top of page

ฮวงจุ้ยที่บ้านเศรษฐีไม่มี แต่บ้านคนจนมักจะมี ด้วย ฮวงจุ้ยแก้ดวง ชีวิตเปลี่ยน

ฮวงจุ้ยที่บ้านเศรษฐีไม่มี แต่บ้านคนจนมักจะมี ด้วย ฮวงจุ้ยแก้ดวง ชีวิตเปลี่ยน

ฮวงจุ้ยที่บ้านเศรษฐีไม่มี แต่บ้านคนจนมักจะมี

ตามหลักฮวงจุ้ย บ้านที่ดีควรมีฮวงจุ้ยที่ดี ฮวงจุ้ยที่ดีจะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตของผู้อยู่อาศัยมีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ในทางกลับกัน ฮวงจุ้ยที่ไม่ดีอาจส่งผลเสียต่อชีวิตของผู้อยู่อาศัยได้ ในที่นี้ จะขอกล่าวหยิบยกตัวอย่างให้ทราบพอสังเขปดังนี้


ฮวงจุ้ยแก้ดวง
ฮวงจุ้ยแก้ดวง

ฮวงจุ้ยเสียหาย หมายถึง การจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ภายในบ้านหรือสถานที่ต่างๆ ที่ไม่เป็นไปตามหลักฮวงจุ้ย ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อผู้อยู่อาศัยหรือผู้ใช้งานในสถานที่นั้นๆ ได้ เช่น ทำให้เกิดปัญหาด้านการงาน การเงิน ความรัก สุขภาพ เป็นต้น


ฮวงจุ้ยดี หมายถึง การจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ภายในบ้านหรือสถานที่ต่างๆ ตามหลักฮวงจุ้ย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยหรือผู้ใช้งานในสถานที่นั้นๆ ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ ในชีวิตได้ เช่น ประสบความสำเร็จด้าน การงาน การเงิน ความรัก สุขภาพ เป็นต้นตามหลักฮวงจุ้ย บ้านที่ดีควรมีฮวงจุ้ยที่ดี ฮวงจุ้ยที่ดีจะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตของผู้อยู่อาศัยมีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ในทางกลับกัน ฮวงจุ้ยที่ไม่ดีอาจส่งผลเสียต่อชีวิตของผู้อยู่อาศัยได้

อาจารย์เมย์ ซินแสฮวงจุ้ยชื่อดังของประเทศไทย ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับฮวงจุ้ยที่บ้านเศรษฐีไม่มี แต่บ้านคนจนมักจะมี อาจารย์เมย์ยกตัวอย่างดังนี้


  • บ้านอยู่ใกล้ทางโค้ง บ้านที่อยู่ใกล้ทางโค้งหรือทางแยกมักมีฮวงจุ้ยไม่ดี เนื่องจากกระแสลมและพลังงานจะพัดผ่านอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกกระวนกระวาย นอนหลับไม่สนิท และอาจมีปัญหาสุขภาพตามมา


  • บ้านอยู่ใต้เสาไฟฟ้าหรือเสาโทรคมนาคม เสาไฟฟ้าและเสาโทรคมนาคมเป็นสิ่งของที่มีพลังงานหยาบ ส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกหงุดหงิด อารมณ์เสีย และอาจมีปัญหาสุขภาพตามมา รวมมถึงติดขัด ทำสิ่งใดมักไม่ราบรื่น


  • บ้านมีต้นไม้ใหญ่อยู่หน้าบ้าน ต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านจะบดบังแสงแดด ทำให้บ้านมืดทึบ ส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกท้อแท้ หมดกำลังใจ และอาจมีปัญหาสุขภาพตามมา


  • บ้านมีถังขยะหรือขยะอยู่หน้าบ้าน ถังขยะและขยะเป็นสิ่งของที่สกปรก มีกลิ่นเหม็น ส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกมัวหมอง โชคลาภไหลออก และอาจมีปัญหาสุขภาพตามมา


  • บ้านมีห้องครัวอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นทิศของดาวมังกรเขียว ซึ่งเป็นดาวดี แต่หากมีห้องครัวอยู่ทางทิศนี้ ดาวมังกรเขียวจะถูกทำลาย ส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยมีปัญหาด้านการเงินและสุขภาพ


ทั้งนี้ ฮวงจุ้ยเป็นศาสตร์ที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตาม หลายคนเชื่อว่าฮวงจุ้ยสามารถส่งผลต่อชีวิตคนเราได้ หากใครที่มีบ้านที่มีฮวงจุ้ยไม่ดี อาจลองปรับแก้ตามคำแนะนำของอาจารย์ดูได้เลยค่ะ เผื่อว่าจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นได้บ้าง


ฮวงจุ้ยแก้ดวง
ฮวงจุ้ยแก้ดวง

ฮวงจุ้ยแก้ดวง
ฮวงจุ้ยแก้ดวง

สามารถส่งภาพถ่ายดังนี้ เพื่อให้ทีมงานได้ตอบคำถาม และแนะนำการแก้ไขได้ง่ายขึ้น

  1. ภาพถ่ายหน้าบ้าน มุมกว้าง ให้เห็นตัวบ้าน

  2. ภาพถ่ายหน้าบ้าน ใกล้มานิด เพื่อให้เห็นรายละเอียดชัดเจน

  3. ภาพถ่ายหน้าบ้าน เช่นลานจอด, ลานหน้าบ้าน, อื่นๆ

  4. ภาพถ่ายประตูเข้าตัวบ้าน เช่นประตูไม้ ประตูกระจก

  5. ภาพถ่าย เปิดประตูแล้วถ่ายเข้ามาในบ้าน ว่าเห็นอะไร เมื่อเปิดเข้าไป

bottom of page