top of page

ไหว้พระขอพรต้อนรับเทศกาลตรุษจีน

ไหว้พระขอพรต้อนรับเทศกาลตรุษจีน

ไหว้พระขอพร

ไหว้พระขอพร

1. วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่)

เป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พุทธศาสนาฝ่ายมหายานของคณะสงฆ์จีนนิกายในประเทศไทย เป็นวัดที่มีความเก่าแก่และมีประวัติความเป็นมายาวนาน ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเยาวราช อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมของคนไทยเชื้อสายจีน โดยในช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีผู้คนแวะเวียนเข้ามาสักการบูชาขอพรทวยเทพธรรมบาลเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองเป็นจำนวนมาก

ที่อยู่ : 423 ถนนเจริญกรุง เขตป้อมปราบ แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. โทรศัพท์ : 02 222 3975

ภาพจาก iPhoto-Thailand / shutterstock.com

ภาพจาก pratan ounpitipong / shutterstock.com

2. วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2)

เป็นวัดจีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีความสวยงามวิจิตรบรรจงราวกับท่องอยู่ในพระราชวังจีนโบราณ โดดเด่นด้วยหอระฆังที่มีสีสันและลวดลายสุดประณีต ตลอดจนมีโครงสร้างอันโอ่อ่าที่ได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมในยุคราชวงศ์หมิง-ชิง พร้อมด้วยหลังคาสีเขียวตัดกับบานหน้าต่างไม้สักสีแดงและกระเบื้องเคลือบสีน้ำเงิน นอกจากนี้ยังมี “วิหารพระอวโลกิเตศวรมหาโพธิ์สัตว์” วิหารขนาดใหญ่อีกแห่งอยู่ด้านหลัง ซึ่งประดิษฐานพระโพธิ์สัตว์กวนอิมปางพันตาพันมืออีกด้วย ที่อยู่ : เลขที่ 75 หมู่ที่ 4 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. โทรศัพท์ : 02 571 1155

เว็บไซต์ : watboromracha.com

ไหว้พระขอพร

ภาพจาก Tooykrub/shutterstock.com

ภาพจาก Tooykrub / shutterstock.com

3. วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

เดิมชื่อว่า “วัดสามจีน” มี “พระสุโขทัยไตรมิตร” พระพุทธรูปทองคำบริสุทธิ์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกประดิษฐานอยู่ภายใน นอกจากนี้ภายในยังมีการจัดแสดงนิทรรศการหลวงพ่อทองคำ มีการจัดทำศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช เพื่อจัดแสดงเรื่องราวของไชน่าทาวน์เยาวราชในรูปแบบนิทรรศการที่ทันสมัย มีโรงภาพยนตร์ฉายวีดีทัศน์เล่าเรื่องเยาวราชในอดีต แบบจำลอง 3 มิติ และหอเกียรติยศแสดงภาพบุคคลที่มีชื่อเสียงของชุมชนเยาวราชอีกด้วย ที่อยู่ : 661 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โทรศัพท์ : 085 917 8569

ไหว้พระขอพร

4. วัดกุศลสมาคร

เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 เดิมชื่อ “โผเพื้อกตื้อ” เป็นวัดที่ชาวจีนและชาวญวนร่วมกันสร้าง เป็นวัดในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน มีพิธีกรรมและประเพณีพิธีกงเต๊ก ประเพณีทิ้งกระจาด นอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งปลูกสร้างและประติมากรรมทั้งพระพุทธรูป รูปหล่อองค์เทพ องค์เจ้าแม่กวนอิมพันกร ฯลฯ ตามแบบจีน-ญวน ให้ผู้ที่มีความศรัทธาเข้ามาสักการบูชากันอีกด้วย ที่อยู่ : 97 ซอยกุศลสามัคคี แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โทรศัพท์ : 02 623 3124 เฟซบุ๊ก : วัดกุศลสมาคร 普福寺

5. วัดบำเพ็ญจีนพรต (วัดย่งฮกยี่)

สังฆารามเก่าแก่สังกัดคณะจีนนิกาย ภายในประดิษฐานพระประธานปูนปั้นลงรักปิดทองศิลปะแบบจีน 3 องค์ โดยองค์กลาง คือ พระศากยมุนีพระพุทธเจ้า ทรงประทับเป็นประธานแห่งสหโลกธาตุ ส่วนองค์ขวา คือ พระอมิตาภะพุทธเจ้า ทางซ้าย คือ พระไภษัชยะคุรุพุทธเจ้า สองข้างพระประธานทางซ้าย คือ พระมหากัสสะปะเถระ และทางขวา คือ พระอานนท์เถระ นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปศิลาขาวศิลปะพม่า และพระพุทธรูปโลหะ 3 องค์ ศิลปะไทยรัตนโกสินทร์ตอนต้นประดิษฐานให้สักการบูชากันอีกด้วย ที่อยู่ : 324-6 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน โทรศัพท์ : 0 2222 4789, 0 2221 1640

