top of page

ฤกษ์มงคล 12 เดือน “วันขึ้นบ้านใหม่” วันไหนดี วันไหนปัง ฤกษ์ดี เช็คเลย

ฤกษ์มงคล

ฤกษ์มงคล 12 เดือน “วันขึ้นบ้านใหม่” วันไหนดี วันไหนปัง ฤกษ์ดี เช็คเลย

ฤกษ์ดีเมษายน 2565 วันดีปี 2565 ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม มีวันฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ที่เหมาะกับการเป็นฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2565 หรือประกอบพิธีมงคลต่าง ๆ อาทิ การทำบุญบ้าน ปลูกบ้าน หรือสร้างบ้าน อยู่หลายวัน วันดีปี 2565 มีวันไหนเหมาะสมบ้าง มาดูไปพร้อม ๆ กัน ฤกษ์ดีเมษายน 2565 มีหลายวัน เลือกเอาตามความสะดวกและเหมาะสมของเจ้าของบ้านได้เลย

 1. วิธีเสริมดวงรับทรัพย์

 2. เสาไฟหน้าบ้าน อย่ามองข้าม

 3. กระเป๋าดูดทรัพย์ รีวิวกระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์ อาจารย์เมย์

 4. สื่อเรียนรู้ฮวงจุ้ย

ฤกษ์มงคล

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2565 เดือนเมษายน

1. วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565

 1. เวลา 07.50-08.40 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

 2. เวลา 09.30-10.20 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น คนที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

2. วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565

 1. เวลา 07.42-08.32 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

 2. เวลา 09.22-10.21 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

3. วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565

 1. เวลา 07.20-08.30 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

 2. เวลา 10.15-11.05 น. เป็นราชาฤกษ์

 3. เวลา 12.59-13.54 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

ฤกษ์มงคล

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2565 เดือนพฤษภาคม

1. วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565

 1. เวลา 11.43-12.38 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

 2. เวลา 13.43-14.38 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

2. วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565

 1. เวลา 08.39-09.34 น. เป็นราชาฤกษ์

 2. เวลา 11.28-12.23 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

 3. เวลา 13.46-14.41 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธกลางวัน ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

3. วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565

 1. เวลา 08.16-09.11 น. เป็นราชาฤกษ์

 2. เวลา 11.05-12.00 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

 3. เวลา 13.22-14.17 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธกลางวัน ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

4. วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565

 1. เวลา 08.04-08.59 น. เป็นราชาฤกษ์

 2. เวลา 10.52-11.47 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

 3. เวลา 13.10-14.05 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

ฤกษ์มงคล

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2565 เดือนมิถุนายน

1. วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565

 1. เวลา 07.51-08.46 น. เป็นราชาฤกษ์

 2. เวลา 10.40-11.35 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

 3. เวลา 12.58-13.53 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

 4. เวลา 15.53-16.28 น. เป็นเทวีฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนและวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

2. วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565

 1. เวลา 07.24-08.19 น. เป็นราชาฤกษ์

 2. เวลา 10.13-11.08 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

 3. เวลา 12.30-13.25 น. เป็นราชาฤกษ์

 4. เวลา 14.47-15.42 น. เป็นเทวีฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

3. วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565

 1. เวลา 07.06-08.01 น. เป็นราชาฤกษ์

 2. เวลา 09.56-10.51 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

 3. เวลา 11.46-12.41 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

 4. เวลา 14.36-15.31 น. เป็นเทวีฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และพุธกลางคืน ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

4. วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565

 1. เวลา 09.40-10.35 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

 2. เวลา 12.30-13.25 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

 3. เวลา 14.23-15.18 น. เป็นเทวีฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

5. วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565

 1. เวลา 06.43-07.38 น. เป็นราชาฤกษ์

 2. เวลา 09.32-10.27 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

 3. เวลา 12.17-13.12 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธกลางวัน ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

6. วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565

 1. เวลา 06.41-07.36 น. เป็นราชาฤกษ์

 2. เวลา 08.29-09.24 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

 3. เวลา 11.19-12.14 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

 4. เวลา 14.09-15.04 น. เป็นเทวีฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนและวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

ฤกษ์มงคล

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2565 เดือนกรกฎาคม

1. วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565

 1. เวลา 06.35-07.30 น. เป็นราชาฤกษ์

 2. เวลา 09.23-10.18 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

 3. เวลา 11.33-12.08 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

 4. เวลา 13.03-13.58 น. เป็นเทวีฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

2. วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565

 1. เวลา 06.22-07.17 น. เป็นราชาฤกษ์

 2. เวลา 09.11-10.06 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

 3. เวลา 11.01-11.56 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

 4. เวลา 13.51-14.46 น. เป็นเทวีฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

3. วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565

 1. เวลา 06.14-07.09 น. เป็นราชาฤกษ์

 2. เวลา 09.02-09.57 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

 3. เวลา 10.52-11.47 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

 4. เวลา 13.37-14.32 น. เป็นเทวีฤกษ์

 5. เวลา 16.15-17.10 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนและวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

4. วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565

 1. เวลา 06.06-07.01 น. เป็นราชาฤกษ์

 2. เวลา 08.56-09.51 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

5. วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565

 1. เวลา 06.01-06.56 น. เป็นราชาฤกษ์

 2. เวลา 08.29-09.24 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

 3. เวลา 10.19-11.14 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

 4. เวลา 13.37-14.32 น. เป็นเทวีฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

6. วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565

 1. เวลา 08.25-09.20 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

 2. เวลา 10.15-11.10 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

 3. เวลา 13.05-14.00 น. เป็นเทวีฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

7. วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565

 1. เวลา 08.19-09.14 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

 2. เวลา 10.09-11.04 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

 3. เวลา 13.01-13.56 น. เป็นเทวีฤกษ์

 4. เวลา 15.32-16.27 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนและวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

8. วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565

 1. เวลา 05.22-06.17 น. เป็นราชาฤกษ์

 2. เวลา 08.11-09.06 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

 3. เวลา 10.01-10.56 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

 4. เวลา 12.56-13.51 น. เป็นเทวีฤกษ์

 5. เวลา 15.24-16.19 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

9. วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565

 1. เวลา 05.51-06.26 น. เป็นราชาฤกษ์

 2. เวลา 08.07-09.02 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

ฤกษ์มงคล

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2565 เดือนสิงหาคม

1. วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

 1. เวลา 07.15-08.10 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

 2. เวลา 09.05-10.00 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

 3. เวลา 14.22-15.17 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

2. วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565

 1. เวลา 06.42-07.37 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

 2. เวลา 09.32-10.27 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

 3. เวลา 13.49-14.44 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธกลางวัน ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

ฤกษ์มงคล

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2565 เดือนกันยายน

1. วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565

 1. เวลา 05.32-06.27 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

 2. เวลา 08.22-09.17 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

 3. เวลา 12.45-13.40 น. เป็นราชาฤกษ์

 4. เวลา 15.54-16.49 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธกลางวัน ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

2. วันพุธที่ 7 กันยายน 2565

 1. เวลา 12.40-13.35 น. เป็นราชาฤกษ์

 2. เวลา 15.50-16.45 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนและวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

3. วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565

 1. เวลา 05.14-06.09 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

 2. เวลา 07.59-08.54 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

4. วันพุธที่ 14 กันยายน 2565

 1. เวลา 08.25-09.20 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

 2. เวลา 12.08-13.05 น. เป็นราชาฤกษ์

 3. เวลา 15.17-16.12 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนและวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

5. วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565

 1. เวลา 06.23-07.18 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

 2. เวลา 11.44-12.39 น. เป็นราชาฤกษ์

 3. เวลา 14.53-15.48 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

6. วันพุธที่ 21 กันยายน 2565

 1. เวลา 06.20-07.15 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

 2. เวลา 11.34-12.29 น. เป็นราชาฤกษ์

 3. เวลา 14.43-15.38 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนและวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

7. วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565

 1. เวลา 06.45-07.40 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

 2. เวลา 09.30-10.25 น. เป็นเทวีฤกษ์

 3. เวลา 11.19-12.14 น. เป็นราชาฤกษ์

 4. เวลา 14.26-15.21 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

ฤกษ์มงคล

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2565 เดือนตุลาคม

1. วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565

 1. เวลา 10.23-11.28 น. เป็นราชาฤกษ์

 2. เวลา 13.32-14.27 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

 3. เวลา 15.22-16.17 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธกลางวัน ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

2. วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565

 1. เวลา 07.26-08.21 น. เป็นเทวีฤกษ์

 2. เวลา 10.11-11.06 น. เป็นราชาฤกษ์

 3. เวลา 12.26-13.21 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

 4. เวลา 15.16-16.11 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนและวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

3. วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565

 1. เวลา 09.24-10.18 น. เป็นราชาฤกษ์

 2. เวลา 12.32-13.27 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

 3. เวลา 14.17-15.12 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

4. วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565

 1. เวลา 09.16-10.11 น. เป็นราชาฤกษ์

 2. เวลา 12.27-13.22 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

5. วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565

 1. เวลา 08.24-09.15 น. เป็นราชาฤกษ์

 2. เวลา 11.33-12.26 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

 3. เวลา 13.23-14.18 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนและวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

6. วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565

 1. เวลา 11.12-12.05 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

 2. เวลา 12.56-13.51 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

 3. เวลา 15.09-16.04 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

7. วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565

 1. เวลา 05.59-06.54 น. เป็นเทวีฤกษ์

 2. เวลา 07.49-08.44 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

ฤกษ์มงคล

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2565 เดือนพฤศจิกายน

1. วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565

 1. เวลา 07.09-08.04 น. เป็นราชาฤกษ์

 2. เวลา 10.20-11.19 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

 3. เวลา 12.14-13.09 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนและวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

2. วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565

 1. เวลา 09.33-10.28 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

 2. เวลา 11.23-12.18 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

 3. เวลา 13.31-14.26 น. เป็นราชาฤกษ์

 4. เวลา 16.19-17.14 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

3. วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565

 1. เวลา 09.20-10.15 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

 2. เวลา 11.10-12.05 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

 3. เวลา 13.19-14.14 น. เป็นราชาฤกษ์

 4. เวลา 16.07-17.02 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

ฤกษ์มงคล

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2565 เดือนธันวาคม

1. วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565

 1. เวลา 08.19-09.14 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

 2. เวลา 10.09-11.04 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

 3. เวลา 12.19-13.14 น. เป็นราชาฤกษ์

 4. เวลา 15.06-16.01 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

2. วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565

 1. เวลา 05.19-06.14 น. เป็นราชาฤกษ์

 2. เวลา 08.19-09.10 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธกลางวัน ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

3. วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565

 1. เวลา 08.02-08.57 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

 2. เวลา 09.52-10.47 น. เป็นเทวีฤกษ์

 3. เวลา 11.12-12.07 น. เป็นราชาฤกษ์

 4. เวลา 14.00-14.56 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

4. วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565

 1. เวลา 07.14-08.09 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

 2. เวลา 09.04-09.59 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

 3. เวลา 11.12-12.07 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนและวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

#ฤกษดเดอนพฤษภาคม #เสรมดวง #ajanmayfanclub #ความเชอ #ฤกษออกรถ #ซนแสเกงๆ #ฤกษงามยามด #ฤกษมงคล #ฤกษด #ดวง #ดฤกษ #ฮวงจย #วนมงคล #วนดวนมงคล #กระเปาสตางคเรยกทรพย #อาจารยเมย #ฤกษยามด #เรยกทรพย #โมบายฮวงจย

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page