top of page

เทพประจำวันพฤหัสบดี พระคุรุเทพบุตร เป็นเทพชั้นผู้ใหญ่

เทพประจำวันพฤหัสบดี

พระคุรุเทพบุตร เป็นเทพชั้นผู้ใหญ่อยู่ทางด้านทิศปัจจิมของจักรวาล มีผิวกายสีเหลืองมีอาภรณ์เครื่องประดับเป็นสีเหลือง มีกวางทองเป็นพาหนะ มีอำนาจหน้าที่ท่องเที่ยวตรวจตรารักษาจักรวาลทางด้านทิศตะวันตก

เทพประจำวันพฤหัสบดี

เทพประจำวันพฤหัสบดี

คาถาบูชาพระคุรุเทพบุตร

เทวะราชา คุรุเทโว ปิตะวัณโณ ปิตะวัตถิโก กุรุงคะวาหะนัง กัตะวา จักกะวาลานุยันโต ปัจฉิมะทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ

  1. วิธีสวดบูชา ตั้งนโม 3 จบ สวดอิติปิโส 9 จบ สวดคาถาบูชาพระคุรุเทพบุตรวันละ 19 จบ

  2. ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ช่วยปัดเป่าเสนียดจัญไร จะเจริญรุ่งเรืองด้วยลาภยศมีอายุยืนยาวและเสริมดวงชะตาชีวิตให้ดีขึ้น

  3. วิธีเสริมดวงรับทรัพย์

  4. เสาไฟหน้าบ้าน อย่ามองข้าม

  5. กระเป๋าดูดทรัพย์ รีวิวกระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์ อาจารย์เมย์

  6. สื่อเรียนรู้ฮวงจุ้ย

#เสรมดวง #ajanmayfanclub #ความเชอ #ซนแสเกงๆ #เทพประจำวนพฤหสบด #ดวง #ฮวงจย #กระเปาสตางคเรยกทรพย #อาจารยเมย #เรยกทรพย #โมบายฮวงจย

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page