลา 14.49 – 15.39 น. เป็นเทวีฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้


----------------------------------


ความเชื่อเรื่องฤกษ์มงคล

ความเชื่อเกี่ยวกับฤกษ์มงคลมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว ไม่ว่าจะเป็นฤกษ์ในการกระทำใดๆ หรือในวันสำคัญต่างๆ ก็ตาม เช่น ฤกษ์งานแต่งงาน ฤกษ์วันขึ้นบ้านใหม่ และในปัจจุบันก็มีฤกษ์วันออกรถด้วย ฤกษ์มีความหมายว่าการมองดู การพิจารณาหาวันและเวลาที่เหมาะสมแก่การประกอบพิธีมงคลนั้นๆ โดยจะเรียกว่า “ฤกษ์งามยามดี” ก็ต่อเมื่อทุกอย่างสมบูรณ์ไม่มีอะไรขาดตกบกพร่อง ไม่ว่าจะเป็นวัน เวลา สถานที่ บุคคล และสิ่งของประกอบการทั้งหลาย แต่หากมีอะไรที่ยังขาดจะถือว่าเป็นฤกษ์ไม่ดีนั่นเองการหาฤกษ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 • ฤกษ์ในทางโลก ฤกษ์ประเภทนี้จะดูจากการที่วันประกอบไปด้วยส่วนดีมากทึ่สุดและส่วนเสียน้อยที่สุด โดยส่วนดี ได้แก่ การเป็นเดช เป็นศรี เป็นมูละ เป็นอุตสาหะ เป็นมนตรี เป็นราชาฤกษ์ เป็นเทวีฤกษ์ เป็นมหัทธโนฤกษ์ เป็นต้น และส่วนเสีย ได้แก่ เป็นอุบาทว์เป็นโลกาวินาศ เป็นกาลกรรณี เป็นอริ เป็นมรณะ เป็นวินาศ เป็นต้น วันไหนที่ส่วนดีมากที่สุดและส่วนเสียน้อยที่สุดก็จะถือเป็นฤกษ์ที่เหมาะกับการประกอบพิธีมงคลนั้นๆ

 • ฤกษ์ในทางธรรม ฤกษ์ประเภทนี้จะอิงจากคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลัก คือการยึดการทำความดีเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการประพฤติทำความดีทั้งกายวาจาใจ เมื่อนั้นก็ชีวิตก็จะเกิดความเจริญรุ่งเรื่องนั่นเอง


ความหมายของฤกษ์

ก่อนที่จะเลือกวันมงคลตามที่ต้องการ เราควรมาดูความหมายของฤกษ์ต่าง ๆ กันก่อน เพื่อจะได้ทำความเข้าใจว่าฤกษ์แต่ละยามส่งผลต่อชีวิตเราอย่างไรบ้าง ดังนี้


 • ดิถีมหาสิทธิโชค: ความสำเร็จผลอย่างเต็มที่ดีมาก สำหรับงานที่มีโครงการระยะยาว วันให้ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ เป็นดิถีที่ดีรองลงมา ดิถีความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ เหมาะแก่การมงคล ดีสำหรับงานสำคัญ โดยเฉพาะโครงการระยะสั้น ใช้ได้ทั้งข้างขึ้นและข้างแรม แต่ที่นิยมถือกันว่าข้างขึ้นดีกว่าข้างแรม

 • ดิถีอำมฤตโชค: อำนวยให้ได้รับโชคลาภสำเร็จผลตามที่กำหนดไว้การมีอายุยืน วันไม่ตาย เป็นวันทิพย์ เป็นดิถีดีที่สุด ดิถีความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ดิถีทิพย์ เหมาะแก่การมงคล ดีสำหรับงานทั่วไปเกี่ยวกับความราบรื่นและสบาย ใช้ได้ทั้งข้างขึ้นและข้างแรม แต่ที่นิยมถือกันว่าข้างขึ้นดีกว่าข้างแรม

 • ดิถีสิทธิโชค: ความสำเร็จสมปรารถนาดีสำหรับงานสำคัญที่เป็นโครงการระยะสั้น วันให้ความสำเร็จ วันโชคดี วันให้ลาภผล เป็นดิถีที่ดีรองลงมา เหมาะแก่การมงคล ดีสำหรับงานที่เป็นโครงการระยะยาว ใช้ได้ทั้งข้างขึ้นและข้างแรม แต่ที่นิยมถือกันว่าข้างขึ้นดีกว่าข้างแรม

 • ดิถีชัยโชค: ทำการแข่งขันได้ชนะงานนี้ต้องต่อสู้แข่งขัน วันแห่งชัยชนะ วันทำให้เกิดความภูมิใจ วันได้รับความสำเร็จจากการต่อสู้ เป็นดิถีที่ดีรองลงมา เหมาะแก่การมงคล ดีสำหรับงานที่ต้องต่อสู้แข่งขันหรือรบทัพจับศึก ใช้ได้ทั้งข้างขึ้นและข้างแรม

 • ดิถีราชาโชค: ให้ผลถึงความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ดีสำหรับงานต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ วันได้รับชัยชนะด้วยบารมี เป็นดิถีที่ดีรองลงมา เหมาะแก่การมงคล ดีสำหรับงานที่ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ ใช้ได้ทั้งข้างขึ้นและข้างแรม

.

แชร์เก็บได้เลยค่ะ

コメント


bottom of page