top of page

เทพประจำวันอังคาร พระภุมมะเทพบุตร เป็นเทพชั้นผู้ใหญ่

เทพประจำวันอังคาร

พระภุมมะเทพบุตร เป็นเทพชั้นผู้ใหญ่อยู่ทางด้านทิศอาคเณย์ของจักรวาล มีผิวกายสีชมพูมีอาภรณ์เครื่องประดับเป็นสีชมพู มีกระบือเป็นพาหนะ มีอำนาจหน้าที่ท่องเที่ยวตรวจตรารักษาจักรวาลทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้

เทพประจำวันอังคาร

เทพประจำวันอังคาร

คาถาบูชาพระภุมมะเทพบุตร

เทวะราชา ภุมมะเทโว ชัมพุวัณโณ ชัมพุวัตถิโก มะหิสสะวาหะนัง กัตะวา จักกะวาลานุยันโต อาคะเณยยะทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ

  1. วิธีสวดบูชา ตั้งนะโม 3 จบ สวดอิติปิโส 9 จบ สวดคาถาบูชาพระภุมมะเทพบุตร วันละ 8 จบ

  2. ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ช่วยปัดเป่าเสนียดจัญไร ศัตรูคิดร้ายย่อมพินาศ ภูตผีปิศาจไม่กล้ามารบกวน

วิธีเสริมดวงรับทรัพย์ เสาไฟหน้าบ้าน อย่ามองข้าม กระเป๋าดูดทรัพย์ รีวิวกระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์ อาจารย์เมย์ สื่อเรียนรู้ฮวงจุ้ย

#เสรมดวง #คาถา #ajanmayfanclub #พระภมมะเทพบตร #ความเชอ #ซนแสเกงๆ #ดวง #ฮวงจย #เทพประจำวนองคาร #กระเปาสตางคเรยกทรพย #อาจารยเมย #เรยกทรพย #โมบายฮวงจย

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page