top of page

ฮวงจุ้ยตั้งน้ำล้น อย่างไรให้ถูกหลัก เงินเข้ารัวๆ

ฮวงจุ้ยตั้งน้ำล้น อย่างไรให้ถูกหลัก เงินเข้ารัวๆ

อ่างน้ำล้นเป็นหนึ่งในของตกแต่งบ้าน ซึ่งอีกด้านหนึ่งตามศาสตร์ฮวงจุ้ยอ่างน้ำล้นเป็นตัวแทนของพลังแห่งธาตุน้ำ ซึ่งถือว่าเป็นพลังมงคล หากมีการจัดวางอ่างน้ำล้นอย่างถูกต้อง เพราะอ่างน้ำล้นสามารถเรียกทรัพย์สิน โชคลาภให้กับเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยได้ แต่ทราบหรือไม่ว่าเราจะติดตั้งอ่างน้ำล้นอย่างไรให้ถูกต้องตามศาสตร์ฮวงจุ้ย

ประตูหน้าบ้าน อ่างน้ำล้นมีน้ำไหลอยู่ตลอดเวลา ถ้าตามศาสตร์ฮวงจุ้ยพลังของธาตุน้ำถ้ามีการไหลวนจะช่วยส่งเสริมพลังงานที่ดีให้กับคนในบ้าน หากจะวางอ่างน้ำล้นไว้ที่ประตูหน้าบ้านควรตั้งให้อ่างน้ำล้นมีทิศทางการไหลของน้ำเข้ามาในตัวบ้านซึ่งเทียบได้กับการดึงพลังงานที่ดีให้ไหลเข้ามาสู่ผู้อยู่อาศัย

ทิศตะวันออก เป็นอีกทิศที่นิยมตั้งอ่างน้ำล้นเนื่องจากทิศตะวันออกเป็นทิศของธาตุไม้เมื่อตั้งอ่างน้ำล้นไว้ถือเป็นการเสริมพลังกันระหว่างธาตุไม้และธาตุน้ำ การวางอ่างน้ำล้นไว้ตรงทิศนี้จะสื่อถึงการหล่อเลี้ยงผู้อยู่อาศัยภายในบ้านโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพ

ทิศเหนือ นอกจากทิศตะวันออกแล้วทิศเหนือยังเป็นอีกทิศหนึ่งที่เหมาะสมเพราะช่วยเสริมพลังให้กับผู้อยู่อาศัยเช่นกัน เนื่องจากทิศเหนือเป็นทิศแห่งธาตุน้ำ ถ้าตั้งอ่างน้ำล้นไว้ที่ทิศนี้จะทำให้พลังของธาตุน้ำแข็งแรงยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้อยู่ในบ้านมีความก้าวหน้า มั่นคงในเรื่องการงาน

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นทิศของธาตุไม้ ดังนั้นการวางอ่างน้ำล้นไว้ทิศนี้ก็เป็นการเสริมพลังระหว่างธาตุไม้กับธาตุน้ำ หากเพิ่มด้วยการวางเหรียญโดยเฉพาะเหรียญของจีนหรือเหรียญมงคลก็จะเสริมในเรื่องความร่ำรวย โชคลาภต่างๆ เพิ่มเติมจากเรื่องสุขภาพ

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page