top of page

วัดราชบูรณะ อาจารย์เมย์ พาชมภาพมรดกโลก สุดทึ่ง สมัยอยุธยาตอนต้น

อัปเดตเมื่อ 4 ต.ค.


วัดราชบูรณะ
วัดราชบูรณะ

วัดราชบูรณะ อาจารย์เมย์ พาชมมรดกโลก สุดทึ่ง สมัยอยุธยาตอนต้น


วัดราชบูรณะ ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของวัดมหาธาตุ มีฐานะเป็นพระอารามหลวงในสมัยอยุธยาภายในวัดประกอบด้วยองค์ปรางค์ประธาน ซึ่งล้อมรอบด้วย ระเบียงคต มีพระวิหารตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ส่วนพระอุโบสถตั้งอยู่ทางด้านหลังของวัดทางทิศตะวันตกในแนวประธานเดียวกันวัดราชบูรณะโด่งดังมากในเรื่องการขุดพบเครื่องทองมากมายในกรุพระปรางค์ใหญ่และประชาชนยังสามารถลงไปชมภาพจิตรกรรมฝาฝนังสมัยอยุธยาตอนต้น วัดราชบูรณะ จึงเป็น ที่เที่ยวอยุธยานักท่องเที่ยวนิยมเข้าเยี่ยมชมอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ

วัดราชบูรณะ
วัดราชบูรณะ
วัดราชบูรณะ
วัดราชบูรณะ
วัดราชบูรณะ
วัดราชบูรณะประวัติวัดราชบูรณะ

วัดราชบูรณะ ปรากฏอยู่ในพระราชพงศาวดารว่า สร้างขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒หรือ เจ้าสามพระยา ในปี พ.ศ. ๑๙๖๗ คือภายหลังจากสมเด็จพระนครินทราธิราชาสวรรคตพระราชโอรสองค์ใหญ่สองพระองค์ คือเจ้าอ้ายพระยา ทรงครองเมืองสุพรรณบุรีและเจ้ายี่พระยาทรงครองเมืองสรรค์บุรี สองพระองค์เสด็จลงมาชิงพระราชสมบัติกันเองต่างทรงช้างเคลื่อนผลมาปะทะกัน ทรงพระแสงของ้าวต้องพระศอขาดพร้อมกันเจ้าสามพระยาทรงเป็นโอรสองค์ที่สาม เสด็จลงมาจากชัยนาทมาถึงภายหลัง จึงได้เสวยราชสมบัติ ทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ เมื่อเจ้าสามพระยาทรงขึ้นครองราชย์แล้ว จึงจัดการถวายเพลิงพระศพ พระเชษฐาธิราชทั้งสองพระองค์พร้อมกัน สถานที่ที่ถวายพระเพลิงนั้น ก็ทรงอุทิศสร้างพระปรางค์และพระวิหารมีนามว่า เจดีย์เจ้าอ้ายพระยาเจ้ายี่พระยา

วัดราชบูรณะ
วัดราชบูรณะ


โบราณสถานที่น่าสนใจในวัดราชบูรณะ

ปรางค์ประธาน

ปรางค์ประธาน มีขนาดสูงใหญ่ ก่อด้วยศิลาแลงบนฐานสี่เหลี่ยมซึ่งมีเจดีย์อยู่ทั้งสี่ทิศ มีบันไดขึ้นสู่องค์ปรางค์ทางทิศตะวันออกถือเป็นปรางค์แบบไทยที่นิยมทำฐานสูง ต่างจากปรางค์แบบขอมที่มักมีฐานเตี้ย นอกจากนี้หน้าปรางค์เป็นมุขใหญ่ยืนออกมาเป็นห้องคูหา ส่วนยอดเรียวแหลมสูง คล้ายฝักข้าวโพด ยอดมีฝักเพกาในขณะที่ขอมไม่มี

