top of page

วิธีการตั้งจิตอธิษฐานขออโหสิกรรม

วิธีการตั้งจิตอธิษฐานขออโหสิกรรม

ใครที่ชีวิตกำลังมีปัญหา มีอุปสรรค ด้านการงาน การเงิน สุขภาพหรือความรัก รีบทำด่วนจ้าเชื่อว่าหากได้ตั้งจิตอธิษฐานขออโหสิกรรม เช้า-ก่อนนอน วันละ 2 ครั้ง ต่อเนื่องอย่างน้อย 7 วัน จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตค่ะ

  1. วิธีเสริมดวงรับทรัพย์

  2. เสาไฟหน้าบ้าน อย่ามองข้าม

  3. กระเป๋าดูดทรัพย์ รีวิวกระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์ อาจารย์เมย์

  4. สื่อเรียนรู้ฮวงจุ้ย

วิธีการตั้งจิตอธิษฐานขออโหสิกรรม

.

วิธีการ

1. สวดบทอธิษฐานขออโหสิกรรม

(ตั้งนะโม 3 จบ)

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง

อะสัญจิจะกัมมัง ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม.

กรรมใดๆ ไม่ว่าจะเป็นกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใด

ทั้งโดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี ในภพชาติใดก็ตาม ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย

จงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลย

แม้แต่กรรมใดที่ใครๆ ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น

ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน ขอได้โปรดดลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิต

คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไป

ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้ง ครอบครัว

ตลอดจนวงศาคณาญาติ ผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้า พ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็ญใจ

ความทุกข์อย่าได้ใกล้ ความเจ็บไข้อย่าได้มี ขอได้มีความสุขสวัสดีมีชัย

เสนียดจัญไรและอุปัทวันตรายทั้งหลาย จงเสื่อมสิ้นหายไป

นึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้ว

ขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จเทอญ


2. เสร็จแล้วให้กราบขอขมากรรม 7 ครั้ง

ครั้งที่ 1 ขอขมาพระพุทธเจ้า

ครั้งที่ 2 ขอขมาพระธรรม

ครั้งที่ 3 ขอขมาพระสงฆ์

ครั้งที่ 4 ขอขมาพ่อแม่

ครั้งที่ 5 ขอขมาพระสยามเทวาธิราชและพระมหากษัตริย์

ครั้งที่ 6 ขอขมาครูบาอาจารย์ทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งหลาย

ครั้งที่ 7 ขอขมาเจ้ากรรมนายเวร ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และเป็นดวงวิญญาณจากหลายภพหลายชาติ


อานิสงส์จากการอธิษฐานขอโหสิกรรมและกราบขมา 7 ครั้ง เช้า-เย็นทุกวัน

1. ทำให้เป็นที่รักใคร่ของมวลสัตว์โลก และโลกวิญญาณทั้งเบื้องล่างและเบื้องบน

2. หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง ทำมาค้าขึ้น ยศตำแหน่งรุ่งเรือง เจ้านายเมตตา

3. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ไปที่ไหนก็แคล้วคลาดจากอันตรายต่างๆ

4. จิตแจ่มใส มีสติ มีความเมตตาและความอ่อนโยน

5. สติปัญญาดี ไม่อับจนหนทาง

6. ปราศจากเจ้ากรรมนายเวรอาฆาตพยาบาท

7. เงินทองไหลมาเทมา

8. จิตเกิดสมาธิได้เร็ว จิตไม่มีมารมาคอยทำให้ฟุ้งซ่าน

9. ปัญหาชีวิตคลี่คลาย จากหนักเป็นเบา

10. ครอบครัวเจริญรุ่งเรือง รักใคร่ปรองดอง


#การตงจต #ajanmayfanclub #ความเชอ #ซนแสเกงๆ #อธษฐาน #ตงจต #ดวง #วธการตงจตอธษฐานขออโหสกรรม #ขออโหสกรรม #อาจารยเมย

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page