top of page

วัดจีนสวย ๆ เสริมมงคล เฮง ๆ รับตรุษจีน

วัดจีนสวย ๆ เสริมมงคล เฮง ๆ รับตรุษจีน

1. วัดมังกรกมลาวาส

วัดมังกรกมลาวาส (วัดมังกร) หรือ วัดเล่งเน่ยยี่ วัดจีนเก่าแก่ที่อยู่คู่กับคนไทยเชื้อสายจีนมายาวนาน ตั้งอยู่ในย่านใจกลางเยาวราช ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2414 มีสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์ตามฮวงจุ้ยของจีน เน้นการวางแปลนตามแบบวัดหลวง จัดว่าเป็นสถาปัตยกรรมจีนโบราณที่มีความสมบูรณ์มากแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้านในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น่าสนใจมากมาย เช่น พระโคตมพุทธเจ้า พระอมิตาภพุทธะ พระไภษัชยคุรุพุทธะ ไท้ส่วยเอี้ย ฮั่วท้อเซียงซือกง ไฉ่ซิงเอี้ย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว พระเมตไตรยโพธิสัตว์ แป๊ะกง-แป๊ะม่า และเทพเจ้าอื่น ๆ อีกมากกว่า 50 องค์

วัดมังกรกมลาวาส หรือวัดเล่งเน่ยยี่ ถือเป็น 1 ใน 3 ของวัดจีนที่เรียกว่า วัดมังกร เป็นที่ตั้งในตำแหน่งหัวมังกร โดยตำแหน่งท้องมังกรถูกวางไว้ที่วัดเล่งฮกยี่ (วัดจีนประชาสโมสร) จังหวัดฉะเชิงเทรา และตำแหน่งหางมังกรนั้นอยู่ที่วัดเล่งฮั่วยี่ (วัดมังกรบุปผาราม) จังหวัดจันทบุรี ในช่วงตรุษจีนหรือเทศกาลสำคัญ คนจีนนิยมไปไหว้ที่วัดแห่งนี้เพื่อความเป็นมงคลในการเริ่มต้นปี นอกจากนี้ วัดแห่งนี้ยังขึ้นชื่อเรื่องการไหว้ไท่ส่วยเอี๊ย เทพเจ้าแห่งดวงชะตา ขอพรแก้ปีชง ในแต่ละปีผู้คนหลั่งไหลมาทำบุญ ขอพร ทำพิธีแก้ชง เสริมมงคลกันที่นี่เป็นจำนวนมาก

ภาพจาก Vuthiwat A / Shutterstock.com

 1. ที่อยู่ : ถนนเจริญกรุง ซอยเจริญกรุง 19-21 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

 2. เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น.


2. วัดบําเพ็ญจีนพรต

วัดบำเพ็ญจีนพรต หรือ วัดย่งฮกยี่ ตั้งอยู่ในเยาวราช ซึ่งเป็นศูนย์กลางชุมชนชาวจีน และแหล่งการค้าสำคัญของชาวจีนตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน วัดนี้เป็นสังฆารามของคณะสงฆ์จีนนิกายที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในประเทศไทย เดิมเป็นวิหารพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ร้าง และได้รับการปฏิสังขรจากพระอาจารย์สกเห็ง เจ้าคณะใหญ่จีนนิกายรูปแรกในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2430 เป็นอาคารโครงสร้างไม้แบบจีน ผนังก่ออิฐฉาบปูน หลังคาจั่วมุงด้วยกระเบื้องดินเผากาบกล้วยแบบจีน สันหลังคาก่ออิฐปั้นปูน เป็นจั่วปั้นลมตามแบบสถาปัตยกรรมจีน ภายในพุทธวิหารประดิษฐานพระประธาน 3 องค์ คือ พระศากยมุนีพุทธเจ้า พระอมิตาภะพุทธเจ้า และพระไภษัชยะคุรุพุทธเจ้า นอกจากนี้ยังมีพระอรหันตร์อื่น ๆ เทพเจ้าจี้กง และเทพเจ้าอื่น ๆ ตามความเชื่อของชาวจีนด้วย

ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดบำเพ็ญจีนพรต 永福禪寺

 1. ที่อยู่ : 324 ซอย เยาวราช 8 แขวง สัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

 2. เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.


