top of page

ฤกษ์ยามดี ฟ้าใหม่ปีฉลูปี 64 คิดค้าขายต้องวันไหน จะออกเรือนขึ้นบ้านใหม่เดินทางไกล ให้ปลอดภัยราบรื่นรุ

ฤกษ์ยามดี ฤกษ์ดี ค้าขาย ขึ้นบ้านใหม่ เดินทาง

ฟ้าใหม่ปีฉลูปี 64 ฤกษ์ยามดีคิดค้าขายต้องวันไหน จะออกเรือนขึ้นบ้านใหม่เดินทางไกล ให้ปลอดภัยราบรื่นรุ่งเรือง

ปีใหม่เวียนมาบรรจบอีกครั้ง การวางแผนที่ดี ชีวิตย่อมก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจ ตลอดทั้งปีจะได้ราบรื่น มีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต กล่าวถึงปี พ.ศ. 2564

ฉะนั้น จึงเป็น ปีฉลูดินทอง การกระทำใด ๆ อันเป็นมงคล ตั้งแต่ต้นปียาวไปจนถึงวันที่ 15 เมษายน 2564 วันพฤหัสบดี ถือเป็น วันธงชัย วันอาทิตย์ถือเป็น วันอธิบดี วันพุธเป็น วันอุบาทว์ วันอังคารเป็น วันโลกาวินาศ

จากนั้น เมื่อเข้าวันที่ 16 เมษายน 64 ถือว่าเป็นวันเถลิงศก คือ วันขึ้นปีใหม่ของไทย จะเปลี่ยนเป็น กาลโยคจุลศักราช 1383 เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 ไปถึง 31 ธันวาคม 2564 วันอาทิตย์เป็นวันแห่งชัยชนะ คือ วันธงชัย จะทำอะไรดี ๆ ให้นึกถึงวันอาทิตย์ไว้ก่อน ซึ่งที่ผ่านมา 1 มกราคม-15 เมษายน 2564 วันอาทิตย์เป็นวันอธิบดี เปลี่ยนกาลโยควันอาทิตย์มาเป็นวันธงชัย ถือว่ายังเป็นวันที่ดีอยู่ ฉะนั้น ไม่ว่าจะกระทำการอันเป็นมงคลในช่วงไหน ถ้าเป็นวันอาทิตย์ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีตลอดปี

วันธงชัย

เป็นวันที่เหมาะกับการเปิดร้าน เปิดกิจการ การขึ้นบ้านใหม่ การทำงานมงคล รวมไปถึงฤกษ์ของการแต่งงาน

วันอธิบดี

เป็นวันแห่งความเป็นใหญ่ มีความหมายถึง อำนาจ บารมี การเลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่ง การเปิดห้างร้าน กิจการ รวมถึงการตั้งโต๊ะทำงาน หรือเป็นช่วงเวลาแรกที่จะเข้าไปในสถานที่ทำงาน การเลือกวันอธิบดีก็จะเหมาะ ซึ่งหลังจากวันที่ 15 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนถึงสิ้นปี 2564 คือ วันอธิบดี คือ วันจันทร์

ส่วน วันเสาร์ เป็นวันอุบาทว์ และ วันพุธเป็นวันโลกาวินาศ ซึ่งมีความหมายที่ไม่ดี เป็นอัปมงคล เป็นวันที่มีเคราะห์ แต่จริง ๆ แล้วไม่ต้องกังวลเรื่องวัน ถ้าหลีกเลี่ยงเรื่องวันไม่ได้จริง ๆ ให้หลีกเลี่ยงเวลาที่ไม่ดี เช่น ต้องทำ วันเสาร์ ก็ไม่ใช่ว่าทั้งวันเป็นวันที่ไม่ดี แต่จะมีช่วง เวลา 14.30-18.00 น. และ เวลา 04.30-06.00 น. เท่านั้น ที่ควร หลีกเลี่ยงการทำสิ่งอันเป็นมงคลต่าง ๆ

