top of page

ฮวงจุ้ยห้องพระ "ห้องพระที่ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย จะช่วยส่งเสริมด้านต่าง ๆ ให้ชีวิตราบรื่น"

อัปเดตเมื่อ 29 ม.ค.

ฮวงจุ้ยห้องพระ
ฮวงจุ้ยห้องพระ

"ห้องพระที่ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย จะช่วยส่งเสริมด้านต่าง ๆ ให้ชีวิตราบรื่น"


ฮวงจุ้ยห้องพระ เสริมมงคลชีวิต

ห้องพระเป็นสถานที่ที่ใช้ในการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย การจัดห้องพระตามหลักฮวงจุ้ยจึงมีความสำคัญ เพราะจะช่วยเสริมพลังบวกและนำพาสิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต

ฮวงจุ้ยห้องพระ
ฮวงจุ้ยห้องพระ

ตำแหน่งห้องพระ

ตำแหน่งห้องพระควรตั้งอยู่ในทิศมงคล เช่น ทิศตะวันออก ทิศเหนือ หรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งทิศเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 • ทิศตะวันออก : ส่งเสริมด้านสุขภาพ การศึกษา และความเจริญก้าวหน้า

 • ทิศเหนือ : ส่งเสริมด้านหน้าที่การงาน ความสำเร็จ และความมั่นคง

 • ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ : ส่งเสริมด้านโชคลาภ ความสำเร็จ และการเดินทาง

นอกจากนี้ ตำแหน่งห้องพระไม่ควรอยู่ใต้บันได ใกล้กับห้องน้ำ หรือตรงข้ามกับประตูห้องนอน เพราะอาจทำให้เกิดพลังงานลบได้


สีของห้องพระ

สีของห้องพระควรเป็นสีที่สื่อถึงความสงบ สะอาด และโปร่งโล่ง เช่น สีขาว สีฟ้าอ่อน สีเหลืองอ่อน หรือสีครีม เป็นต้น ไม่ควรใช้สีที่ฉูดฉาดหรือมีลวดลายมากเกินไป เพราะอาจทำให้รู้สึกอึดอัดและไม่เป็นมงคล


การจัดวางหิ้งพระ

หิ้งพระควรตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าผู้อยู่อาศัย เพื่อให้เกิดความเคารพบูชา หิ้งพระควรหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือ และไม่ควรหันหน้าไปทางทิศตะวันตกหรือทิศใต้ เพราะอาจทำให้เกิดพลังงานลบได้


ภายในหิ้งพระควรจัดวางสิ่งของต่าง ๆ อย่างเหมาะสม โดยควรจัดวางให้สวยงามและเป็นระเบียบ สิ่งของที่ควรจัดวางภายในหิ้งพระ ได้แก่

 • พระพุทธรูปหรือพระสงฆ์

 • แจกันดอกไม้

 • ธูปเทียน

 • น้ำสะอาด

 • ผลไม้


การดูแลห้องพระ

ห้องพระควรได้รับการดูแลทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความสะอาดและสดชื่น หมั่นจุดธูปเทียนบูชาพระเป็นประจำทุกวัน และเปลี่ยนดอกไม้และผลไม้ให้สดอยู่เสมอ

การปฏิบัติตามหลักฮวงจุ้ยห้องพระจะช่วยเสริมมงคลชีวิตให้กับผู้อยู่อาศัย ช่วยให้เกิดความเป็นสิริมงคล สุขภาพแข็งแรง ประสบความสำเร็จ และมีความสุขในชีวิต


เคล็ดลับเพิ่มเติม

นอกจากหลักฮวงจุ้ยข้างต้นแล้ว ยังมีเคล็ดลับเพิ่มเติมที่จะช่วยให้ห้องพระมีความเป็นสิริมงคลมากยิ่งขึ้น ดังนี้

 • ควรเปิดหน้าต่างให้ห้องพระได้รับแสงสว่างจากธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความสว่างไสวและโปร่งโล่ง

 • ไม่ควรนำสิ่งของที่ไม่จำเป็นมาเก็บไว้ในห้องพระ เพราะอาจทำให้เกิดพลังงานลบได้

 • ควรหมั่นสวดมนต์ภาวนาหรือปฏิบัติธรรมในห้องพระเป็นประจำ เพื่อให้เกิดสมาธิและจิตที่สงบนิ่ง


เพียงเท่านี้ อาจารย์เมย์ ซินแสฮวงจุ้ย ยังฝากให้พวกเราจัดห้องพระที่สมบูรณ์ และเสริมมงคลชีวิตที่ดีได้อาจารย์หวังว่า จะพบแสงสว่างที่ดี

bottom of page