top of page

เครื่องรางนำโชค นำพาโชคลาภ ความสำเร็จ ความร่ำรวย

อัปเดตเมื่อ 2 ก.พ.

เครื่องรางนำโชค
เครื่องรางนำโชค

เครื่องรางนำโชค หมายถึง สิ่งของที่เชื่อกันว่ามีพลังพิเศษ ช่วยเสริมดวงชะตา โชคลาภ ความสำเร็จ ความรัก สุขภาพ เป็นต้น ของมงคลมีหลายชนิด แต่ละชนิดมีความเชื่อที่แตกต่างกันไป การเลือกของมงคลจึงควรเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการและความเชื่อของตนเอง


ความเชื่อเกี่ยวกับเครื่องรางนำโชค

ความเชื่อเกี่ยวกับเครื่องรางนำโชคมีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลและวัฒนธรรมความเชื่อที่แตกต่างกันไป บางคนอาจเชื่อในพลังของของมงคลอย่างจริงจัง บางคนอาจเพียงให้ความสำคัญในฐานะของที่ระลึกหรือของตกแต่งเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การเลือกของมงคลที่เหมาะกับตนเองและบูชาด้วยความศรัทธา ก็อาจช่วยเสริมดวงชะตาและสร้างกำลังใจให้กับตนเองได้


ประเภทของเครื่องรางนำโชค

เครื่องรางนำโชคมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีความเชื่อที่แตกต่างกันไป ดังนี้

 • สัตว์มงคล เช่น ปี่เซียะ พญาครุฑ ฮก ลก ซิ่ว เป็นต้น เชื่อกันว่าช่วยเสริมโชคลาภ ความมั่งคั่ง อำนาจ และป้องกันสิ่งชั่วร้าย

 • วัตถุมงคล เช่น พระเครื่อง เหรียญคณาจารย์ หินมงคล เป็นต้น เชื่อกันว่ามีพลังแห่งพุทธคุณ ช่วยคุ้มครองป้องกันภัยอันตราย เสริมดวงชะตา และความสำเร็จในหน้าที่การงาน

 • ของมงคลอื่นๆ เช่น ดอกกุหลาบ ต้นไผ่ นาฬิกา เป็นต้น เชื่อกันว่าช่วยเสริมโชคลาภ ความรัก สุขภาพ และความสำเร็จในด้านต่างๆ


วิธีการบูชาเครื่องรางนำโชค

การบูชาเครื่องรางนำโชคเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควรปฏิบัติดังนี้

 • เลือกของมงคลที่เหมาะกับความต้องการและความเชื่อของตนเอง

 • บูชาด้วยความศรัทธาและตั้งใจ

 • ทำความสะอาดของมงคลเป็นประจำ

 • วางของมงคลไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสม


เครื่องรางนำโชค
เครื่องรางนำโชค

ตัวอย่างเครื่องรางนำโชคที่ได้รับความนิยม

เครื่องรางนำโชคที่ได้รับความนิยมมีดังนี้


 • ปี่เซียะ เป็นสัตว์มงคลในตำนานของจีน เชื่อกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดี ความร่ำรวย และอำนาจ นิยมพกติดตัวหรือประดับตกแต่งบ้านเรือนเพื่อเสริมโชคลาภและเรียกทรัพย์

 • หยก เป็นหินมงคลที่เชื่อว่ามีพลังด้านบวก ช่วยเสริมความโชคดี สุขภาพ และความมั่งคั่ง นิยมนำมาทำเป็นเครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน และวัตถุมงคล

 • พระเครื่อง เป็นวัตถุมงคลที่เชื่อกันว่ามีพลังแห่งพุทธคุณ ช่วยคุ้มครองป้องกันภัยอันตราย เสริมดวงชะตา และความสำเร็จในหน้าที่การงาน

 • พญาครุฑ เป็นสัตว์มงคลในตำนานของไทย เชื่อกันว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจ บารมี และความสำเร็จ นิยมนำมาทำเป็นเครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน และวัตถุมงคล

 • ฮก ลก ซิ่ว เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ความมั่งคั่ง และอายุยืนยาว นิยมนำมาบูชาเพื่อเสริมโชคลาภและความมั่งคั่ง

 • โมบายฮวงจุ้ย เป็นโมบายฮวงจุ้ย เพื่อเสริมฮวงจุ้ยที่ดี เสริมทั้ง การงาน การเงิน ความรัก สุขภาพ ลูกศิษย์กว่า 35 ประเทศทั่วโลกต่างยอมรับ ใช้แล้วดีขึ้นจริง


การเลือกเครื่องรางนำโชคควรเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการและความเชื่อของตนเอง บูชาด้วยความศรัทธาและตั้งใจ ก็สามารถช่วยเสริมดวงชะตาและสร้างกำลังใจให้กับตนเองได้

bottom of page