อีกวันหนึ่ง คือ วันพุธ เวลา 15.00-16.30 น. และ เวลา 03.00-04.30 น. ซึ่งถือ เป็นช่วงเวลาที่อันตราย เป็นเวลาโลกาวินาศ ฉะนั้น ทั้งวันและเวลาที่เป็นโลกาวินาศ จึงควรหลีกเลี่ยง ซึ่งในวันที่เป็นวันอุบาทว์ และวันโลกาวินาศนั้นจะมีอยู่ 2 ช่วงเวลาที่ไม่ดี ช่วงละ 1.30 น. นั่นคือ ในวันเสาร์และวันพุธ เรายังหาช่วงเวลาที่ดีได้

ฤกษ์ยามดี

ส่วนวันธงชัย คือ วันอาทิตย์ ฤกษ์ที่ดีที่สุด คือ 06.00-07.30 น. และเวลา 18.00-19.30 น. ส่วนวันอธิบดี คือ วันจันทร์ ฤกษ์ที่ดี คือ 09.00-10.30 น. และเวลา 21.00-22.30 น.

อาจารย์เมย์ กล่าวว่า หากใครคิดจะบวช เราจะต้องไปดูฤกษ์ มหัทธโนฤกษ์ และฤกษ์บวชสมณะชีพราหมณ์ รวมไปถึงวัน เดือน ปีเกิดของผู้ที่จะบวช แล้วก็ตั้งฉายาให้ตรงกับชื่อ โดยหลีกเลี่ยง ตัวอักษรกาลกิณี แล้วตั้งโดยให้มีความหมายเป็นมงคล


ฤกษ์บวช

แม้จะมีความสำคัญแต่ในส่วนของฤกษ์สึกก็ต้องให้ความสำคัญไม่แพ้กัน เพราะฤกษ์บวชมีความหมายถึง การใช้ชีวิตใหม่ในร่มกาสาวพัสตร์ แต่จะต้องกลับมาใช้ชีวิตมนุษย์เหมือนเดิม ฉะนั้น ในช่วงการบวช เป็นการศึกษาพระธรรม คำสอน การเรียนรู้เพื่อปรับใจก่อนที่จะเป็นวัยรุ่น วัยทำงาน ก่อนที่จะใช้ชีวิตในสังคม ก่อนจะมาเป็นผู้นำครอบครัว ชายไทยก็จะนิยมบวชกัน

การบวช 1 เดือน หรือ 1 ปี หรือ 3 ปี

ก็จะช่วยขัดเกลา ชำระล้างจิตใจ บวชนานดีกว่าบวชสั้นไหม? ตรงนี้ถ้าบวชสั้นมากก็แน่นอนการบวชยาวกว่าก็ย่อมดีกว่า แต่การบวชเพื่อที่จะกลับมาสู่โลกภายนอก บางครั้ง ถ้าใจนิ่งพอ สามารถปรับใจได้ จากการเรียนรู้ นำพระธรรมคำสอนมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้ การบวช 1 เดือน ก็ไม่ได้แปลว่าใช้ไม่ได้ หรือแปลว่าไม่ดี เพราะอย่างน้อยก็ได้เรียนรู้พระธรรม ได้รู้จักการนั่งสมาธิ สวดมนต์ ได้เรียนรู้วิธีโดยการนำพระธรรมคำสอนมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

“ฉะนั้น เรื่องระยะเวลาในการบวชไม่ได้มีผล การมีจิตที่จะใฝ่รู้ แล้วปรับเอาพระธรรมคำสอนมาใช้ในชีวิตประจำวันตอนที่มาเป็นฆราวาสได้มากน้อยแค่ไหน ตรงนี้สำคัญกว่า”

ในส่วนของฤกษ์บวชที่ดี ให้ยึดวันธงชัย กับวันอธิบดีไว้ ถ้าจะดูแบบละเอียด ต้องมีฤกษ์ วัน เดือน ปีเกิดของผู้บวช เพื่อหาฤกษ์ที่ดีในการบวช และในการสึก ก็จะต้องการฤกษ์ที่ดีในการสึก โดยจะต้องสึกในฤกษ์ที่ช่วงเวลาที่ออกมาแล้วเจริญรุ่งเรือง