วัดราชบูรณะ
วัดราชบูรณะ

กรุมหาสมบัติภายในพระปรางค์ประธาน

จะมี 2 ตอน คือตอนที่เป็นเรือนธาตุ และตอนกลางองค์พระปรางค์กรุชั้นบนสูงจากระดับพื้นดินประมาณ 5 เมตร มีลักษณะเป็นกรุสี่เหสี่ยมจัตุรัสขนาดกว้างด้านละ 4 เมตร มีภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาตอนต้น มีภาพเทพชุมนุมลอยอยู่บางองค์มีดอกไม้เป็นก้านชูออกไปข้างหน้า ลวดลายเครื่องประดับต่างๆมีลักษณะแบบศิลปะ สุโขทัย และมีรูปกษัตริย์ หรือนักรบจีนองค์หนึ่งสวมชุดเขียวองค์หนึ่งสวมชุดขาว และอีกองค์สวมชุดแดง ภาพแสดงเป็นเรื่องราว กรุชั้นล่างอยู่สูงจากพื้นดินประมาณ 2.20 เมตร มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ1.20 เมตร สูง 2.65 เมตรฝาผนังกรุชั้นล่างเจาะลึกเข้าไปเป็นช่องคูหาทั้ง 4 ด้าน เพดานเขียนลายดาวตรงกลางล้อมรอบด้วยลายและเขียนกรอบด้วยเส้นลวดเขียนเป็นลายเส้นดอกไม้สีแดงปิดทองเป็นวงกลมๆ ผนังเหนือซุ้มคูหาแบ่งเป็น 4 ชั้นชั้นบนเขียนรูปพระพุทธรูปสลับกับสาวก ผนังซัมคูหา สันนิษฐานว่า เขียนภาพชาดกในพระพุทธศาสนานับได้ 60 ชาติ มีภาพพระโพธิสัตว์ในชาดกต่างๆนั้น มีภาพที่พอเห็นชัดคือภาพโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็น นก กวาง ช้าง กาเผือก คนขี่ม้า นกเขา สุนัข และหงส์นอกนั้นเลือนลางภายในห้องกรุชั้นนี้ เคยเป็นสถานที่เก็บสมบัติและของมีค่าไว้มากมาย อาทิ เช่น พระแสงขันธ์มงกุฎ และมงกุฏราชินี เสื้อทองคำ และพระพุทธรูปต่างๆ พระแก้ว พระทองคำ พระนาก เป็นต้นซึ่งในปี พ.ศ.2499 ขณะที่กรมศิลปากรดำเนินการขุดแต่งภายในวัดมหาธาตุ คนร้ายได้ลักลอบขุดกรุในองค์ปรางค์ประธานวัดราชบูรณะได้ของมีค่าจำนวนมาก กรมศิลปากรจึงดำเนินการขุดกรุในองค์ปรางค์ประธานอีกครั้ง พบเครื่องราชูโภคซึ่งทำด้วยทองคำ พระพิมพ์ส่วนหนึ่งนั้นกรมศิลปากรได้เปิดให้ประชาชนเช่าไปบูชา เพื่อนำเงินส่วนหนึ่งมาสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา และนำสิ่งของที่ได้จากกรุมาเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้

วัดราชบูรณะ
วัดราชบูรณะ


วิหารหลวง

โบราณสถานที่น่าสนอีกจุดหนึ่ง ตั้งอยู่ทั้งด้านหน้าทางเข้าวัด คือ วิหารหลวง เป็นทรงสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ก่อด้วยอิฐ โดยหลังคาได้พังหมดแล้ว ยังคงมีซากเสาที่ยังคงหลงเหลือ รวมถึงฐานชุกชีของพระพุทธรูป เมื่อมองจากข้างนอกจะเห็นพระปรางค์อยู่ในกรอบประตูพอดี และเห็นเจดีย์บางองค์อยู่ในกรอบหน้าต่าง ซึ่งหากเราเที่ยวตามโบราณสถานบ่อยๆ จะสังเกตุว่าส่วนใหญ่มักจะสร้างประตู และหน้าต่าง ให้ตรงกับกับวิหารหรือโบสถ์ การสร้างวัดราชบูรณะจะเป็นที่นิยมสร้างในสมัยอยุธยาตอนต้น คือ มีพระวิหารอยู่ด้านหน้า ถัดไปคือปรางค์ประธาน และอุโบสถอยู่ด้านหลัง

วัดราชบูรณะ
วัดราชบูรณะ
วัดราชบูรณะ
วัดราชบูรณะ
วัดราชบูรณะ
วัดราชบูรณะ
วัดราชบูรณะ
วัดราชบูรณะ
วัดราชบูรณะ
วัดราชบูรณะ
วัดราชบูรณะ
วัดราชบูรณะ
วัดราชบูรณะ
วัดราชบูรณะ
วัดราชบูรณะ
วัดราชบูรณะ
วัดราชบูรณะ
วัดราชบูรณะ
วัดราชบูรณะ
วัดราชบูรณะ
วัดราชบูรณะ
วัดราชบูรณะ
วัดราชบูรณะ
วัดราชบูรณะ
วัดราชบูรณะ
วัดราชบูรณะ
วัดราชบูรณะ
วัดราชบูรณะ

วัดราชบูรณะ อยุธยา

ที่อยู่ : ซอย ชีกุน ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เปิดให้เข้าชม : ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00–16.30 น. ค่าเข้าชม ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท

Google map : https://goo.gl/maps/a4v9fj4vezRguchS6

ดู 10 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page