top of page

วิธีกราบแม่ย่านางรถ อย่างถูกต้อง!

วิธีกราบแม่ย่านางรถ อย่างถูกต้อง!

กระแสกราบรถมาแรงมาก หลายคนเลยมาถามอาจารย์ว่าแล้วจริงๆเราต้องกราบรถหรือเปล่า เป็นเรื่องฮาๆ หรือว่าเรื่องจริงกันแน่

วิธีกราบแม่ย่านางรถ

วิธีกราบแม่ย่านางรถ

ตอบกันตรงๆแบบนี้แล้วกันค่ะ ตัวรถ..ไม่ได้เป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ หรือผู้มีพระคุณของเรา ก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องกราบ

แต่ถ้าพูดถึงแม่ย่านาง หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวดาที่เราอัญเชิญท่านมาช่วยเมตตาคุ้มครองการเดินทางของเราให้รอดปลอดภัย คล้ายๆกับการที่เราอัญเชิญเทวดา เจ้าที่ มาสิงสถิตประจำบ้าน ที่อยู่อาศัยของเรา

แบบนี้ก็ควรกราบแม่ย่านาง ( ไม่ใช่กราบรถ ) เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งนะค้า

โดยเลือกวันขึ้นปีใหม่ หรือวันเกิดเรา หรือวันพระก็ได้ค่ะเอาที่สบายใจ

แล้วถ้ารถเรายังไม่เคยมีแม่ย่านาง หรือมีแล้วไม่รู้จะทำอย่างไรดี วันนี้อาจารย์เมย์เอาเคล็ดลับมาฝากกันจ้า

วิธีกราบแม่ย่านางรถ
วิธีกราบแม่ย่านางรถ

** 4 วิธีการอัญเชิญและกราบแม่ย่านางอย่างถูกต้อง **

(1.) เตรียม ธูป 16 ดอก เลือกแบบที่ควันน้อยๆๆนะคะ ไม่งั้นจะสำลักควันซ่ะก่อนสวดจบ

ขั้นตอนนี้..อาจจะเตรียมของไหว้บวงสรวง หรือมีแค่พวงมาลัยพวงเดียวก็ใช้ได้ค่ะ ตามจิตศรัทธา สำคัญที่สุดคือจิตที่นิ่ง มีสมาธิ จะสื่อพลังได้ดีที่สุด

** กรณีต้องการบวงสรวง **

ให้ตั้งโต๊ะวางของ หน้ารถ เวลาไหว้ หันหน้าเข้าหารถเตรียม 1. ผลไม้ 3 หรือ 5 อย่าง

2. หมากพลู 1 ชุด

3. พวงมาลัยที่แขวนหน้ารถ 1 พวง

4. น้ำเปล่า 1 แก้ว

5. ขนมมงคล 3 หรือ 5 อย่าง

6. อาหารคาวหวาน 1 อย่าง

7. ข้าว 1 ถ้วยหรือ 1 จาน

(2.) สวดอัญเชิญเทวดา ยาวนิดนึง แต่ทำแล้วดี

สะมันตา จักกะวาเฬสุ อัต๎ราคัจฉันตุเทวะตา สัทธัมมัง มุนิราชัสสะ สุณันตุ สัคคะโมกขะทังฯ

สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต

ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ

ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา

ขอเชิญเหล่าเทพเจ้าซึ่ง สถิตย์อยู่ในสวรรค์ชั้นกามภพก็ดี รูปภพก็ดี

และภุมมเทวดา ซึ่งสถิตย์อยู่ในวิมานหรือยอดเขาและหุบผา ในอากาศก็ดี

ในเกาะก็ดี ในแว่นแคว้นก็ดี ในบ้านก็ดี ในต้นพฤกษาและป่าชัฏก็ดี ในเรือนก็ดี ในที่ไร่นาก็ดี

เทพยดาทั้งหลาย ซึ่งสถิตย์ตามภาคพื้นดิน รวมทั้งยักษ์ คนธรรพ์และพยานาคซึ่งสถิตย์อยู่ในน้ำ บนบก และที่อันไม่ราบเรียบ ก็ดี ได้โปรดมารวมกัน ณ สถานที่แห่งนี้ ณ บัดนี้ด้วยเถิด

ด้วยบุญบารมีที่ข้าพเจ้าได้สร้างมา ตั้งแต่อดีตชาติ ปัจจุบันและอนาคตกาล ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวดาทั้งหลาย ได้โปรดเมตตาปกป้องข้าพเจ้า ให้เดินทางปลอดภัย คลาดแคล้วจากภัยอันตรายใดๆทั้งปวง เพื่อให้มีชีวิตอยู่สร้างคุณความดี เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติต่อไปด้วยเถิด ..สาธุ

(3.) นำรถที่เพิ่งออกใหม่ หรือรถมือสองที่ซื้อมาใหม่นี้ นำไปให้พ่อแม่ ผู้มีพระคุณ หรือพระ เจิมเพื่อเป็นสิริมงคล

(4.) ช่วง 3 เดือนแรก ก่อนขับรถจากบ้านทุกครั้ง ให้สวดคาถาป้องกันภัย และเรียกเงินล้าน ( เมื่อสวดคล่องจะใช้เวลาแค่ 1 นาทีเท่านั้น )

** คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร**

(พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต)

ปัญจะมาเร ชิโนนาโถ ปัตโต สัมโพธิ มุตตะมัง

จะตุสัจจัง ปะกาเสติ ธัมมะจักกัง ปะวัตตะยิ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม ชะยะมังคะลัง ฯ

ป้องกันอันตรายทั้งปวง ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก

คาถาเมตตามหานิยม

** คาถาเมตตามหานิยม **

(สมเด็จพุฒาจารย์โต)

เมตตา คุณณัง อะระหัง เมตตา

** คาถาเงินล้าน **

( คาถาของพระราชพรหมยาน หรือ ฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง )

(ตั้ง นะโม ๓ จบ )

นาสังสิโม

พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ (คาถาปัดอุปสรรค)

พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม (คาถาเงินแสน )

มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันต ุเม (คาถาลาภไม่ขาดสาย)

มิเตภาหุหะติ (คาถาเงินล้าน)

พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา

วิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม (คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า)

สัมปะติจฉามิ (คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น)

เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ

เพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับรถแล้ว สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือการขับรถโดยไม่ประมาท มีสติสัมปะชัญญะอยู่เสมอ เมื่อเกิดหตุการณ์อะไร สติเป็นเรื่องสำคัญมากๆที่ทำให้เราคลาดแคล้วปลอดภัย และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

อาจารย์เมย์ และทีมงาน AjanMay.com ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุข ปลอดภัยราบลื่นทุกการเดินทางค่ะ

#เสรมดวง #ajanmayfanclub #ความเชอ #ซนแสเกงๆ #แมยานางรถ #ดวง #ขอพร #ฮวงจย #วธกราบแมยานางรถ #อาจารยเมย #เรยกทรพย

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page