6. ศาลเจ้าโป๊ยเซียน

ศาลเทพเจ้าที่ลูกหลานไทย-จีนเคารพสักการะมาช้านาน โดยภายในมีเหล่าเซียน เจ้าพ่อเสือ องค์เทพเจ้า และรูปเคารพเทพทั้งแปด ประดิษฐานเป็นประธานประจำศาล ยิ่งโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีลูกหลานและผู้ที่ศรัทธาสามารถเข้ามาสักการบูชาขอพร ขอโชคลาภ ขอเรื่องสุขภาพ ฯลฯ ให้กับตนเองเป็นจำนวนมาก ที่อยู่ : ถนนเจริญกรุง (วงเวียนโอเดียน) เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-21.00 น. โทรศัพท์ : 0 2226 5681, 08 4026 8384

7. ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ (วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม)

เป็นศาลเจ้าจีนที่ก่อสร้างอย่างสวยงามใหญ่โต ภายในโอ่โถง มีสถาปัตยกรรมแบบจีน และมีจุดเด่นด้านศิลปวัตถุที่สำคัญ คือ รูปปั้นมังกรซึ่งมีมากถึง 2,840 ตัว ตลอดจนกระถางธูปศักดิ์สิทธิ์ เสาฟ้าดิน และองค์ไท้ส่วยเอี้ย (ดาวเทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีเกิดของมวลมนุษย์) ครบ 60 องค์ ให้ผู้มาเยือนได้ขอพรตามปีเกิดอีกด้วย

ที่อยู่ : 1/13 หมู่ 5 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น. โทรศัพท์ : 038 398 381 เฟซบุ๊ก : 哪吒三太子宮 ศาลเจ้าน่าจาซาไท้จื้อ อ่างศิลา8. ศาลเจ้าพ่อเสือ

ศาลเจ้าจีนเก่าแก่ที่เป็นศูนย์รวมความศรัทธาของชาวจีนและชาวไทยและมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดยภายในประดิษฐานเทพเจ้าจีนหลายองค์ อาทิ เฮี่ยงเทียนเซี่ยงตี่, เจ้าพ่อเสือ, เจ้าพ่อกวนอู และเจ้าแม่ทับทิม ซึ่งนับเป็นสถานที่ไหว้พระขอพรอีกแห่งที่ไม่ควรพลาด ! ที่อยู่ : 468 ถนนตะนาว ใกล้เสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-17.00 น. โทรศัพท์ : 02 224 2110


9. ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดสุพรรณบุรีและประชาชนทั่ว ๆ ไปมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล โดยภายในประดิษฐานเทวรูปพระนารายณ์สององค์คู่กัน สลักจากหินสีเขียว สวมหมวกทรงกระบอก เป็นศิลปกรรมในสมัยลพบุรี และเมื่อกราบไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเสร็จเรียบร้อยแล้วยังสามารถเดินชมอุทยานมังกรสวรรค์ ซึ่งเป็นอาคารรูปมังกรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในบริเวณใกล้ ๆ กับศาลเจ้าได้อีกด้วย ที่อยู่ : หมู่ 1 491/1 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เวลาเปิด-ปิด : วันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น. และ วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น.


ภาพจาก MUUBEER / shutterstock.com

10. ศาลเจ้าปุงเถ่ากง

ศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีอายุกว่า 136 ปี มีความศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่ศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดเชียงใหม่และประชาชนโดยทั่วไป โดยภายในมีสถาปัตยกรรมจีนอันงดงาม สามารถเดินทางมาไหว้สักการะขอพรกันได้ตลอดเวลา ที่อยู่ : 64-66 ถนนไปรษณีย์ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน

โทรศัพท์ : 053 232 896

เว็บไซต์ : ptkcm.or.th

ไหว้พระขอพร

11. วัดพนัญเชิง

วัดเก่าแก่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีชื่อเสียงในเรื่องของ “หลวงพ่อโต” หรือ “เจ้าพ่อซำปอกง” ที่พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวจีนต่างให้ความเคารพนับถือมาช้านาน โดยในช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีประชาชนและผู้ที่ศรัทธาแวะเวียนเข้ามากราบไหว้บูชาหลวงพ่อโตกันเป็นจำนวนมาก สามารถเดินทางมาขอพรกันได้ใกล้กรุงเทพฯ นิดเดียว ที่อยู่ : ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น. โทรศัพท์ : 0 3524 1708, 0 3524 3873

12. วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร

วัดเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมจีนตามแบบพระราชนิยม หลังคาพระอุโบสถมุงด้วยกระเบื้องรางดินเผาทำเป็นลอนลูกฟูกแบบจีน หน้าบันประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีสด พร้อมตกแต่งสีให้เป็นใบและดอกพุดตาน ตรุษจีนนี้แวะเข้ามากราบไหว้ขอพรพระประธาน ต่อด้วยให้อาหารปลาบริเวณท่าน้ำกันได้ รับรองอิ่มบุญสุขใจแน่นอน ที่อยู่ : 86 หมู่ 3 ถนนท่าน้ำนนท์-วัดโบสถ์ดอนพรหม ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เวลาเปิด-ปิด : (พระวิหารและการเปรียญหลวงจะเปิดให้ชมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันสำคัญ)

โทรศัพท์ : 02 881 6323

13. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

หรือที่รู้จักกันในนาม “วัดโพธิ์” เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร เปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย อีกทั้งยังถือได้ว่าเป็นวัดที่มีพระเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทย โดยมีจำนวนประมาณ 99 องค์อีกด้วย ตรุษจีนนี้หากมีโอกาสแนะนำให้แวะไปสักการบูชาและชมสถาปัตยกรรมไทย-จีน ภายในวัด ประทับใจแน่นอน ! ที่อยู่ : 2 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-18.30 น.

โทรศัพท์ : 02 226 0335

14. วัดทิพย์วารีวิหาร (วัดกัมโล่วยี่)

วัดเก่าแก่สมัยกรุงธนบุรี ภายในมีองค์เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์มากมายให้กราบไหว้ อาทิ หมออูโต๋ว, เทพปรองดอง, เทพขุนพลเอี่ยยิ่ม, องค์ซำกวง, พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร, หลวงจีนคณาณัติจีนพรต (เย็นบุญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดทิพยวารีวิหาร และเทพมังกรเขียว เทพารักษ์ผู้รักษาบ่อน้ำทิพย์ประจำวัด ที่คนจีนแต้จิ๋วนับถือกันมากที่สุด สามารถเดินทางมาขอพร ขอโชคลาภ และเสริมพลังบารมีกันได้ ที่อยู่ : 119 ซอยทิพย์วารี ถนนตรีเพชร เขตพระนคร กรุงเทพฯ เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน

โทรศัพท์ : 0 2222 5988

ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดทิพยวารีวิหาร-กัมโล่วยี่ / 敕賜甘露禪寺 15. วัดมังกรบุปผาราม (วัดเล่งฮัวยี่)

เป็นวัดในพุทธศาสนาลัทธิมหายานฝ่ายจีนนิกาย โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างพุทธศิลป์ไทย-จีน ด้านหน้ามีซุ้มประตูวัดที่สร้างด้วยศิลปะจีน มีหอแปดเหลี่ยมที่ประดิษฐานรูปหล่อหลวงจีนคณาณัติจีนพรต (เย็นบุญ) อดีตปลัดขวาจีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดทิพยวารีวิหาร นอกจากนี้บริเวณด้านหน้าเป็นวิหารท้าวจตุโลกบาล ซึ่งภายในประดิษฐานพระศรีอารยเมตไตรยโพธิสัตว์ (หมี่เล็กผ่อสัก) และด้านหลังเป็นพระสกันทโพธิสัตว์ (อุ่ยท้อผ่อสัก) และท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ (ซี่ไต่เทียงอ้วง) ตรุษจีนนี้แวะมาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกันได้ ที่อยู่ : ติดถนนสุขุมวิท เส้นทางสายจันทบุรี-ขลุง ตำบลพลิ้ว อำเภอเเหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. โทรศัพท์ : 039 397 210

16. วัดสุนทรประดิษฐ์

วัดพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเพียงวัดเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีพระอาจารย์จีนเที้ยง เต่าก้วย เจ้าอาวาสองค์แรกเป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2507 โดยภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุธมงคลสถาพร (ศิลปะแบบจีน) ขนาดหน้าตักกว้าง 5 ศอก 9 นิ้ว พระอัครสาวก พระมหากัสสปะมหาเถระ, พระอานนท์ลักษณะยืนความสูง 3 เมตร และพระกัจจายนะมหาเถระ ขนาดหน้าตักกว้าง 49 นิ้ว จำนวน 3 องค์ ผู้ที่ศรัทธาสามารถเข้ามาสักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลกันได้ ที่อยู่ : 44/3 ถนนอดุลยเดช ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page