top of page

ฮวงจุ้ยบ้านที่ดี ควรออกแบบบ้านตามหลักฮวงจุ้ย แล้วจะรับทรัพย์ทุกวัน

ฮวงจุ้ยบ้านที่ดี ควรออกแบบบ้านตามหลักฮวงจุ้ย แล้วจะรับทรัพย์ทุกวัน

1. บ้านต้องโปร่ง โล่ง เพื่อรับลม รับทรัพย์เข้าบ้าน

การออกแบบตัวบ้านจะต้องมีความโปร่ง โล่งสบาย จะทำให้เกิดการหมุนเวียนของลม และอากาศภายในบ้านมีการไหลเวียน ดังนั้น การวางตำแหน่งของประตูหน้าต่าง จึงถือเป็นหลักสำคัญของฮวงจุ้ยบ้านมงคล เพื่อเปิดรับลมที่จะนำพาพลังงานที่ดีเข้ามาในบ้าน ทำให้เจ้าของบ้านอยู่สบาย สุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีสุขภาพจิตใจที่ดี ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทำให้เกิดความมั่งคั่งตามมา


2. บ้านต้องมีแสงสว่าง เพื่อดึงดูดพลังงานที่ดีเข้าบ้าน และช่วยขับไล่พลังงานลบ

การออกแบบบ้านให้ได้รับแสงสว่างที่พอดีในช่วงเวลากลางวัน โดยเฉพาะแสงธรรมชาติ นอกจากช่วยประหยัดพลังงานให้กับบ้านแล้ว ยังสร้างพลังงานที่ดี ทำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกสดชื่น และเกิดความคิดดีๆ ในการดำเนินชีวิต และที่สำคัญในเวลากลางคืน ควรติดไฟเพื่อให้มีแสงสว่าง ช่วยขจัดความอึมครึม และพลังงานที่ไม่ดี รวมทั้งป้องกันภัยอันตรายจากสัตว์มีพิษหรือผู้ไม่หวังดี ไม่ให้เข้าสู่บ้าน


3. รั้วบ้านจะต้องสูงพอดี เพื่อเป็นเกราะคุ้มภัย

ตามหลักฮวงจุ้ยที่ดีนั้นรั้วบ้านควรมีความสูงที่พอเหมาะ ไม่สูงเกินไป เพื่อให้มีลมและพลังงานหมุนเวียน เข้ามาในตัวบ้านได้อย่างสะดวก รวมถึงหลีกเลี่ยงการนำเหล็กปลายแหลมหันเข้ามาในตัวบ้าน เพราะจะเป็นสัญลักษณ์ของอุปสรรคและการทิ่มแทง


4. การเคลื่อนไหวของสายน้ำ เสริมความมั่งคั่ง

บ้านมงคลควรมีการเคลื่อนไหวของน้ำ อาจเป็นบ่อน้ำขนาดเล็ก น้ำพุ หรือน้ำตกที่วางไว้ทางทิศตะวันออก ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันตกเฉียงใต้ หรือทิศเหนือ เพื่อนำพาความโชคดี และความมั่งคั่งเข้าสู่บ้านและสร้างพลังงานน้ำ ให้ไหลเวียน จะทำให้อากาศในบ้านก็จะเคลื่อนตาม การไหลเหวียนอากาศจึงดีตามไปด้วย


5. ประตูหน้าบ้าน เพื่อเปิดทรัพย์ และความโชคดี

ประตูทางเข้าบ้านถือว่าเป็นด่านแรกต้อนรับพลังงานที่ดีให้เข้ามาสู่ตัวบ้าน ฉะนั้นการตั้งทิศทางของประตูทางเข้าบ้านจะต้องไม่ตรงกับหน้าต่างบานใหญ่และประตูบานอื่น ๆ ในบ้าน โดยเฉพาะประตูห้องน้ำ และบันได และลักษณะการเปิดประตูเข้าบ้าน จะเป็นการผลักเข้า เพื่อผลักพลังงานดี ๆ เข้าสู่ตัวบ้าน และควรจะจัดระเบียบทางเข้าให้สะอาดตา ไม่วางของเกะกะ#จองควฮวงจย #แบบบานตามหลกฮวงจย2ชน #เสรมดวง #ajanmayfanclub #หมอฮวงจย #ความเชอ #ซนแสเกงๆ #หมอดฮวงจยเกงๆ #บานแบบไหนอยแลวรวย #รบดฮวงจยบาน #ขอหามฮวงจยเงนรวไหล #ดวง #ผลงานอาจารยเมย #แกดวง #แตงบานตามหลกฮวงจย #ฮวงจยบานเศรษฐ #แบบบานฮวงจยด #ฮวงจยแกดวง #ฮวงจย #ซนแสฮวงจยเกงๆ #ฮวงจยเกบเงนไมอย #ซนแสฮวงจยบาน #กระเปาสตางคเรยกทรพย #อาจารยเมย #ฮวงจยบานรวยมาก #ลกษณะบานทอยแลวรวย #เรยกทรพย #โมบายฮวงจย

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page