top of page

ห้องพระที่ดี เสริมโชคลาภ ความสำเร็จในชีวิต พลาดไม่ได้

อัปเดตเมื่อ 30 ม.ค.

ห้องพระที่ดี
ห้องพระที่ดี

ห้องพระที่ดี เสริมโชคลาภ ความสำเร็จในชีวิต พลาดไม่ได้ #ห้องพระที่ดี

ฮวงจุ้ยห้องพระที่ดี

ห้องพระเป็นสถานที่ที่ควรสงบและเงียบสงบ เพื่อเป็นที่กราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้น การจัดวางห้องพระตามหลักฮวงจุ้ยจึงมีความสำคัญ เพราะจะช่วยเสริมพลังบวกให้กับห้องพระและให้ผู้อยู่อาศัยได้รับประโยชน์จากฮวงจุ้ยที่ดี

ห้องพระที่ดี
ห้องพระที่ดี

ตำแหน่งที่ตั้งห้องพระ

ตำแหน่งที่ตั้งห้องพระที่ดี ควรตั้งอยู่ในบริเวณที่สงบและเงียบสงบ หลีกเลี่ยงการวางห้องพระไว้ใต้บันได ใต้คาน หรือใกล้ห้องน้ำ เพราะบริเวณเหล่านี้ถือเป็นตำแหน่งที่ไม่ดีต่อฮวงจุ้ย

ทิศห้องพระ

ทิศห้องพระที่ดี ควรหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศเหล่านี้ถือเป็นทิศแห่งธาตุไม้ ซึ่งธาตุไม้เป็นธาตุที่เกื้อหนุนกับธาตุไฟของพระพุทธรูป

ขนาดห้องพระ

ขนาดห้องพระควรมีขนาดที่เหมาะสมกับจำนวนสมาชิกในบ้าน ไม่ควรเล็กจนเกินไป และไม่ใหญ่จนเกินไปจนทำให้รู้สึกอึดอัด

ความสว่างห้องพระ

ห้องพระควรมีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มืดจนเกินไป เพราะแสงสว่างเปรียบเสมือนตัวแทนของปัญญาและความสว่างไสว

ความสะอาดห้องพระ

ห้องพระควรทำความสะอาดให้สะอาดอยู่เสมอ เปรียบเสมือนการชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์

สิ่งของตกแต่งห้องพระ

ห้องพระควรประดับตกแต่งด้วยสิ่งของมงคล เช่น รูปภาพพระพุทธรูป รูปภาพพระสงฆ์ รูปภาพธงมงคล เป็นต้น สิ่งของมงคลเหล่านี้จะช่วยเสริมพลังบวกให้กับห้องพระ

เคล็ดลับเสริมฮวงจุ้ยห้องพระ

นอกจากการจัดวางห้องพระตามหลักฮวงจุ้ยแล้ว ยังมีเคล็ดลับอื่นๆ ที่ช่วยเสริมฮวงจุ้ยห้องพระให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น

  • เติมดอกไม้และธูปหอมในกระถางหรือแจกัน เพื่อเพิ่มพลังบวกให้กับห้องพระ

  • สวดมนต์เจริญสติสมาธิเป็นประจำ เพื่อชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์

การปฏิบัติตามหลักฮวงจุ้ยห้องพระที่ดี จะช่วยให้ห้องพระของคุณเป็นสถานที่ที่สงบร่มเย็น เป็นที่กราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเหมาะสม และช่วยเสริมพลังบวกให้กับผู้อยู่อาศัย

bottom of page