top of page

เคล็ดลับเดินทางปลอดภัย ปี 67 ขับขี่ปลอดภัย แคล้วคลาดอันตราย อาจารย์เมย์แนะนำ

อัปเดตเมื่อ 30 ม.ค.

เคล็ดลับเดินทางปลอดภัย
เคล็ดลับเดินทางปลอดภัย

เคล็ดลับเดินทางปลอดภัย ปี 67 #เคล็ดลับเดินทางปลอดภัย

ขับขี่ปลอดภัย แคล้วคลาดอันตราย อาจารย์เมย์แนะนำเคล็ดลับเดินทางปลอดภัย ในรูปแบบฮวงจุ้ยการเดินทางที่ดี

การเดินทางปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเดินทางระยะใกล้หรือไกล การเตรียมตัวที่ดีจะช่วยให้เราเดินทางได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขมากขึ้น เคล็ดลับการเดินทางปลอดภัยมีดังนี้


เคล็ดลับเดินทางปลอดภัย
เคล็ดลับเดินทางปลอดภัย

วางแผนการเดินทางอย่างรอบคอบ กำหนดจุดหมายปลายทาง เส้นทางการเดินทาง ระยะเวลาการเดินทาง และงบประมาณให้ชัดเจน ศึกษาข้อมูลสภาพอากาศ สภาพเส้นทาง และสถานที่ท่องเที่ยวล่วงหน้า

  • ตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งาน ก่อนออกเดินทางตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งาน ตรวจเช็คน้ำมันเชื้อเพลิง ยางรถยนต์ เบรก ไฟส่องสว่าง และอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ

  • เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการเดินทาง เช่น เอกสารการเดินทาง เสื้อผ้า อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ป้องกันภัย เช่น ร่ม เสื้อกันฝน หมวก แว่นกันแดด ครีมกันแดด

  • แต่งกายให้เหมาะสม แต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพอากาศและเส้นทางการเดินทาง ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่สบาย ระบายอากาศได้ดี และปลอดภัย

  • ปฏิบัติตามกฎจราจร ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น

  • ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับรถ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับรถเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อชีวิตและทรัพย์สิน

  • พักผ่อนให้เพียงพอก่อนเดินทาง การพักผ่อนให้เพียงพอก่อนเดินทางจะช่วยให้เรามีสติและสมาธิในการขับขี่

  • มีสติตลอดเวลาขณะเดินทาง ควรมีสติตลอดเวลาขณะเดินทาง ระมัดระวังการขับขี่ ไม่หลงลืมสิ่งของ และสังเกตสิ่งผิดปกติรอบตัว

  • ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อจำเป็น หากพบเห็นอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน ควรช่วยเหลือผู้อื่นตามสมควร

bottom of page