ในเรื่องของ การแต่งงาน อาจารย์เมย์ กล่าวว่า การเป็นคู่ชีวิตกัน ต้องดูด้วยว่าทั้งคู่ทำมาหากินอะไร ประกอบอาชีพอะไร เช่น คู่ชีวิตเป็นราชการก็อาจจะใช้ฤกษ์เป็นอธิบดีมากกว่าธงชัย เพื่อจะได้มียศมีตำแหน่งใหญ่โตขึ้น มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากขึ้น ถ้าเกิดว่าคู่เป็นพ่อค้าวานิช หรือทำงานเอกชน ซึ่งก็จะเหมาะกับฤกษ์ธงชัยมากกว่าที่จะเป็นฤกษ์อธิบดี เลือกวันเวลาที่ส่งเสริมให้ทั้งคู่มีความรักที่มั่นคง ยืนยาว หน้าที่การงานก้าวหน้า รุ่งเรือง

หลักในการครองเรือนง่าย ๆ คือ ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด คือ ถ้าคนเราทุกคนรู้ว่าตนเองมีหน้าที่อะไร เช่น หน้าที่ของการเป็นภรรยา หน้าที่ของการเป็นสามี หน้าที่ของการเป็นลูก หน้าที่ของการเป็นคนในแผ่นดิน หน้าที่ของประชากรในประเทศ หน้าที่ของคนในสังคม หน้าที่ของตัวเราที่อยู่ในหมู่บ้าน ถ้าทุกคนรู้หน้าที่ของตนเอง ทุกคนทำตามหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด แค่นี้สังคมก็จะดี เช่นเดียวกับการครองเรือน การแต่งงานก็ต้องรู้หน้าที่ของตนเอง ภรรยาก็รู้หน้าที่ของตนเอง สามีก็รู้หน้าที่ของตนเอง ลูกก็รู้จักหน้าที่ของตัวเอง

“ถ้าเราทำหน้าที่ของตัวเราตามสถานภาพ ตามตำแหน่งที่เราอยู่ให้ดีที่สุด การครองเรือนก็จะมีความสุข”

อาจารย์เมย์ กล่าวถึง การขึ้นบ้านใหม่ ว่า ปีฉลู เป็นปีที่เหมาะกับการมีบ้าน เพราะเป็นธาตุดิน และด้วยภาวะเศรษฐกิจซึ่งเกิดโรคโควิด-19 ระบาดส่งผลกระทบไปทั่วโลก ทำให้บ้านราคาถูกลง

ฤกษ์ยามดี ในเรื่องของการขึ้นบ้านใหม่ จะใช้ฤกษ์ที่แตกต่างกันตรงที่ว่า ถ้าเป็นฤกษ์ตอกเสาเข็ม เรียกว่า เปิดหน้าดินตอกเสาเข็ม หรือที่เรียกว่า เสาแรก เสาเอก จะใช้ฤกษ์ที่เป็นฤกษ์ธงชัย ส่วนฤกษ์เข้าบ้าน ถ้าเป็นบ้านขุนนาง ราชการ นิยมใช้ฤกษ์อธิบดี ถ้าเป็นบ้านค้าขาย ก็ให้ใช้ฤกษ์ธงชัย หรือใช้เวลาฤกษ์ของพ่อค้า เพื่อให้ค้าขายร่ำรวย เงินทองไหลมาเทมา

ฤกษ์ยามดี การอยู่บ้านให้มีความสุข อาจารย์เมย์ แนะนำว่า สามสิ่งที่ต้องมี คือ การให้อภัย พร้อมกับ ความเข้าใจ และที่สำคัญ คือ เวลา การอยู่บ้านอย่างมีความสุข เราต้องให้อภัยคนในบ้านเมื่อทำผิดพลาด เข้าใจคนในบ้าน เข้าใจบ้าน เข้าใจตัวเอง สุดท้าย คือ การให้เวลา มีเวลาให้บ้าน มีเวลาให้คนในครอบครัว

“3 สิ่งนี้ ถ้าเราปรับใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม การอยู่บ้านจะมีความสุข เป็นสุขอย่างแท้จริง โดยที่เราไม่ต้องไปแสวงหาความสุขที่ไหน ไม่ต้องไปขวนขวายหาที่อื่น บ้านจะเท่ากับความสุข บ้านจะเป็นกำลังใจ”

