top of page

เคล็ดวิชาคัมภีร์ฮวงซุ้ย ที่ควรทราบ โดยอาจารย์เมย์

เคล็ดวิชาคัมภีร์ฮวงซุ้ย


การเลือกที่พักกายสุดท้ายของบรรพชน​ อย่างฮวงซุ้ย​ จึงปราณีตมีแบบแผนและธรรมเนียม​ยาวนานกว่า​ 1600 ปี​ สะท้อนให้เห็นความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ​ ดิน น้ำ ลม ไฟ​ “หนึ่งชีวิตกำเนิดก่อเกิดแล้วดับสลายคืนสู่ธรรมชาติ”

#เสรมดวง #ajanmayfanclub #ความเชอ #ซนแสเกงๆ #ดวง #ฮวงจย #กระเปาสตางคเรยกทรพย #อาจารยเมย #เรยกทรพย #โมบายฮวงจย

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page