top of page

ฮวงจุ้ยสุขภาพ เคล็ดลับฮวงจุ้ยสุขภาพดีปี 2567 เสริมพลังบวกให้ร่างกายและจิตใจ

อัปเดตเมื่อ 30 ม.ค.

ฮวงจุ้ยสุขภาพ ปี 2567
ฮวงจุ้ยสุขภาพ ปี 2567

ฮวงจุ้ยสุขภาพ เคล็ดลับฮวงจุ้ยสุขภาพดีปี 2567 เสริมพลังบวกให้ร่างกายและจิตใจ

ฮวงจุ้ยสุขภาพ ปี 2567


ฮวงจุ้ยที่ดีนั้น ไม่เพียงแต่จะส่งเสริมโชคลาภและความก้าวหน้าเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับผู้อยู่อาศัยอีกด้วย โดยเคล็ดลับฮวงจุ้ยสุขภาพที่ดีในปี 2567 มีดังนี้


ฮวงจุ้ยสุขภาพ ปี 2567
ฮวงจุ้ยสุขภาพ ปี 2567

 • ทิศที่ดี ทิศที่ดีสำหรับสุขภาพในปีนี้ ได้แก่ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศเหนือ โดยทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศที่ส่งเสริมความแข็งแรงของร่างกาย ทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศที่ส่งเสริมความแข็งแรงของจิตใจ และทิศเหนือเป็นทิศที่ส่งเสริมภูมิคุ้มกัน

 • ประตูบ้าน ประตูบ้านควรเปิดรับแสงสว่างและลมดี และไม่ควรหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือหรือทิศใต้ เพราะทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นทิศที่ส่งเสริมความเจ็บป่วย และทิศใต้เป็นทิศที่ส่งเสริมความสูญเสีย

 • ห้องนอน ห้องนอนควรเป็นห้องที่เงียบสงบ และไม่ควรหันไปทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตก เพราะทิศตะวันออกเป็นทิศที่ส่งเสริมความวุ่นวาย และทิศตะวันตกเป็นทิศที่ส่งเสริมความเหงา

 • ห้องครัว ห้องครัวควรสะอาดสะอ้าน และควรมีเตาไฟที่หันไปทางทิศใต้หรือทิศตะวันออก เพราะทิศใต้เป็นทิศที่ส่งเสริมความร่ำรวย และทิศตะวันออกเป็นทิศที่ส่งเสริมความก้าวหน้า

 • ห้องน้ำ ห้องน้ำควรสะอาดสะอ้าน และไม่ควรตั้งอยู่ตรงกลางบ้าน เพราะห้องน้ำเป็นสถานที่ที่เก็บกักความสกปรก


นอกจากนี้ ยังมีเคล็ดลับฮวงจุ้ยอื่นๆ ที่อาจช่วยเสริมสุขภาพที่ดีให้กับผู้อยู่อาศัยได้ เช่น

 • ประดับบ้านด้วยของมงคล เช่น รูปปั้นมังกร รูปปั้นเสือ รูปปั้นม้า ต้นไผ่ ต้นบอนไซ เป็นต้น

 • ใช้สีมงคล เช่น สีชมพู สีม่วง สีเหลือง เป็นต้น

 • จัดวางเฟอร์นิเจอร์ให้ถูกต้อง เช่น เตียงนอนควรวางให้หัวเตียงหันไปทางทิศเหนือ โต๊ะทำงานควรวางให้หันไปทางทิศตะวันออก เป็นต้น


เคล็ดลับฮวงจุ้ยสุขภาพปี 67 เพิ่มเติม

 • รักษาความสะอาดของบ้านอยู่เสมอ เพราะความสกปรกเป็นบ่อเกิดของโรคภัยไข้เจ็บ

 • ปลูกต้นไม้ภายในบ้าน เพื่อดูดซับพลังงานลบและเสริมพลังบวก

 • รักษาความสงบภายในบ้าน เพราะความวุ่นวายเป็นสาเหตุของโรคเครียด

 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และครบถ้วน

 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ


หากผู้อยู่อาศัยปฏิบัติตามเคล็ดลับฮวงจุ้ยสุขภาพที่ดีในปีนี้ ก็จะมีโอกาสมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงตลอดทั้งปี

bottom of page