top of page

“ไหว้พระ 9 วัด” รับปีใหม่2565 เพิ่มความเป็นสิริมงคล-เสริมดวงให้ดีรับปีขาล

“ไหว้พระ 9 วัด” รับปีใหม่ 2565 เพิ่มความเป็นสิริมงคล-เสริมดวงให้ดีรับปีขาล

“ไหว้พระ 9 วัด” กิจกรรมยอดฮิตรับปีใหม่2565 หากปีนี้ใครยังไม่ได้วางแผนเดินทางไปต่างจังหวัดวันนี้ “อาจารย์” รวม 9 วัดในกรุงเทพฯ ที่สามารถเดินทางไปกราบไหว้ สักการะได้ในช่วงวันหยุดยาว จะมีวัดไหนไหว้แล้วเฮง ขอพรได้สมดั่งใจหวัง

1. วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร (วัดไตรมิตร) เรามาเริ่มพิกัดวัดในกรุงเทพ น่าไปทําบุญสถานที่แรกนั่นก็คือ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร หรือวัดสามจีน วัดแห่งนี้เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของชาวจีนสามคนร่วมกันสร้างพระอาราม เพื่อเป็นวิหารทานการบุญ จุดสำคัญที่ต้องไหว้พระสุโขทัยไตรมิตรซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองคำบริสุทธิ์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อเสริมดวง ขอพรพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร ชั้น 4 เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.

2. วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ 2564 ที่วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร หรือวัดกัลยาณมิตร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้ว โดยวัดแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 วัดเก่าแก่แห่งนี้ เราต้องแวะสักการะพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยจะต้องสักการะพระพุทธไตรรัตนนายก หลวงพ่อโตซำปอกงองค์ใหญ่ พระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 10.00-20.00 น.

3. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) หนึ่งในวัดเก่าแก่ประจำรัชกาลในรัชกาลที่ 1 ที่มีบริเวณวัดกว้างขวาง และเป็นที่ประดิษฐานของพระนอนปางไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดด้วยความยาวกว่า 150 ฟุต สิ่งสำคัญคือต้องมาแวะสักการะขอพรให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุข มีโชคลาภและงานสำเร็จได้ด้วย และไหว้พระนอนขอพรเรื่องความรัก ขอลูก เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 08.30-17.30 น.

4. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดอรุณ) “ไหว้พระ 9 วัด” ที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร หรือเรียกสั้น ๆ ว่า วัดอรุณ” ชื่อเดิมคือ วัดมะกอก มีประวัติเล่าขานมาอย่างยาวนาน ว่า หลังจากพระเจ้าตากสินทำศึกเสร็จ ยกทัพกลับเมือง มาถึงในเวลาเช้าตรู่และมาเจอวัดแห่งนี้พอดี จึงเรียกว่า “วัดแจ้ง” เป็นวัดยอดนิยมที่ขึ้นชื่อเรื่องความงดงามมีความเป็นมายาวนานเพราะสร้างตั้งแต่สมัยอยุธยา หากไปเยือนต้องห้ามพลาดชมพระปรางค์ ไหว้พระ อธิษฐานขอพรโดยเฉพาะเรื่องโชคลาภ เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 8.00-18.00 น.

5. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) ซึ่งเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำวัดอย่าง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว มีความเป็นมายาวนาน รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นพร้อมกับพระบรมมหาราชวังและกรุงรัตนโกสินทร์ ให้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองไทย สักการะพระแก้วมรกต ขอพรให้เป็นผลสำเร็จ เป็นผลสำเร็จ เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 8:30 – 15:30 น.

6. วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (วัดระฆัง) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เป็นวัดโบราณตั้งแต่สมัยอยุธยา เดิมเรียกว่า วัดบางหว้าใหญ่ แต่ชื่อวัดระฆังมาจากการขุดพบระฆังลูกหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 1 หลังจากนั้นพระองค์ก็ได้โปรดเกล้าฯ ให้นำระฆังลูกนั้นไปไว้ที่วัดพระแก้ว และโปรดให้สร้างหอระฆัง พร้อมทั้งระฆังอีก 5 ลูกขึ้นทดแทน หากเดินทางไปวัดระฆังต้องห้ามลืมไปกราบไหว้ พระพุทธรูปประจำวัดระฆังคือพระประธานยิ้มรับฟ้า มีหอพระไตรปิฎกให้ได้เยี่ยมชมด้วย สักการะหลวงพ่อโต เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 8.00-17.00 น.

7. วัดชนะสงคราม อีกหนึ่งวัดที่น่าไปมากๆ คือ วัดชนะสงคราม เพื่อเสริมดวงให้ชีวิตสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีที่วัดชนะสงครามวัดแห่งนี้เป็นสถานที่สำคัญในสงครามเก้าทัพ เมื่อรัชกาลที่ 1 ขึ้นครองราชสมบัติจึงมีพระราชประสงค์ที่จะสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นให้คล้ายคลึงกับกรุงศรีอยุธยา และมาเป็นชื่อวัดชนะสงครามนี้แหละ ห้ามพลาดไปไหว้พระประธานในพระอุโบสถ พระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชฏฐ์ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นแล้วบุด้วยดีบุกลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.

8. วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร (วัดบวร) วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร นิยมเรียกกันว่า “วัดบวร” วัดแห่งนี้ก่อมาตั้งแต่รัชกาลที่ 3 และมีความสำคัญคือเป็นสถาบันการศึกษาของสงฆ์แห่งแรกในไทย อีกทั้งเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 6 และ 9 เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปเก่าแก่อย่างพระพุทธชินสีห์และพระพุทธสุวรรณเขต (หลวงพ่อโต) ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสำคัญอยู่ 2 องค์เป็นพระประธาน คือ พระพุทธสุวรรณเขต (หลวงพ่อโตหรือหลวงพ่อเพชร) และพระพุทธชินสีห์ เวลาเปิด-ปิด : 09.00 – 16.00 น.

9. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (วัดภูเขาทอง) ปิดทริป ที่วัดภูเขาทอง หรือวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร โดยในอดีตวัดแห่งนี้มีชื่อว่า วัดสะแก เริ่มปฏิสังขรณ์ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 3 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างภูเขาทองขึ้นไว้เป็นปูชนียสถาน โดยบันไดขึ้นภูเขาทองนี้มีทั้งหมด 344 ขั้น สักการะพระพุทธรูปเสร็จสรรพ รววมทั้งต้องไปไหว้ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ จำลองสถานที่ตรัสรู้ขอพระพุทธเจ้าเป็นต้นโพธิ์ที่สำคัญที่สุดของพุทธสนิกชน เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 07.00- 19.00 น.

ดู 13 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page