3. วัดทิพยวารีวิหาร

วัดทิพยวารีวิหาร หรือ วัดกัมโล่วยี่ เป็นวัดในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน สังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย นับว่าเป็นอีกหนึ่งวัดจีนที่มีความเก่าแก่ เพราะมีประวัติว่าถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยกรุงธนบุรี หรือราวปี พ.ศ. 2319 ในช่วงแรกของการสร้างวัด ชาวบ้านในชุมชนเรียกว่า วัดกัมโล่วยี่ โดยคำว่า กัมโล่ว แปลว่า น้ำทิพย์ ส่วนคำว่า ยี่ แปลว่า วัด เมื่อรวมความก็หมายถึง วัดน้ำทิพย์ เพราะภายในวัดมีบ่อน้ำมนต์โบราณที่ชาวบ้านเรียกว่า บ่อน้ำทิพย์ ที่มีตาน้ำและไม่เคยเหือดแห้งอยู่คู่กับวัดมาตั้งแต่แรกสร้างวัดนั่นเอง และภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานขององค์เทพสำคัญ ๆ มากมาย เช่น พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร หมออูโต๋ว องค์ไท้อิม เทพปรองดองหรือเทพแห่งความรัก เทพขุนพลเอี่ยยิ่ม และเทพฮั้วกวงไต่ตี่ (เทพ 3 ตา) ส่วนด้านซ้ายของวัดจะเป็นศาลเทพมังกรเขียวที่ผู้คนนิยมมากราบไหว้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนและวันสำคัญต่าง ๆ ด้วย

ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดทิพยวารีวิหาร-กัมโล่วยี่ / 敕賜甘露禪寺

 1. ที่อยู่ : 119 ซอยทิพย์วารี แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

 2. เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-17.00 น.


4. ศาลเจ้าพ่อเสือ

ศาลเจ้าจีนแต้จิ๋วที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของกรุงเทพฯ โดยชาวจีนจะเรียกกันว่า ตั่วเหล่าเอี๊ย เป็นสถานที่ประดิษฐานของเอี่ยนเทียนส่งเต่ รูปเจ้าพ่อเสือ รูปเจ้าพ่อกวนอู และรูปเจ้าแม่ทับทิม ชาวไทยเชื้อสายจีนจะนิยมไปกราบไหว้ขอพรเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล หรือสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาให้เทพเจ้าปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายตลอดปีตลอดไป รวมถึงการขอพรในเรื่องหน้าที่การงานให้ประสบความสำเร็จ มีความก้าวหน้า เสริมอำนาจบารมี และให้บังเกิดความร่ำรวยเงินทองด้วย

ภาพจาก JOYFULLIFE / Shutterstock.com

 1. ที่อยู่ : ถนนตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

 2. เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-17.00 น.


5. วัดโพธิ์แมนคุณาราม

เป็นวัดในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน สังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย ด้านในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย เช่น พระพุทธวัชรโพธิคุณ พระศรีอาริยเมตไตรย พระเวทโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ และสรีระของพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้งมหาเถระ) เป็นต้น นอกจากนี้วัดแห่งนี้ยังมีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะไทย-จีน-ทิเบตไว้ด้วยกันได้อย่างสวยงามและลงตัวด้วย

 1. ที่อยู่ : 323 ถนนสาธุประดิษฐ์ ซอย19 (ซอยวัดโพธิ์แมน) แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

 2. เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น.

