top of page

เคล็ดลับฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานเจ้านายรักปี 2567 ทำงานราบรื่น

อัปเดตเมื่อ 30 ม.ค.

ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน เจ้านายรัก
ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน เจ้านายรัก

เคล็ดลับฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานเจ้านายรักปี 2567 ทำงานราบรื่น

ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน เจ้านายรัก

ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานที่ดี นอกจากจะช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงานแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้านายอีกด้วย ดังนี้


ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน เจ้านายรัก
ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน เจ้านายรัก

ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานเจ้านายรัก

  • ทิศโต๊ะทำงาน ทิศที่ดีที่สุดสำหรับโต๊ะทำงานคือทิศตะวันออก เพราะทิศนี้ส่งเสริมความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ทิศที่ควรหลีกเลี่ยงคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เพราะทิศนี้ส่งเสริมความแตกแยก

  • การจัดวางโต๊ะทำงาน โต๊ะทำงานควรวางให้หันหน้าไปทางประตูทางเข้าห้องทำงาน เพราะจะช่วยให้มองเห็นการเคลื่อนไหวของผู้คนและสามารถติดต่อประสานงานได้อย่างสะดวก โต๊ะทำงานไม่ควรหันหน้าไปทางหน้าต่าง เพราะอาจทำให้รู้สึกอึดอัดและขาดสมาธิ โต๊ะทำงานควรวางให้ด้านหลังมีกำแพงทึบเปรียบได้ว่ามีที่พึ่งพิง มีคนคอยช่วยสนับสนุน โต๊ะทำงานควรอยู่บริเวณที่มีแสงสว่างส่องถึงอย่างเพียงพอและเหมาะสม จะช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างแจ่มใส และมีสมาธิ

  • ของตกแต่งโต๊ะทำงาน ของตกแต่งโต๊ะทำงานควรมีรูปทรงโค้งมน หลีกเลี่ยงรูปทรงเหลี่ยมแหลม เพราะอาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ของตกแต่งที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้านาย เช่น รูปปั้นมังกรคู่ รูปปั้นนกคู่ ดอกกุหลาบ เป็นต้น

  • สีโต๊ะทำงาน สีโต๊ะทำงานที่เหมาะสมสำหรับโต๊ะทำงานที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้านายคือสีฟ้าอ่อน สีชมพูอ่อน และสีเขียวอ่อน เพราะสีเหล่านี้ช่วยสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและผ่อนคลาย


เคล็ดลับฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน เจ้านายรักเพิ่มเติม

  • รักษาความสะอาดของโต๊ะทำงานอยู่เสมอ เพราะความสกปรกเป็นบ่อเกิดของปัญหา

  • ปลูกต้นไม้ภายในห้องทำงาน เพื่อดูดซับพลังงานลบและเสริมพลังบวก

  • รักษาความสงบภายในห้องทำงาน เพราะความวุ่นวายเป็นสาเหตุของปัญหา

  • ทำงานอย่างมีสมาธิ มุ่งมั่น และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค


หากพนักงานปฏิบัติตามเคล็ดลับฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน เจ้านายรักเหล่านี้ ก็จะมีโอกาสได้รับความรักและการสนับสนุนจากเจ้านาย และทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

bottom of page