top of page

ไหว้เจ้าที่ เคล็ดลับการไหว้ และใช้ธูปกี่ดอก

อัปเดตเมื่อ 10 ก.ค. 2566

ไหว้เจ้าที่ เคล็ดลับการไหว้ และใช้ธูปกี่ดอก

การไหว้เจ้าที่และศาลพระภูมิ


ไหว้เจ้าที่
ไหว้เจ้าที่

ไหว้เจ้าที่
ไหว้เจ้าที่

1. ไหว้เจ้าที่ การไหว้ศาลเจ้าที่จะต้องทำความสะอาดในทุก ๆ เช้า ของไหว้เจ้าที่ ได้แก่ พวงมาลัยดอกไม้สด น้ำเปล่า ผลไม้ และอาหารคาว-หวาน และจุดธูปไหว้เจ้าที่ 5 ดอก


"อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง" (3 จบ)


ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า เจ้าที่ เทวดานัง ปิยะสุตวา มหาลาโภ ประสิทธิลาภา ประสันนะจิตตา ศรีทาสุตถี พระวันตุเมฯ ขอบารมี พระภูมิเจ้าที่ เจ้าทาง บัดนี้ ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล) ขอจุดธูปเพื่อสักการะเทพ 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน จงเปิดทางทรัพย์ ให้ตลอดทั้งวันนี้ข้าพเจ้าได้รับข่าวดี ค้าขายร่ำรวย ตลอดทั้งวันด้วยเทอญ

นอกจากนี้ถ้าจะให้ดีควรเปลี่ยนของไหว้เจ้าที่ทุกวันด้วย และอย่าลืมทำความสะอาดบริเวณศาลเจ้าที่ด้วยถึงจะได้ผลดี

- การไหว้เจ้าที่กลางแจ้ง ทำอย่างไร ? สำหรับบ้านที่ไม่มีศาลเจ้าที่ แต่เจ้าของบ้านต้องการไหว้เจ้าที่ เพื่อให้เกิดความสบายใจก็สามารถทำได้ค่ะ ด้วยการนำโต๊ะขนาดพอดีมาตั้งไว้หน้าบ้าน โดยหันหน้าเข้าหาบ้าน หรือบางคนอาจจะวางไว้กลางบ้านเลยก็ได้ค่ะ จากนั้นนำกระถางธูปพร้อมของไหว้เจ้าที่มาวางไว้ เพื่อสักการะกราบไหว้ให้ท่านดูแลรักษาพื้นที่แห่งนี้

นอกจากนี้ยังมีการไหว้เจ้าที่กลางแจ้ง ใช้ธูป 16 ดอก เพื่อเป็นการบูชาและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 16 ชั้นฟ้า และ 15 ชั้นดิน ให้ช่วยเปิดทางรับสิ่งดี ๆ อีกด้วย โดยเริ่มจากท่องนะโม 3 จบ แล้วตั้งจิตอธิษฐาน พร้อมกล่าวคาถาไหว้เจ้าที่กลางแจ้งว่า "ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ จิตตะเมตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ / ขอให้สัตว์โลกทั้งหลายใน 3 ภพ จงพ้นจากภัยพิบัติและเคราะห์กรรมทั้งปวงเถิด สาธุ สาธุ สาธุ" (3 จบ)

- การไหว้เจ้าที่กลางบ้าน ทำอย่างไร ? การไหว้เจ้าที่กลางบ้าน คือ การขอขมา ควาเมตตา และอโหสิกรรมจากวิญญาณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ในบ้าน เพื่อให้ผู้อาศัยมีความเป็นที่ร่มเย็น เป็นสุข และเปิดทางให้สิ่งดี ๆ เข้ามาในบ้าน โดยการนำของไหว้ต่าง ๆ เช่น ผลไม้มงคล ของหวาน และขอคาว มาวางไว้บนโต๊บูชาพร้อมปูผ้าขาว จากนั้นจุดธูป เทียน และกล่าวคำขอขมา

2. ไหว้ศาลพระภูมิ การสักการะกราบไหว้ศาลพระภูมินั้นจะต้องทำทุกเช้าก่อนออกจากบ้าน ให้เตรียมจุดธูปบูชา 5 ดอก เทียน ดอกไม้สด พวงมาลัยสด ถวายน้ำเปล่า และอาหารคาว-หวาน ซึ่งอาหารคาว-หวานและผลไม้นั้นจะต้องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนภายในสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือเดือนละ 2 ครั้ง มาสวดมนต์และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากบูชาเสร็จก็ควรทำความสะอาดบริเวณศาลด้วยก็จะยิ่งดี


ของไหว้ศาลพระภูมิ มีอะไรบ้าง

ของคาว ข้าวสุก แกงจืด เนื้อสัตว์ ไก่ หมู ปลา กุ้ง ปรุงตามใจ จัดวางสวยงาม

ของหวาน

ขนมต่างๆ ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ขนมเม็ดขนุน ขนมสีขาว-สีแดง กล้วย มะพร้าวน้ำหอมอ่อน ขนม นม เนย

ผลไม้มงคล ส้ม ขนุน กล้วย องุ่น แอปเปิล ลิ้นจี่ สาลี่ ลูกพลับ ทับทิม (ไม่ควรนำผลไม้ชื่อไม่เป็นมงคลมาถวายศาลพระภูมิ)


ใช้ธูปกี่ดอก

ธูป 9 ดอก ใช้จุดไหว้ศาลพระภูมิ บูชาผู้มีพระคุณ รุกขเทวดา เจ้าป่าเจ้าเขา

คาถาไหว้ศาลพระภูมิ

ภูมมัสมิง ทิสาภาเค สันติภูมมา มหิทธิกา เตปิตุมเห อนุรักขันตุ อาโรคเยนะ สุเขนะจะ ( 3 จบ )

สิโรเม ขอเดชะพระภูมิเทวารักษาที่รับพระพรจากเจ้ากรุงพาลี ให้วัฒนาถาวรสิ่งสุขแด่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้า (คำอธิษฐาน) มั่งมีเงินทองและทรัพย์พัสดุข้าวของเนืองนอง โสตถิ ชัยยะ ภะวันตุ เม

วันไหนควรไหว้

วันอังคาร, วันเสาร์ หรือ ฤกษ์สะดวกตามแต่ผู้อยู่

อย่างไรก็ตามเป็นความเชื่อส่วนบุคคล หากตั้งศาลพระภูมิแล้วไม่ควรละเลยเด็ดขาดนะคะ.

หากคิดที่จะตั้งศาลทั้งศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่แล้วนั้น ผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านก็ต้องประพฤติและปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรม และดูแลสักการะศาลให้ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอกันด้วยนะคะ เพื่อให้เกิดผลดีและความเป็นสิริมงคลกับทุกคนในบ้าน

Comments


bottom of page