6. วัดจีจินเกาะ

สมาคมเผยแผ่คุณธรรมเต็กก่า จีจินเกาะ หรือ วัดจีจินเกาะ เป็นวัดจีนเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในระดับชาติ ภายในมีศาลาทรงจีนหลายหลัง ลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นแบบจีนประยุกต์ร่วมสมัย การจัดวางตำแหน่งสิ่งปลูกสร้างเป็นไปตามหลักฮวงจุ้ย สิ่งที่โดดเด่นที่สุดในศาสนสถานแห่งนี้ คือ พระมหาธาตุเจดีย์พระจอมชาตรีไทยจีนเฉลิม เป็นพระมหาเจดีย์แบบจีนที่สูงเด่นเป็นสง่า 8 ชั้น หนึ่งในสัญลักษณ์ที่สำคัญของวัด

ภาพจาก David Esser / Shutterstock.com

 1. ที่อยู่ : 247/1 ซอยวัดทองนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา 17 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

 2. เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น.

 3. เฟซบุ๊ก : Cheechinkhor


7. วัดโฝวกวงซัน

วัดโฝวกวงซัน หรือสถาบันพุทธศาสนา เถรวาท-มหายาน โฝวกวงซัน เป็นวัดวัดพุทธศาสนานิกายมหายาน และเป็นวัดสาขาที่มาจากวัดโฝวกวงซัน เมืองเกาสง เกาะไต้หวัน สร้างตามสถาปัตยกรรมแบบไต้หวันผสมผสานจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาให้แพร่หลาย ด้านในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของรูปหล่อพระพุทธเจ้า 3 องค์เป็นพระประธาน และด้านนอกมีอาคารและสิ่งสำคัญ เช่น พระวิหารพระอวโลกิเตศวร พระสิริมงคลอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ หรือพระแม่กวนอิมสีทององค์ใหญ่ เจดีย์พุทธรังษี หอพระไตรปิฎก และห้องเรียนพระพุทธศาสนา เป็นต้น ถือเป็นทั้งวัด สถานปฏิบัติธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมาก ๆ เหมือนเดินเข้าไปในพระราชวังจีนเลย

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Maymei Maythinee

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Maymei Maythinee

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Maymei Maythinee

 1. ที่อยู่ : 55 ถนนคู้บอน แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ

 2. เวลาเปิด-ปิด : ทุกวันอังคาร-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.

 3. เฟซบุ๊ก : Fo Guang Shan Bangkok


ต่างจังหวัด

8. ศาลเจ้าเสียนหลอไต้เทียนกง จังหวัดสมุทรปราการ

ศาลเจ้ามูลนิธิธรรมกตัญญู (เสียนหลอไต้เทียนกง) หรือที่หลายคนเรียกกันว่า ศาลเจ้าเสียนหลอไต้เทียนกง เป็นศาลเจ้าที่สวยงาม ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมจีนบนเนื้อที่ถึง 26.5 ไร่ โดยมีต้นแบบจากศาลเจ้าของมูลนิธิหนานคุณเซินไต้เทียนฟู่ที่ไต้หวัน และเป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าขุนศึกศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวไต้หวัน 5 องค์ (โหวงหวังเอี้ย) หรือ เทพเจ้าแห่ง 5 ตระกูล ได้แก่ เทพเจ้าตระกูลหลี่ เทพเจ้าตระกูลฉือ เทพเจ้าตระกูลอู่ เทพเจ้าตระกูลจู และเทพเจ้าตระกูลฟ่าน เรียกรวมกันว่า อู๋ฟุ่เซียนส้วย ตามตำนานกล่าวว่าเป็นยอดขุนพลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ศาลเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าองค์อื่น ๆ ภายในศาลเจ้าประดับตกแต่งในสีมงคลแดง-ทองสุดอลังการ มีสัตว์มงคลหงส์และมังกร รวมถึงตัวละครในนิทานพื้นบ้านจีนกระจายอยู่ทั่วหลังคา ชายคาแต่งไม้แกะสลักลงรักปิดทอง ด้านหน้ามีสิงโตคู่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แกะสลักจากหินหยกเขียว นำเข้าจากประเทศจีนได้รับการปลุกเสกคาถาศักดิ์สิทธิ์จากนักพรตในลัทธิเต๋าที่เชื่อกันว่า สิงโตคู่ช่วยกำจัดสิ่งชั่วร้ายภูตผีปีศาจและอาถรรพ์ทั้งปวงได้

