top of page

เทพประจำวันพุธ พระวุธะเทพบุตร เป็นเทพประจำวันพุธเป็นเทพชั้นผู้ใหญ่

เทพประจำวันพุธ พระวุธะเทพบุตร เป็นเทพประจำวันพุธเป็นเทพชั้นผู้ใหญ่อยู่ทางด้านทิศทักษิณของจักรวาลมีผิวกายสีเขียว มีอาภรณ์เครื่องประดับเป็นสีเขียว มีช้างเป็นพาหนะ มีอำนาจหน้าที่ท่องเที่ยวตรวจตรารักษาจักรวาลทางด้านทิศใต้

เทพประจำวันพุธ

เทพประจำวันพุธ

คาถาบูชาพระวุธะเทพบุตร

เทวะราชา วุธะเทโว หะริตะวัณโณ หะริตะวัตถิโก หัตถะวาหะนัง กัตะวา จักกะวาลานุยันโต ทักขิณะทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ

  1. วิธีสวดบูชา ตั้งนะโม 3 จบ สวดอิติปิโส 9 จบ สวดคาถาบูชาพระวุธะเทพบุตรวันละ 17 จบ

  2. ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ช่วยปัดเป่าเสนียดจัญไร เสริมส่งดวงชะตาชีวิตให้สูงขึ้น กิจการงานเจริญรุ่งเรือง

วิธีเสริมดวงรับทรัพย์ เสาไฟหน้าบ้าน อย่ามองข้าม กระเป๋าดูดทรัพย์ รีวิวกระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์ อาจารย์เมย์ สื่อเรียนรู้ฮวงจุ้ย

#เสรมดวง #ajanmayfanclub #ความเชอ #คาถาบชาพระวธะเทพบตร #ซนแสเกงๆ #เทพประจำวนพธ #ดวง #ฮวงจย #กระเปาสตางคเรยกทรพย #อาจารยเมย #เรยกทรพย #โมบายฮวงจย

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page