top of page

ฮวงจุ้ยดี 2567 "เคล็ดลับฮวงจุ้ยดีปี 2567 เสริมโชคลาภ สุขภาพดี ความสำเร็จทุกด้าน"

อัปเดตเมื่อ 29 ม.ค.

ฮวงจุ้ยดี 2567
ฮวงจุ้ยดี 2567

ฮวงจุ้ยดีปี 2567 นั้น จะช่วยให้ผู้อยู่อาศัยมีโชคลาภ สุขภาพดี และประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้าน โดยเคล็ดลับฮวงจุ้ยที่ดีในปีนี้ มีดังนี้


ฮวงจุ้ยดี 2567
ฮวงจุ้ยดี 2567
  • ทิศที่ดี ทิศที่ดีในปีนี้ ได้แก่ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศเหนือ โดยทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศที่ส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศที่ส่งเสริมความร่ำรวย และทิศเหนือเป็นทิศที่ส่งเสริมความมั่นคงและสุขภาพ


  • ประตูบ้าน ประตูบ้านควรเปิดรับแสงสว่างและลมดี และไม่ควรหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือหรือทิศใต้ เพราะทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นทิศที่ส่งเสริมความเจ็บป่วย และทิศใต้เป็นทิศที่ส่งเสริมความสูญเสีย


  • ห้องนอน ห้องนอนควรเป็นห้องที่เงียบสงบ และไม่ควรหันไปทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตก เพราะทิศตะวันออกเป็นทิศที่ส่งเสริมความวุ่นวาย และทิศตะวันตกเป็นทิศที่ส่งเสริมความเหงา


  • ห้องครัว ห้องครัวควรสะอาดสะอ้าน และควรมีเตาไฟที่หันไปทางทิศใต้หรือทิศตะวันออก เพราะทิศใต้เป็นทิศที่ส่งเสริมความร่ำรวย และทิศตะวันออกเป็นทิศที่ส่งเสริมความก้าวหน้า


  • ห้องน้ำ ห้องน้ำควรสะอาดสะอ้าน และไม่ควรตั้งอยู่ตรงกลางบ้าน เพราะห้องน้ำเป็นสถานที่ที่เก็บกักความสกปรก

  • ประดับบ้านด้วยของมงคล เช่น รูปปั้นมังกร รูปปั้นเสือ รูปปั้นม้า ต้นไผ่ ต้นบอนไซ เป็นต้น

  • ใช้สีมงคล เช่น สีชมพู สีม่วง สีเหลือง เป็นต้น

  • จัดวางเฟอร์นิเจอร์ให้ถูกต้อง เช่น เตียงนอนควรวางให้หัวเตียงหันไปทางทิศเหนือ โต๊ะทำงานควรวางให้หันไปทางทิศตะวันออก เป็นต้น

bottom of page