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Maymei Maythinee

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Maymei Maythinee

 1. ที่อยู่ : 5 ซอยมูลนิธิธรรมกตัญญู ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

 2. เวลาเปิด-ปิด : ทุกวันอังคาร-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.


9. วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ จังหวัดนนทบุรี

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ วัดเล่งเน่ยยี่ 2 เดิมทีเป็นโรงเจขนาดเล็ก ต่อมาได้มีการก่อตั้งและพัฒนาพื้นที่ส่วนนี้ให้เป็นวัดที่สมบูรณ์ เพื่อสร้างเป็นวัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2539 ภายในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเจ้าต่าง ๆ มากมาย เช่น พระพุทธเจ้าสามพระองค์ และพระกวนอิมโพธิสัตว์ และยังมีโรงเรียนสอนศาสนาด้วย นอกจากนี้ยังโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรม ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากพระราชวังสำคัญในเมืองปักกิ่ง ประเทศจีน จึงทำให้อาคารต่าง ๆ งดงามยิ่งใหญ่โอ่อ่า มีการตกแต่งที่สวยงาม บรรยากาศคล้ายกับเมืองโบราณในจีน

ภาพจาก Sunisa Kanphian / Shutterstock.com

 1. ที่อยู่ : หมู่ 4 ถนนเทศบาล 9 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

 2. เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.


10. วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม (ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ) จังหวัดชลบุรี

หรือในชื่อที่คนทั่วไปนิยมเรียกกันว่า ศาลเจ้านาจา เป็นศาลเจ้าจีนที่คนไทยเชื้อสายจีนให้ความเคารพและศรัทธาอย่างมาก ตั้งอยู่ริมเส้นทางเลียบชายทะเลจากอ่างศิลาไปเขาสามมุข เป็นสถาปัตยกรรมจีน 4 ชั้น ในเนื้อที่ 13 ไร่ ประกอบด้วยอาคารหลัก 3 หลัง หอฟ้าดิน 1 หลัง โดยความโดดเด่นด้านศิลปวัตถุที่สำคัญคือ การประดับประดาตามความเชื่อของชาวจีน เช่น รูปปั้นมังกรที่มีมากถึง 2,840 ตัว กระถางธูปศักดิ์สิทธิ์ เสาฟ้าดิน นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่มีองค์ไท้ส่วยเอี้ย (ดาวเทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีเกิดของมวลมนุษย์) ครบ 60 องค์ เพื่อให้ผู้มาเยือนได้ขอพรได้ตรงตามปีเกิด นอกจากนี้เมื่อเดินขึ้นไปชั้นบนสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ชายทะเลบางแสนได้สวยงามอีกด้วย

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Maymei Maythinee

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Maymei Maythinee

 1. ที่อยู่ : 1/13 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3134 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

 2. เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.


11. อเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน) จังหวัดชลบุรี

ศิลปสถานเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและจีนที่ยิ่งใหญ่ โดย นายสง่า กุลกอบเกียรติ พร้อมด้วยคณะและญาติมิตร ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เมื่อปี พ.ศ. 2530 โดยมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมชั้นสูงของจีน ตัวอาคารใหญ่มีรูปทรงเป็นแบบวิหารจีนสูง 3 ชั้น มีกลุ่มศาลาเก๋งบริวาร โดยรอบและหลังคาได้ถูกตกแต่งด้วยประติมากรรมอันวิจิตร

ภายในวิหารได้รวบรวมเอาศิลปกรรมชั้นสูง ทั้งโบราณวัตถุและงานศิลปกรรมร่วมสมัยของจีนไว้เป็นจำนวนมาก ที่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยกระทรวงวัฒนธรรม มอบให้เป็นสมบัติของอเนกกุศลศาลาแห่งนี้ อาทิ หุ่นทหารดินเผาและรถม้าสำริดจากสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ ภาพเขียนที่งดงามของจีน รวมถึงภาคเอกชนต่าง ๆ ของจีน ไต้หวัน ฮ่องกงและไทย ซึ่งในปัจจุบันได้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก

ภาพจาก Toca Marine / Shutterstock.com

 1. ที่อยู่ : ซอยวิหารเซียน-วัดญาณสังวราราม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

 2. เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.


12. วัดจีนประชาสโมสร จังหวัดฉะเชิงเทรา

วัดจีนประชาสโมสร หรือ วัดเล่งฮกยี่ เป็นวัดจีนเก่าแก่วัดหนึ่งแห่งศาสนาพุทธนิกายมหายาน และเป็นอารามที่ขยายมาจากวัดมังกรกมลาวาสในกรุงเทพฯ เปรียบวัดแห่งนี้เป็นดั่งท้องมังกร ซึ่งเชื่อกันว่าจะส่งผลให้ผู้มาขอพรจะพบกับความอุดมสมบูรณ์ทั้งพืชพรรณธัญญาหาร และนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ตนเองและครอบครัว ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ได้แก่ ท้าวจัตุโลกบาลขนาดใหญ่ 4 องค์ พระประธาน 3 องค์ และองค์ 18 อรหันต์ รูปหล่อเทพเจ้าแห่งโชคลาภ (ไฉ่เซ่งเอี้ย) และยังมีเทพเจ้าอีกหลายองค์ ตามคติจีน นอกจากนี้ยังมีวิหารศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ เช่น วิหารบูรพาจารย์ วิหารเจ้าแม่กวนอิม วิหารตี่จั๊งอ๊วง สระนทีสวรรค์และพญามังกร เป็นต้น

ภาพจาก YuenSiuTien / Shutterstock.com

 1. ที่อยู่ : 291 ถนนตลาดบ้านใหม่ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

 2. เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.


13. วัดมังกรบุปผาราม จังหวัดจันทบุรี

วัดมังกรบุปผาราม หรือ วัดเล่งฮั่วยี่ เป็นวัดในพระพุทธศาสนาลัทธิมหายานฝ่ายจีนนิกาย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2520 ถือเป็นสาขาของวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) ที่กรุงเทพฯ โดยวัดแห่งนี้คือตำแหน่งหางมังกร นั่นเอง มีความโดดเด่นที่สำคัญคือ สถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างพุทธศิลป์ไทย-จีนอันทรงคุณค่า ด้านหน้าวัดเป็นวิหารท้าวจตุโลกบาล ประดิษฐานพระศรีอาริยเมตไตรยโพธิสัตว์และท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ในขณะที่ด้านในวัดมีอุโบสถทรงจีนหลังคาซ้อน 3 ชั้น ประดิษฐานพระพุทธปฏิมาประธาน 3 พระองค์ นอกจากนี้ก็ยัง มีศาลาพระอุโบสถที่ตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสก เป็นลวดลายต่าง ๆ อย่างงดงาม นับเป็นวัดจีนขนาดใหญ่ในจังหวัดจันทบุรี เป็นที่เคารพศรัทธาของนักแสวงบุญ พุทธศาสนิกชน ชาวไทยเชื้อสายจีน จึงมีผู้คนนิยมแวะมากราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ขอพรให้เกิดโชคลาภ สะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา และแก้ปีชง

 1. ที่อยู่ : ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

 2. เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-17.00 น.


14. ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

เดิมเรียกว่า ศาลเทพารักษ์หลักเมือง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดสุพรรณบุรีและประชาชนทั่วไปมาตั้งแต่โบราณกาล โดยมีความเชื่อว่า หากได้มากราบไหว้จะมีโชคลาภ ร่ำรวยเงินทอง ประสบความสำเร็จ และมีความสุขในชีวิต ทั้งนี้ ในอดีตศาลเจ้าแห่งนี้เป็นเพียงศาลไม้ทรงไทย มีเทวรูปพระอิศวรและพระนารายณ์สวมหมวกเติ๊ก (หมวกทรงกระบอก) สลักด้วยหินสีเขียว ปัจจุบันได้สร้างศาลเป็นรูปวิหารและเก๋งจีน และเป็นที่ประดิษฐานของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร หรือที่เรียกกันว่า พระนารายณ์สี่กร ทั้งนี้ บริเวณใกล้เคียงกันยังมีที่เที่ยวสำคัญที่เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวอย่าง อุทยานมังกรสวรรค์ หมู่บ้านมังกรสววรค์ และพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร เป็นต้น

ภาพจาก Sakcared / Shutterstock.com

 1. ที่อยู่ : 28 ถนนหลวงหาญ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

 2. เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น.


15. วิหารพระโพธิสัตว์กวนอิม มูลนิธิกวงอิมสุนทรธรรม จังหวัดกาญจนบุรี

สถานที่ประดิษฐานรูปปั้นขนาดใหญ่ของพระโพธิสัตว์กวนอิม สามารถมองเห็นได้อย่างโดดเด่นเพราะตั้งอยู่ริมแม่น้ำแควใหญ่ ใกล้กับสะพานข้ามแม่น้ำแคว โดยองค์กวนอิมนี้มีความสูงมากถึง 18 เมตร แกะสลักด้วยหินหยกขาวจากประเทศจีน ยืนบนฐาน 8 เหลี่ยมสง่างาม นอกจากนี้วิหารพระโพธิสัตว์กวนอิมยังมีสถาปัตยกรรมแบบจีนที่สวยงาม ขนาดใหญ่โอ่อ่า ด้านในประดิษฐานเทพเจ้าสำคัญมากมาย

ภาพจาก Kritsaroot Udkwae / Shutterstock.com

 1. ที่ตั้ง : ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

 2. เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.


นี่คือบางส่วนของวัดจีนและศาลเจ้าสวย ๆ ที่เรานำมาฝาก มีทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดที่ไม่ไกลเท่าไรนัก ในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ใกล้จะถึงนี้ ลองวางแผนไปเที่ยวกราบไหว้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลในปีใหม่จีนนี้กันนะ

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก วัดมังกรกมลาวาส 龍蓮寺, เฟซบุ๊ก วัดบำเพ็ญจีนพรต 永福禪寺, เฟซบุ๊ก วัดทิพยวารีวิหาร-กัมโล่วยี่ / 敕賜甘露禪寺, เฟซบุ๊ก ศาลเจ้าพ่อเสือเสาชิงช้า – official, เฟซบุ๊ก วัดโพธิ์แมนคุณาราม | Bhoman Khunaram Temple, เฟซบุ๊ก Cheechinkhor, เฟซบุ๊ก Fo Guang Shan Bangkok, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), เฟซบุ๊ก วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ 敕賜普頌皇恩寺, เว็บไซต์ ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ, เฟซบุ๊ก Viharnra Sien อเนกกุศลศาลา – วิหารเซียน, เฟซบุ๊ก วัดจีนประชาสโมสร-เล่งฮกยี่ จังหวัดฉะเชิงเทรา, เฟซบุ๊ก วัดมังกรบุปผาราม 龍華禪寺, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), เฟซบุ๊ก มูลนิธิกวงอิมสุนทรธรรม-จ.กาญจนบุรี


ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page