การที่เราทำในสิ่งที่ดี ๆ อะไรก็ตามในบ้าน เช่น อวยพร การสวดมนต์ พลังเสียงของการอวยพร การสวดมนต์ ซึ่งเป็นคลื่นเสียงแห่งความสุข ฉะนั้น ที่บ้านถ้ามีโอกาสให้อวยพรกัน แล้วก็สวดมนต์ หรือเปิดเสียงสวดมนต์ ก็จะทำให้บ้านมีความสุข ส่วนการดำเนินชีวิตในปีนี้ ต้องมีใจที่นิ่ง สงบ ทำใจให้มีความสุข แล้วจะผ่านพ้นปีฉลูไปได้อย่างมีความสุข รุ่งเรือง ราบรื่น ร่ำรวย ร่มเย็นกัน

นอกจากมีฤกษ์ที่ดีแล้ว ก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีและปรับชีวิตไปในทางที่ถูก ที่ควร

เพื่อชีวิตที่ดีตลอดปีและตลอดไป… เรื่องร้ายให้ลาไปกับปีเก่า ทิ้งเรื่องเศร้าเปิดรับทรัพย์ปีฉลู ทั้งเรื่องงานเรื่องเรียนให้รอบรู้ ให้ก้าวหน้าสู่จุดหมายดั่งใจปอง

.

.

ช่องทางติดต่ออาจารย์เมย์

► Line: http://nav.cx/8s68v2P หรือ @ajanmay.com(มี @นำหน้าด้วยนะคะ)

► Youtube: https://www.youtube.com/user/AjanMay หรือ @AjanMay.com – อาจารย์เมย์

► Website: https://ajanmayfanclub.com/

► โทร : 082-541-4669 คุณล๊อตเต้ เลขาอาจารย์เมย์ (ตั้งแต่ 9:00 – 20:00น. ทุกวัน )

►โมบายฮวงจุ้ย รุ่นเงินไหลมา คลิก ►กระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์ คลิก ►จี้นกคุ้มฮวงจุ้ย รุ่นแคล้วคลาด ชนะมาร: คลิก ►ออกแบบนามบัตรเรียกทรัพย์ คลิก ►ออกแบบโลโก้เสริมดวง คลิก ►ฮวงจุ้ยแก้ดวง https://bit.ly/2KR5sSi ►สัมมนาออนไลน์ https://goo.gl/6y2QBX ► lazada: https://goo.gl/i6akch ► Shopee: https://goo.gl/RSdNWf

#ของมงคลเสริมดวง #ของมงคลปี64 #วัตถุมงคลปี64 #วัตถุมงคลแก้ปีชง2564 #ปีชง2564 เสริมดวงความรัก ฮวงจุ้ยความรัก #เสริมดวงปี2564 #ฮวงจุ้ยปี2564 #ทิศดีปี2564 #2564ปีอะไรชง #โมบายมงคล #โมบายฮวงจุ้ย #กระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์ #กระเป๋าสตางค์ประจำวันเกิด #กระเป๋าสตางค์เสริมดวง #สีกระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์อาจารย์เมย์ #อาจารย์เมย์ฮวงจุ้ย #ซินแซฮวงจุ้ยดีๆ #ซินแสฮวงจุ้ยเก่งๆ #หมอดูฮวงจุ้ยเก่งๆ #ฮวงจุ้ยนามบัตร #ฮวงจุ้ยโลโก้ #โลโก้เสริมดวง #โลโก้เรียกทรัพย์ #ภาพมงคล #ภาพมงคลติดหลังโต๊ะทำงาน #ภาพมงคลแต่งบ้าน #ปี่เซียะเรียกทรัพย์ #ต่างหูปี่เซียะ #กำไลปี่เซียะ #ฮวงจุ้ยแก้ดวง #อาจารย์เมย์ #ซินแสฮวงจุ้ยแก้ดวง #ปี#ปีชง#ทิศดีทิศร้าย #ปี2564 #ซินแสฮวงจุ้ยเก่ง #ซินแสดี

#2564 #ฤกษด #คาขาย #วนธงชย #วนโลกาวนาศ #วนอธบด #วนอบาทว #อาจารยเมย #ฤกษยามด

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page